Photo by Taras Kovalchuk, Your Future in Your Hands

У вересні 2000 року найбільше в світі зібрання світових лідерів відзначило нове тисячоліття, ухваливши Декларацію тисячоліття. Україна також взяла на себе відповідальність за досягнення Цілей розвитку тисячоліття до 2015 року. Глобальні ЦРТ були адаптовані до українського контексту з урахуванням особливостей розвитку країни. Було визначено 6 пріоритетних напрямів і 13 конкретних довгострокових завдань.

Мета 1: Подолання бідності

Завдання 1: Скоротити вдвічі частку людей, чиє щоденне споживання, вимірюване за показником середнього ПКС (паритет купівельної спроможності), порівняно із 2001 роком є нижчим ніж 4,30 дол. США.

Завдання 2: Знизити на третину частку бідних (на основі встановленого в країні прожиткового мінімуму).

Мета 2: Розширення доступу до якісної освіти впродовж життя

Завдання 3: Підвищити до 2015 року порівняно із 2001 роком рівень охоплення освітою.

Завдання 4: Підвищити якість освіти.

Мета 3: Забезпечення сталого розвитку довкілля

Завдання 5: Збільшити з 2001 до 2015 року на 12% частки населення, що має доступ до чистої питної води.

Завдання 6: Стабілізувати забруднення повітря від стаціонарних джерел.
Завдання 7: Розширити до 10,4% від загальної території України мережу природних та біосферних заповідників і національних парків.

Мета 4: Поліпшення здоров’я матерів та зменшення дитячої смертності

Завдання 8: Знизити материнську смертність принаймні на 17%.

Завдання 9: Знизити смертність дітей у віці до 5 років принаймні на 17%

Мета 5: Обмеження масштабів ВІЛ/СНІДу та уповільнення темпів поширення захворювань на туберкульоз

Завдання 10: Скоротити темпи поширення ВІЛ/СНІДу на 13%.

Завдання 11: Скоротити число випадків туберкульозу на 42%.

Мета 6: Забезпечення гендерної рівності

Завдання 12: Досягти коефіцієнта гендерного співвідношення статей в законодавчих і виконавчих органах щонайменше у 30:70.

Завдання 13: Скоротити вдвічі розрив у доходах чоловіків і жінок.

Досягнення України у виконанні ЦРТ (Таблиця)