un_womens_day_2010.jpg8 березня 2010 року. Нью-Йорк – Київ – З нагоди Міжнародного жіночого дня Генеральний секретар ООН закликав світову громадськість критично оцінити досягнення минулих півтора десятиріч, щоб мати можливість розвивати успіхи та виправляти недоліки.
un_womens_day_2010.jpg8 березня 2010 року. Нью-Йорк – Київ – З нагоди Міжнародного жіночого дня Генеральний секретар ООН закликав світову громадськість критично оцінити досягнення минулих півтора десятиріч, щоб мати можливість розвивати успіхи та виправляти недоліки.
un_womens_day_2010.jpg8 березня 2010 року. Нью-Йорк – Київ – З нагоди Міжнародного жіночого дня Генеральний секретар ООН закликав світову громадськість критично оцінити досягнення минулих півтора десятиріч, щоб мати можливість розвивати успіхи та виправляти недоліки.

Звернення Генерального секретаря:

"Гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок відіграють виключно важливу роль для виконання глобальної місії Організації Об’єднаних Націй — забезпечення рівноправності та поваги до всіх. Забезпечення основних прав людини – це основне завдання, що закріплене в Уставі нашої організації та Загальній декларації. Це завдання також частково визначає саму сутність організації.

Однак, забезпечення рівності для жінок і дівчат також являється економічним і соціальним імперативом. Допоки жінок і дівчат переслідують зубожіння і несправедливість, всі наші цілі – мир, безпека і сталий розвиток – залишаються в небезпеці.

П'ятнадцять років тому, на четвертій Всесвітній конференції з питань положення жінок, уряди зобов’язались сприяти рівноправності, розвитку та миру в інтересах всіх жінок по всьому світу. Епохальна Пекінська декларація здійснила глибокий та значний вплив. Вона слугувала постулатом для розробки політики з питань гендерної рівності та спонукала держави до прийняття нових національних законів. Декларація чітко дала зрозуміти жінкам і дівчатам всього світу, що їх рівноправність та можливості для самореалізації – це їх невід’ємні права.

Прикладів прогресу можна назвати безліч, в значній мірі завдяки рішучим зусиллям громадських організацій. Зараз більшість дівчат отримують освіту, зокрема на початковому рівні, що ймовірно дозволить більшій кількості жінок брати участь в управлінні бізнесом та в державному управлінні. Зростає кількість країн, в яких приймаються закони, спрямовані на охорону статевого та репродуктивного здоров’я, а також заохочення гендерної рівності.

Тим не менш, залишається ще багато роботи. Показник материнської сме-ртності все ще непомірно високий, замало жінок мають доступ до послуг з сімейного планування, а проблема насильства проти жінок, що все ще існує — це ганьба для всіх країн світу. Зокрема, хронічною проблемою залишається сексуальне насильство в умовах конфлікту. Минулого року Радою Безпеки було прийнято дві резолюції з даного питання, які складаються з достатньо рішучих положень, я щойно призначив спеціального представника для мобілізації міжнародної спільноти на боротьбу з такими злочинами. Проголошена мною кампанія «Об'єднаймося заради подолання насильства проти жінок» і Мережа ініціативних чоловіків проти насильства, яка нещодавно почала функціонувати, покликані підтримати наші глобальні інформаційно-роз’яснювальні зусилля.

Одним з найважливіших уроків останніх півтора десятиріч стало усвідомлення важливості вирішення значно ширшої проблеми дискримінації та несправедливості. Характерною рисою всіх культур та соціумів лишаються наявність гендерних стереотипів та гендерна дискримінація. Поширеність таких явищ, як ранні та примусові шлюби, так звані «злочини честі», сексуальні поруги та торгівля молодими жінками й дівчатами, кількість випадків яких зростає в деяких країнах, не можуть не викликати стурбованості. Який би аспект ми не брали — життя в умовах зубожіння чи в часи стихійного лиха — не можна не помітити, що на долю жінок продовжують випадати найважчі випробування.

Ще один урок полягає в тому, що Організація Об’єднаних Націй повинна подавати приклад. Говорячи про те, що жінки відіграють важливу роль в забез-печенні миру й безпеки, ми працюємо над залученням більшої кількості жінок в якості військовослужбовців та поліцейських для проведення миротворчих операцій. Вперше в історії на посадах вищого рівня в Організації Об’єднаних Націй працює рекордно велика кількість жінок. В найближчий час ми плануємо створити в системі Організації Об’єднаних Націй окрему динамічну структуру, яка буде займатися розробкою послідовних програм з питань гендерної рівності і розширення прав та можливостей жінок, поширюючи ці ідеї. Я звертаюся до Генеральної Асамблеї з рішучим закликом в терміновому порядку прийняти рішення про створення такої структури.

З моменту прийняття Пекінська декларація не втратила своєї актуальності. Сформульована в рамках Декларації тисячоліття третя ціль розвитку, що передбачає досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, є стрижневою по відношенню до всіх інших цілей. Коли жінок позбавлено можливості для самовдосконалення і вдосконалення суспільства, в якому вони живуть, в програші лишаються всі. З нагоди Міжнародного жіночого дня я закликаю світову громадськість критично оцінити досягнення минулих півтора десятиріч, щоб мати можливість розвивати успіхи та виправляти недоліки. Давайте з подвійною рішучістю візьмемось за розбудову майбутнього, в якому всім будуть гарантовані рівні права, рівні можливості та прогрес".

Бан Кі-Мун

Детальніше про ініціативи Генерального секретаря:
Вікторія Андрієвська
Спеціаліст відділу зі зв'язків з громадськістю та медіа
Представництва ООН в Україні
victoria.andrievska@unic.org
+38 (044) 254.00.35