armed_conflict.jpg6 листопада 2008 року. Нью-Йорк – Київ – Сьогодні з нагоди Міжнародного дня попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та воєнних конфліктів Генеральний секретар ООН Бан Кі-Мун закликав міжнародну громадськість забезпечити захист навколишнього середовища як гарантію досягнення миру.

armed_conflict.jpg6 листопада 2008 року. Нью-Йорк – Київ – Сьогодні з нагоди Міжнародного дня попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та воєнних конфліктів Генеральний секретар ООН Бан Кі-Мун закликав міжнародну громадськість забезпечити захист навколишнього середовища як гарантію досягнення миру.

armed_conflict.jpg6 листопада 2008 року. Нью-Йорк – Київ – Сьогодні з нагоди Міжнародного дня попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та воєнних конфліктів Генеральний секретар ООН Бан Кі-Мун закликав міжнародну громадськість забезпечити захист навколишнього середовища як гарантію досягнення миру.

Протокол 1 до Женевських конвенцій містить положення про захист навколишнього середовища, котрі нерідко виконуються під час війни та воєнних конфліктів. Заради досягнення військової переваги забруднюються колодязі, випалення посівів, вирубуються ліси, отруюється грунт та гинуть тварини. У 1990-ті роки в рамках ціле направленої політики руйнування екосистеми в політичних і військових цілях проводилося осушення боліт в дельті Тигру та Євфрату.

Всюди – від Балкан до Афганістану, від Лівану до Судану – Організація Об’єднаних Націй займається вивченням екологічних наслідків конфліктів, переконуючись в тому, що нанесення шкоди навколишньому середовищу та розвал інститутів ставлять під загрозу людей, їх матеріальний благоустрій та безпеку.

Ці небезпечні екологічні наслідки також підривають хиткий мир та перспективи розвитку у пост-конфліктних країнах. В Афганістані військові дії та розвал інститутів нанесли важку шкоду навколишньому середовищу. Явно з екологічних причин десятки тисяч людей були змушені бігти з сільської місцевості до міста в пошуках продовольства та робочих місць.

Навколишнє середовище та природні ресурси мають надзвичайно важливе значення для зміцнення миру як на національному рівні, так і між країнами, що пройшли через жах війни. Ряду країн в африканському районі Великих озер вдалося налагодити трансграничну співпрацю в сфері управління загальними природними ресурсами. Досягнення міцного миру в Дар фурі буде частково залежати від вирішення такої фундаментальної проблеми, як конкурентна боротьба за водні ресурси та плодовиті землі. Мир в Афганістані також буде можливий лише тоді, коли будуть втілюватися заходи по захисту природних ресурсів, котрі слугують населенню джерелом засобів існування, та відновлення екосистем.

Організація Об’єднаних Націй надає велике значення тому, щоб природоохоронна діяльність стала частиною нашої концепції зміцнення миру. Захист навколишнього середовища може полегшити країнам вирішення завдань забезпечення зайнятості, стимулювання розвитку та попередження поновлення воєнних конфліктів. Тож давайте з нагоди Міжнародного дня, котрий ми відмічаємо сьогодні, знову заявимо про свою тверду рішучість боротися за попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та забезпечити навколишнє середовище як запорука успіху наших зусиль з досягнення миру.

Детальніша інформація про Міжнародний день попередження експлуатації навколишнього середовища під час війни та військових конфліктів.