tolerance_day.jpg16 листопада 2009, Нью Йорк - Київ - Послання Генерального секретаря ООН Бан Кі-Муна з нагоди Міжнародного дня толерантності:

"Глобалізація продовжує зближувати людей. Інтернет чати і сайти соціальних мереж дозволяють нам спілкуватися з людьми, з якими ми можемо ніколи не зустрітися. Внаслідок глобального брендингу та розвитку міжнародних соціальних і культурних мереж ми щодня піддаємося впливу інформації, яка формує наші вподобання, думки, звички наших колег і знайомих. Сьогодні ми маємо в своєму розпорядженні найширші можливості для спілкування один з одним і використання переваг міжкультурних обмінів.
tolerance_day.jpg16 листопада 2009, Нью Йорк - Київ - Послання Генерального секретаря ООН Бан Кі-Муна з нагоди Міжнародного дня толерантності:

"Глобалізація продовжує зближувати людей. Інтернет чати і сайти соціальних мереж дозволяють нам спілкуватися з людьми, з якими ми можемо ніколи не зустрітися. Внаслідок глобального брендингу та розвитку міжнародних соціальних і культурних мереж ми щодня піддаємося впливу інформації, яка формує наші вподобання, думки, звички наших колег і знайомих. Сьогодні ми маємо в своєму розпорядженні найширші можливості для спілкування один з одним і використання переваг міжкультурних обмінів.
tolerance_day.jpg16 листопада 2009, Нью Йорк - Київ - Послання Генерального секретаря ООН Бан Кі-Муна з нагоди Міжнародного дня толерантності:

"Глобалізація продовжує зближувати людей. Інтернет чати і сайти соціальних мереж дозволяють нам спілкуватися з людьми, з якими ми можемо ніколи не зустрітися. Внаслідок глобального брендингу та розвитку міжнародних соціальних і культурних мереж ми щодня піддаємося впливу інформації, яка формує наші вподобання, думки, звички наших колег і знайомих. Сьогодні ми маємо в своєму розпорядженні найширші можливості для спілкування один з одним і використання переваг міжкультурних обмінів.

При цьому, глобалізація також таїть у собі небезпеку формування одноманітного світу, підриваючи різноманіття, яке є однією з найсильніших сторін людства. У міру нашого зближення також виникає небезпека того, що схильність людей до зведення «перегородок» буде знаходити своє втілення на практиці, приводячи до поділу людей на «наших» і «ваших» і часто до віктимізації деяких з найбільш вразливих верств суспільства: національних, етнічних , релігійних та інших меншин.

Толерантність не означає байдужість чи неохоче сприйняття інших. Це - життєвий уклад, заснований на взаєморозумінні та повазі до інших, а також на переконаності в тому, що глобальне різноманіття необхідно сприймати прихильно, а не боятися його.

Організація Об'єднаних Націй заохочує толерантність у різних сферах. Це є частиною нашої роботи в ім'я миру, запобігання конфліктів, демократизації і захисту прав людини. Через посередництво Альянсу цивілізацій і численні освітні та міжкультурні ініціативи ЮНЕСКО ми сприяємо розвитку діалогу та боротьбі з нетерпимістю і екстремізмом. Ми також продовжуємо просуватися вперед у справі розробки законів і стандартів, що знайшло своє вираження у прийнятті Декларації про права корінних народів в 2007 році і заснування в тому ж році Форуму Організації Об'єднаних Націй з питань меншин.

З нагоди Міжнародного дня толерантності, давайте пообіцяємо мобілізувати наші сили на боротьбу з нетерпимістю. Заради наших найбільш уразливих громад і заради всього людства давайте будемо діяти спільно з метою заохочення терпимості".

Детальніше про Міжнародний день толерантності: http://www.un.org/depts/dhl/dhlrus/tolerance/index.html

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ