У грудні 2015 року Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) одноголосно прийняла основоположну та історичну резолюцію 2250 (UNSCR 2250) стосовно Молоді, Миру та Безпеки. Вперше UNSCR 2250 виокремлює важливий, конструктивний і позитивний внесок молоді у підтримку та сприяння миру та безпеці. Більше того, документ утверджує визначальну роль молоді у запобіганні та вирішенні конфліктів і наголошує на важливості залучення молоді в якості партнерів та лідерів у побудові миру. Резолюція також заохочує держав-членів до збільшення активного та всеохопного представництва молоді в ухваленні рішень на всіх рівнях. Окрім цього, документ закликає запобігти та вирішити конфлікт і протидіяти насильницькому екстремізму в різноманітних інституціях та механізмах.

Цей довідник призначений для надання інформації тим, хто зацікавлений у реалізації UNSCR 2250 на місцевому та національному рівнях для того, щоб сформувати всебічне співробітництво навколо молоді, миру та безпеки. Довідник складається з таких трьох розділів:

Розділ I: Про UNSCR 2250

с. 2

Розділ II: Впровадити 2250 на практиці у вашій спільноті

с. 5

Крок 1: Налагодження союзу
Крок 2: Визначальні союзні заходи
Крок 3: Стійкий розвиток

Розділ III: Важливі підверджуючі документи

с. 13

Задля більшої кількості джерел та інформації щодо молоді, миру та безпеки відвідайте сайт: www.youth4peace.info

Розділ I

Про UNSCR 2250

Ця основоположна Резолюція вперше визначила позитивну роль молоді у запобіганні насильства в якості активних учасників побудови миру. Резолюція встановила 5 принципів діяльності, серед яких:

Участь: закликає держави-члени залучати молодь у вирішення питань щодо запобігання конфліктів, насильства та сприянні єдності суспільства. Державам-членам слід обміркувати варіанти збільшення представництва молоді у прийнятті рішень на всіх рівнях.

Захист: нагадує про зобов’язання щодо захисту громадян включно з молоддю протягом збройних конфліктів і після їхнього завершення і, зокрема, захисту молодих жінок і чоловіків від усіх форм сексуального та гендерного насильства.

Запобігання: закликає держав-членів і ключових партнерів забезпечити сприятливе середовище і посилити інвестиції в соціально-економічний розвиток та якісну освіту для молодих жінок і чоловіків і започаткувати механізми задля підтримки миру, толерантності, міжкультурного та релігійного діалогу, що включає в собі участь молоді.

Співпраця: закликає структурні частини ООН, міжнародні організації та громадянське суспільство суттєво збільшувати політичну, фінансову, технічну і матеріальну підтримку задля участі молоді у побудові миру. Також воно яскраво окреслює важливість співпраці між молоддю, громадськими об’єднаннями і неурядовими діячами для протидії насильницьому екстремізму.

Роззброєння: підтримка вагомої реінтеграції молодих жінок і чоловіків, безпосередньо залучених у військові конфлікти.

Важливі акценти Резолюції 2250

Визначення молоді: однією з проблем при звертанні до молодих людей вважається віковий діапазон у визначенні терміну «молодь». Структурні частини ООН, міжурядові організації та національні уряди застосовують декілька різних визначень. У контексті цієї резолюції молодь визначається як особи віком від 18 до 29 років. Однак резолюція також визнає варіації термінології, які побутують на національному та міжнародному рівнях. Внаслідок цього, віковий діапазон у даній резолюції може широко інтерпретуватися між 15 та 29 роками, яке включає визначення ООН між 15 і 24 роками.

Причетність: забезпечення різноманітного і всебічного залучення молоді усіх кваліфікацій, відповідальності у різних складних завданнях стосовно доступу, потреб, прагнень і здібностей молодих чоловіків і жінок, що може залежати і сформуватися від статі, етнічної приналежності, статків, освіти, міського або сільського середовища і т.д.

Стать: концепція ролі молодих жінок у конфліктній ситуації схиляються до стереотипної репрезентації молодих жінок як жертв, у той час як молоді чоловіки зображаються як такі, що мають природну схильність до насильства. Внаслідок цього, миротворчі заходи, націлені на «молодих людей», надають перевагу чоловікам. При цьому дуже важливо дослідити вплив гендерного розподілу на питання молоді, миру і безпеки. Програмні заходи мають брати до уваги різноманітні завдання, потреби, прагнення, можливості, ролі і вплив молодих жінок і чоловіків – і відповідати їм.

Молодь та ухвалення рішень: молодь має залучатися до прийняття рішень на всіх рівнях. У резолюції молоді люди розглядаються як політичні діячі й уповноважені особи у процесах побудови миру.

Зміст резолюції стосовно реалізації та послідовного виконання:

  • Вона не вимагає особливих механізмів підзвітності/загальнодержавних планів, але закликає до всеохопного дослідження (як вихідної точки).
  • Повинна виконуватися не окремо, а в контексті існуючої діяльності у сферах PB, адвокації, критичних ситуацій й розвитку.

Чому важлива Резолюція 2250?

Резолюція 2250 – історичний документ не тільки тому, що це перша резолюція щодо молоді, миру та безпеки, а також через те, що вона :

Підтримує нову концепцію

Зазвичай молодь репрезентують таким чи іншим чином як жертв або зловмисників у контексті насильства. Однак резолюція визнає, що молоді люди також залучені до побудови миру, що є важливим кроком на шляху до змін негативного сприйняття та упереджень людей стосовно молоді.

Сприяє визнанню та легітимізації

Недостатньо сформувати інакше сприйняття молоді як учасників побудови миру. Більше того, варто відповідально визнати, що значна частина молодих чоловіків і жінок працюють на низових, місцевих, національних, регіональних і світових рівнях стосовно міцного миру

Вони заслуговують отримати місце за столом переговорів.

Надає видимість

Резолюція пропонує нове бачення щодо молоді, надаючи видимість ініціативам, діям та проектам, які організовуються молоддю і молодіжними організаціями задля миру, справедливості, примирення, сприяння багатогранності.

Гарантує захист молоді

Резолюція нагадує урядам їхню відповідальність стосовно захисту молодих людей у військових конфліктах.

Сприяє представництву та участі молоді

Ця резолюція зобов’язує держави-члени усвідомити потреби та перспективи представників молоді з різним соціальним статусом та прямувати до їхня залучення у мирні процеси на всіх рівнях.

Сприяє співпраці

Резолюція надає основу для партнерів задля спільної роботи та формування партнерства між представниками різних секторів для того, щоб включно започаткувати мирний процес разом з ООН, урядами, спонсорами, громадськими спільнотами, молодіжними організаціями і т.д.

Надає засоби для протидії насильницькому екстримізму

Резолюція підтверджує загрозу насильницького екстремізму стосовно молоді, але також яскраво відображає, що більшість молоді не є носіями насильства. Натомість, вони відіграють важливу роль у протидії насильницькому екстремізму та досягненні міцного миру. Внески в освіту та професійні навички є найбільш важливими.

Висвітлює гендерну рівність як засіб досягнення миру

В основу резолюції покладені рішення Ради Безпеки стосовно Жінок, Миру і Безпеки, внаслідок чого наголошується на важливості гендерної рівності як вирішального чиннику досягнення миру через порядок денний ЖМБ.

Забезпечує принцип доказовості

Резолюція просить Генерального Секретаря ООН сприяти всебічному вивченню позитивного внеску молоді в процеси миру та вирішення конфліктів. Як наслідок, можна добитися більш ефективних політик, програм і відгуків.

Забезпечує принцип відповідальності (підзвітності)

Резолюція закликає Раду Безпеки до щорічного обговорення прогресу у втіленні настанов резолюції.

Розділ II

Впровадження Резолюції 2250

На практиці у вашому суспільстві

Резолюція 2250 дуже важлива, але вона має реальний вплив лише тоді, коли буде виконуватися на місцевому та національному рівнях по всьому світу. У цьому розділі ви знайдете покроковий довідник із початку втілення резолюції 2250 у вашій спільноті. Довідник може застосовуватися на будь-якому рівні Вашої роботи, незважаючи на те, чи ви представляєте уряд, громадську спільноту, бізнес чи інші сектори. Реалізація резолюції 2250 – велика відповідальність, яка має поділятися між усіма представниками суспільства. Але коли мова йде про початок запровадження, то хтось має взяти ініціативу і це можете бути ви!

Оскільки резолюція 2250 втілена в дусі співпраці, цей довідник пропонує утворити союзи, партнерства і консорціуми для впровадження резолюції на всіх рівнях. Ці союзи мають бути міжгалузевими і об’єднувати представників різних поколінь, молодь та осіб зрілого віку з різних прошарків суспільства. Отже, вони можуть завдяки об’єднаним зусиллям прямувати в одному напрямку задля кращого і мирного майбутнього.

Згідно з довідником, реалізація поділяється на три кроки:

  • Крок 1 стосується аналізу Вашого контексту задля розгортання співпраці.
  • Крок 2 описує розвиток партнерства задля привнесення змін.
  • Крок 3 забезпечує сталий розвиток роботи, що пов’язано з національними та світовими обговореннями молоді, миру та безпеки.

Перед тим, як заглибитися в аналіз цих кроків, варто окреслити декілька ключових принципів, які підтверджують успішний Запуск Резолюції на місцевому та національному равнях, такі як:

Партнерство: світова співпраця дійсно дало можливість втілити у життя резолюцію 2250 завдяки структурним частинам ООН, які працюють у співпраці з громадськими організаціями та молодіжними організаціями, спонсорами і науковцями. Подібне партнерство між молоддю і урядовими та неурядовими діячами повинно бути ключовою засадою у впровадженні резолюції 2250.

Співпраця: культура співпраці між ООН, громадяськими і молодіжними організаціями – дещо інше, яке ми хочемо розвивати на місцевому рівні. Крім того, критично важливим є залученість у цей процес відповідних урядових міністерств (зокрема, міністерств оборони, освіти, молоді, юстиції, у справах жінок, соціальної політики та економіки) — не лише Міністерства молоді.

Роль молоді: завдяки партнерству і співпраці ми пргнемо змінити способи взаємодії між інституціями та приватними особами, надавати внески та співпрацювати з молоддю. Для цього необхідно відмежуватися від сприйняття їх лише як бенефіціаріїв або порушників спокою, а натомість вважати їх партнерами і лідерами задля вирішення проблем миру та безпеки у країнах. Отже, часом деякі зусилля мають бути організовані з боку молоді в якості партнерів.

Стійкість: те, що відбувається поза реалізацією події має аналізуватися так само критично, як і те, що відбувається протягом безпосередньої реалізації проекту. Отже, було б чудово для партнерів спільними зусиллями розвивати план на наступні 12-24 місяці, що також включає декілька значних показників задля відзначення досягнень протягом реалізації.

Крок 1: Сформувати союз стосовно миру і безпеки

У той час, як рішення Ради Безпеки, такі як резолюція 2250, в основному спрямовані на уряди. Для впровадженя резолюції буде необхідно залучення великої кількості учасників, які працюватимуть разом задля успішної реалізації. Серед інших велику роль відіграють молоді люди, молодіжні громадські спільноти, уряди, неурядові організації, приватні особи і засоби масової інформації. Наявність такої різнобічної групи учасників зі спільною роботою може бути складним викликом, тому першим кроком на шляху до реалізації резолюції 2250 має складатися зі спрямування енергії на налагодження партнерства.

Для різних зацікавлених сторін важливо обговорити значення 2250 для кожного з них і вирішити для їхньої спільноти/країни, які принципи будуть пріоритетними у резолюції, що має надзвичайно особливе значення. Цей аспект може бути частиною семінару або окремою діяльністю.

Для того, щоб збільшити обізнаність про резолюцію 2250 та започаткувати культуру прозорості та співпраці щодо її реалізації, ми пропонуємо проводити дискусії в групах, де кожен учасник братиме участь у процесі формування союзу.

Залученння людей до команди

1. Визначити ключових учасників, які можуть впливати на молодь, побудову миру і безпеки. До списку мають включатися молодіжні організації та спільноти, які працюють з молоддю; міжнародні неурядові та громадські організації, структурні частини ООН, національні уряди, місцеві самоврядування, релігійні лідери, засоби масової інформації, жертводавці, вчені, бізнесмени та інші. Спробуйте обміркувати хоча б позиції 5 членів щодо кожної категорії, що може надати значний внесок та цінність до зусилля, враховуючи рівний поділ молодих чоловіків і жінок. У межах кожної організації або інституції, яку Ви знаєте, впеніться, що Ви маєте основні контакти відповідальної особи.

2. Поділіться з ними ключовими документами та попрохайте їх спершу ознайомитися з їхнім змістом. Виділіть час для пояснення мети ознайомлення, що Ви хочете виконати з 2250, надихніть їх тим, що вони для Вас чемпіони.

3. Запросіть кожну вибрану організацію або інституцію організувати дискусію між виборцями/членами і розпакуйте 5 грунтовних принципів Резолюції 2250. У цих ключових групах вони можуть обговорити наступне:

a. Як вони розуміють та інтерпретують кожний принцип

b. Що вони думають стосовно пріоритетів для їхньої організації, що базуються на п’яти принципах; і

c. Яким чином ці пріоритети можуть бути спрямованими.

4. Запитайте основних відповідальних осіб з кожної організації чи інституції доповісти про ключові ідеї. Використовуйте простий формат доповіді, наприклад у формі Google таблиць задля репрезентації результатів. Продовжуйте налагодження відносин та довіри поміж цих провідних партнерів. Це має бути важливим для всіх аспектів та рівнів процесу.

5. Вирішити щодо дати та порядку денного для проведення робочих заходів разом з провідними організаціями, яких обрали для участі, задля проведення кожною організацією власну внутрішню дискусію. Як тільки дата визначена, просимо поширити деталі робочих заходів з Міжвідомчою Робочою Групою щодо молоді та побудови світу. Співорганізатори: Солві Карлоссон <solvi.karlsson@unoy.org>, Сесіль Мазакураті <mazzacurati@un.org> і Саджі Преліс <sprelis@sfcg.org>