logo_ilo_blue.jpg24 квітня 2009 року. Женева – Київ - Посеред найбільшої фінансової кризи і кризи у сфері зайнятості з часів Великої депресії, Міжнародна організація праці відзначає свою 90-у річницю протягом 21-28 квітня. У цей час на глобальному рівні у більше ніж 100 країнах світу відбудуться обговорення теми соціального діалогу, забезпечення гідної праці заради справедливої глобалізації. Ця подія започаткує глобальний діалог, метою якого є зміцнення надії і вжиття дій задля захисту світу праці. logo_ilo_blue.jpg24 квітня 2009 року. Женева – Київ - Посеред найбільшої фінансової кризи і кризи у сфері зайнятості з часів Великої депресії, Міжнародна організація праці відзначає свою 90-у річницю протягом 21-28 квітня. У цей час на глобальному рівні у більше ніж 100 країнах світу відбудуться обговорення теми соціального діалогу, забезпечення гідної праці заради справедливої глобалізації. Ця подія започаткує глобальний діалог, метою якого є зміцнення надії і вжиття дій задля захисту світу праці.

logo_ilo_blue.jpg24 квітня 2009 року. Женева – Київ - Посеред найбільшої фінансової кризи і кризи у сфері зайнятості з часів Великої депресії, Міжнародна організація праці відзначає свою 90-у річницю протягом 21-28 квітня. У цей час на глобальному рівні у більше ніж 100 країнах світу відбудуться обговорення теми соціального діалогу, забезпечення гідної праці заради справедливої глобалізації. Ця подія започаткує глобальний діалог, метою якого є зміцнення надії і вжиття дій задля захисту світу праці.

У країнах будуть проводитися обговорення за участю як інститутів ринку праці (профспілок, роботодавців, урядів), та і глав держав, членів парламентів, академічних кіл і організацій громадянського суспільства. Відбудеться ратифікація міжнародних стандартів у сфері праці, прийняття програм гідної праці, семінари, на яких будуть обговорюватися шляхи виходу з кризи, ярмарки вакансій і нагородження найбільш активних прибічників концепції гідної праці. З цієї нагоди відбудеться також презентація нового видання «МОП і досягнення соціальної справедливості, 1919-2009».

В Україні національна кампанія з відзначення 90-ої річниці МОП почалася з презентацій публікацій МОП у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського і Національній Парламентській бібліотеці України 14 і 16 квітня 2009 р. Конвенції і рекомендації МОП 1919-2007 рр. були видані на компакт-дисках, що зробило доступним тритомне видання міжнародних стандартів у сфері праці для студентів, науковців і широкого загалу.

На засіданні прес-клубу МОП з нагоди 90-ої річниці створення МОП, що проводився 21 квітня, перед представниками ЗМІ виступили представники національних партнерських установ та організацій, висвітливши результати співпраці з МОП протягом останніх 10 років.

28 квітня у Клубі Кабінету Міністрів України буде проведена Всеукраїнська тристороння конференція, присвячена 90-ій річниці МОП і 55-ій річниці членства України в ній. Із доповідями на конференції виступатимуть Людмила Денисова, Міністр праці та соціальної політики України, Юрій Бойко, Голова Федерації роботодавців України, Василь Хара, Голова Федерації профспілок України, які водночас є співголовами НТСЕР України. Близько 80 учасників конференції представлятимуть Верховну Раду України, уряд, соціальних партнерів, посольства зарубіжних держав в Україні, Представництво ООН в Україні, Делегацію ЄК в Україні та ін.

Заходи проходять з метою висловлення незгоди з тими явищами, на яких Хуана Сомавія, Генеральний директор МОП, наголосив у своєму виступі з нагоди річниці створення МОП: «зростання безробіття і неповної зайнятості, закриття підприємств, погіршення умов праці і недотримання прав у сфері праці, що супроводжуються зростаючою нерівністю, бідністю і нестабільністю».

“Ми відзначаємо 90-у річницю створення МОП у час глибоких економічних і соціальних зрушень», - сказав Хуан Сомавіа, додаючи, що «посилання загального характеру, мандат і методи роботи МОП будуть обговорюватися детально на місцевому рівні».

Для МОП криза завжди означала переміни. Організація була створена після завершення Першої світової війни, і її філософія була побудована на твердженні, що «всезагальний мир може бути досягнутий лише в умовах соціальної справедливості», про що також говориться в Статуті МОП. Протягом дев’яти десятиліть МОП вживала дій у відповідь на багато криз у сфері праці, просуваючи вічні цінності, послідовні політичні гасла і практичні дії заради утвердження соціальної справедливості.

Інструменти, розроблені в рамах тристоронньої структури МОП, де безпосередньо представлені уряди, роботодавці і працівники – були основою для трудового законодавства країн світу і виконували роль путівників у процесі розвитку і вдосконалення світу праці. Вони висвітлюють такі аспекти як умови праці, безпека та гігієна праці, соціальне забезпечення, просування зайнятості, розвиток людських ресурсів і фундаментальні цілі свободи об’єднання і права на ведення колективних переговорів, заборона примусової праці і дитячої праці, недискримінація. Інструменти МОП також зосереджені на особливих групах людей, наприклад корінні народи, трудові мігранти, працівники з інвалідністю.

МОП, разом із 182 країнами-членами долучається до різних видів діяльності, зокрема нормотворчої, дослідницької, консультаційної, а також поширення інформації і технічне співробітництво.

Сучасне вираження історичної місії МОП викладене в концепції Гідної Праці, що означає рівні можливості для всіх жінок і чоловіків отримати продуктивну роботу в умовах свободи, рівності, захищеності і людської гідності. Концепція гідної праці і відповідна програма дій отримали широку підтримку на глобальному, регіональному і національному рівнях. Вона зосереджена на питаннях зайнятості, соціального захисту і соціального діалогу. Це основа збалансованого підходу до вжиття дій на благо людей, що потребують гідної праці, і задля забезпечення життєво необхідного зростання продуктивності і усталеного розвитку.

"Через війни і мир, депресії та економічне зростання, працівники і роботодавці продовжували вести діалог за нашим столом щодо спільних цінностей: робота повинна бути джерелом почуття гідності, праця – не товар, а бідність де-небудь є загрозою процвітанню будь-де», наголосив Генеральний директор МОП. «Ці цінності і дії були відзначені Нобелівською премією у 1969 р. Вони все ще залишаються для нас орієнтирами і визначають нашу роботу сьогодні».

У 2004 р. Світова комісія з питань соціального виміру глобалізації, ініційована МОП, визначили багато аспектів нинішньої кризи, зважаючи на траекторію превалюючої моделі глобалізації, яка спровокувала глобальні дисбаланси, охарактеризовані комісією як «морально неприйнятні і політично невитривалі».

Відзначення 90-ої річниці створення Міжнародної організації праці стало нагодою для самої МОП наголосити іще раз на фундаментальних цінностях і на необхідності вжити ефективних заходів, щоб подолати труднощі, з яким стикаются працівники і їхні сім’ї в наші дні. Хуан Сомавія додав, що «Ми разом маємо зробити такий політичний вибір, який сприятиме досягненню цілі забезпечення гідної праці; і ми разом маємо сприяти утвердженню гідної праці заради соціальної справедливості і справедливої глобалізації. Це наша місія, наш мандат і наша відповідальність».

МОП виступає за підтримку концепції гідної праці в контексті подолання кризи шляхом відновлення продуктивності виробництва. МОП запропонувала ряд заходів, які об’єднають створення робочих місць, у тому числі зелені робочі місця, стабільних підприємств; посилення соціального захисту; впровадження і забезпечення стандартів і фундаментальних принципів у сфері праці; інтегрований підхід, для впровадження якого буде налагоджений креативний діалог з метою пошуку мудрих рішень, які принесуть блага всім без винятку.

Як приклад конкретної і практичної ініціативи, Хуан Сомавія пропонує, щоб під час Міжнародної конференції праці, яка буде проводитися у Женеві у червні, був прийнятий Глобальний пакт про створення робочих місць, який сприятиме економічному відновленню і побудові нової моделі більш справедливої глобалізації, в центрі якої буде питання забезпечення гідної праці.

З цієї нагоди МОП іще раз закликає до глобальних дій заради забезпечення гідної праці і до ініціатив, в рамках яких на першому місці буде людина, збалансований і виважений курс просування вперед задля мобілізації зусиль по забезпеченню гідної праці.

Детальніше про Міжнародну організацію праці (МОП), її місію та основні проекти в Україні.

Довідково:

Міжнародна організація праці (МОП) просуває соціальну справедливість і міжнародно визнані права людини і права у сфері праці. Її стратегічна мета полягає в тому, щоб забезпечити гідну працю для всіх, хто може працювати, в умовах свободи, рівності, захищеності і людської гідності. Працюючи задля досягнення цієї мети, МОП визначила чотири стратегічні завдання:

Ø Просування і застосування стандартів і фундаментальних принципів та прав у сфері праці;

Ø Створення більших можливостей для жінок і чоловіків, щоб забезечити гідну зайнятість і гідну працю.

Ø Посилення соціального захисту для всіх;

Ø Зміцнення відносин між працівниками, роботодавцями і урядами та заохочення до соціального діалогу. Тристороння структура МОП, де представлені працівники, роботодавці і уряди і взаємодіють як рівноправні партнери, обумовлює унікальність МОП в системі ООН.

Головні події в історії МОП

1919

Заснування МОП. Організація була створена згідно з Версальським договором, який поклав кінець Першої світової війни і створив Лігу Націй.

1926

Міжнародна конференція праці створює наглядовий механізм для моніторингу застосування міжнародних стандартів у сфері праці.

1944

Прийнята Філадельфійська декларація, яка включає основні принципи МОП.

1946

МОП стає першою спеціалізованою агенцією новоствореної ООН.

1969

МОП нагороджується Нобелівською премією за просування соціальної справедливості і утвердження миру між націями.

1993

Відкриття Субрегіонального офісу МОП для країн Центральної і Східної Європи в м. Будапешт.

1998

Прийнята Декларація про основоположні принципи і права у сфері праці.

2004

Світова комісія з питань соціального виміру глобалізації оприлюднює

звіт «Справедлива глобалізація: створення можливостей для всіх».

2008

Міжнародна конференція праці приймає Декларацію про соціальну справедливість заради справедливої глобалізації, в якій відображена позиція МОП щодо вирішення проблем глобалізації шляхом забезпечення гідної праці.