UNAIDS_Press_conference_201016 вересня 2010 року, Київ: ЮНЕЙДС в Україні у партнерстві з Всеукраїнською мережею людей, що живуть з ВІЛ провела прес-конференцію, присвячену викликам та прогресу України на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) зосереджуючись на ЦРТ у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІД.
UNAIDS_Press_conference_201016 вересня 2010 року, Київ: ЮНЕЙДС в Україні у партнерстві з Всеукраїнською мережею людей, що живуть з ВІЛ провела прес-конференцію, присвячену викликам та прогресу України на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) зосереджуючись на ЦРТ у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІД.
UNAIDS_Press_conference_201016 вересня 2010 року, Київ: ЮНЕЙДС в Україні у партнерстві з Всеукраїнською мережею людей, що живуть з ВІЛ провела прес-конференцію, присвячену викликам та прогресу України на шляху досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) зосереджуючись на ЦРТ у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІД.

Разом зі 188 іншими державами-членами ООН, Україна приєдналася до глобальних ЦРТ у 2000 році для подолання найбільш виражених проявів нерівності глобального розвитку людства, та взяла на себе політичне зобов’язання досягти ЦРТ та індикатори їх впровадження до 2015. В рамках підготовки до Саміту з питань ЦРТ, що відбудеться 20-22 вересня 2010р. у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку за участю Президента України та інших світових лідерів з метою оцінити прогрес у досягнення ЦРТ, організатори прес-конференції хотіли б привернути увагу до необхідності комплексного розгляду проблеми ВІЛ як однієї з проблем розвитку України, що безпосередньо впливає на досягнення інших ЦРТ.

Оновлені цілі для України – 7 цілей, 15 завдань, 33 індикатори – є повноцінною та інтегрованою моделлю економічного розвитоку для країни, повністю відображаючи ключові компоненти суспільного та екологічного розвитку. Об’єднавши такі показники людського, економічного та екологічного розвитку, можна забезпечити соціальний прогрес, що відповідає потребам кожної особи, про що свідчить нещодавно оприлюднена Національна доповідь «Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна – 2010». В цілому, останніми роками в Україні відзначаються окремі позитивні тенденції на шляху досягнення ЦРТ, однак прогрес і нерівномірним. Єдина ЦРТ, що не буде досягнута до 2015 року – Ціль 6, Обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скрочення їх масштабів.

Незважаючи на збільшення обсягу ресурсів, що виділяються на боротьбу з епідемією ВІЛ, кількість нових інфекцій та смертей, пов’язаних з ВІЛ, продовжує зростати в Україні. Це відбувається на тлі прогресу багатьох країн, що розвиваються, у скороченні ВІЛ-інфекцій завдяки значним зусиллям їхніх урядів, а також скоординованій та цілеспрямованій діяльності багатьох партнерів.

“На глобальному рівні випадки нових інфекцій зменшились на 17% з 2001 року. У 15 найбільш постраждалих від ВІЛ країнах, що стикаються із значно серйознішими економічними проблемами, ніж Україна, поширеність ВІЛ зменшилась на понад 25%, оскільки молоді люди вдаються до більш захищеної сексуальної поведінки”, зазначила пані Нузхат Ехсан, директор Фонду народонаселення ООН в Україні, Болгарії, Боснії та Герцеговині, Голова Тематичної групи ООН з питань ВІЛ/СНІД в Україні. “В рамках Цілі 6, Україна досягла лише одне завдання - в сфері профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Вона зменшилася з 27% у 2000р. до 6% наприкінці 2009р., що свідчить про значний прогрес, досягнутий також і в рамках Цілі 4 (зменшення дитячої смертності) та 5 (поліпшення здоров’я матерів). Інші завдання не будуть виконані, якщо країна не докладе значніших зусиль”.

Як свідчать найновіші світові дані, Східна Європа та Центральна Азія – єдиний регіон в світі, де кількість ВІЛ-інфекцій продовжує зростати. Україна входить до числа країн із найвищим рівнем епідемії, маючи рівень захворюваності на ВІЛ серед загального населення у 1,3%, а також постійно зростаючу кількість нових інфікувань ВІЛ і рівень смертності від ВІЛ/СНІДу. Щодня, 87 людей інфікується ВІЛ та близько 50 помирає від захворювань, викликаних СНІДом. За перші шість місяців 2010 року у порівнянні з тим самим періодом 2009 року, кількість зареєстрованих нових випадків інфікування ВІЛ зросла на 6%, а кількість смертей, пов’язаних з ВІЛ, зросла на 30%. Така негативна тенденція викликає глибоке занепокоєння у багатьох, особливо у неурядового сектору. Дмитро Шерембей, Директор департаменту комунікації, політики й адвокації ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД», підкреслив: «Сьогодні Україна знаходиться перед вибором сценарію розвитку епідемії європейських чи африканських країн. Епідемія ВІЛ/СНІД позбавила африканські країни будь-якого економічного майбутнього, а європейські країни зробили все, щоб жити повноцінним життям і надалі. Немає і мови про досягнення цілей розвитку тисячоліття у 2015 році, якщо в країні буде більше мільйона хворих на ВІЛ/СНІД».

Наразі перед Україною стоїть багато проблем, пов’язаних із подоланням епідемії ВІЛ. «Сьогодні державна політика протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є чітко сформованою, затвердженою на найвищому законодавчому рівні як Загальнодержавна програма, яка об’єднує всі гілки влади національного та регіонального рівнів, а також громадські організації, діяльність яких спрямована на протидію поширенню ВІЛ/СНІДу в Україні. Напрямок державної політики протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу визначений правильно, про що свідчать позитивні результати, які ми сьогодні маємо - зазначила Д-р Олена Єщенко, заступник голови Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам МОЗ України. Сьогодні ми докладаємо зусиль для вирішення всіх проблемних питань, серед яких одним із найголовніших є недостатнє фінансування Загальнодержавної програми як на національному, так і на місцевому рівні. Це змушує нас звертатися за фінансовою допомогою до міжнародних донорських організацій для забезпечення адекватного охоплення необхідними послугами тих верств населення, які цього потребують».

Д-р Анна Шакарішвілі, Координатор ЮНЕЙДС в Україні, підкреслила: «Україна здійснює потрібні заходи у потрібних сферах, але їм не вистачає масштабу, а часто – також обсягу та якості. Через це ми можемо бачити лише обмежену кількість вимірюваних результатів. Ресурси, що використовуються для боротьби проти СНІДу, не є лише витратами – це важливі інвестиції, що не тільки зменшують кількість нових інфікувань ВІЛ і смертності серед людей, що живуть із ВІЛ, але також сприяють досягненню інших ЦРТ, окрім тих, що пов`язані зі СНІДом і туберкульозом. Час діє проти нас в Україні. Якщо не зміцнити політичну волю та відданість і не ліквідувати значні провали у забезпеченні ресурсами, все більше людей заражатиметься ВІЛ і помиратиме від СНІДу”.

Інвестиції у боротьбу зі СНІДом та успіхи у зниженні рівня смертності від СНІДу та зменшенні нових ВІЛ інфекцій також допоможуть Україні досягти інші ЦРТ. В контексті України, наступні зв’язки були зазначені під час прес-конференції.

ЦРТ 1 —подолання бідності:
 • Надання підтримки сім`ям, постраждалим через СНІД, зменшує вразливість сімей до бідності.
 • Антиретровірусне лікування підтримує здоров`я людей, зберігаючи їхню працездатність, і зменшує кількість дітей-сиріт.
 • Попередження нових випадків інфікування ВІЛ сприяє зниженню майбутніх потреб сімей і окремих осіб у послугах охорони здоров`я та соціального забезпечення.
ЦРТ 2 — забезпечення якісної освіти впродовж життя:
 • Антиретровірусне лікування для батьків забезпечує їм можливість піклуватися про своїх дітей і допомагати їм здобувати освіту.
ЦРТ 3 — забезпечення гендерної рівності:
 • Програми боротьби проти ВІЛ забезпечують права і можливості жінкам, висвітлюючи гендерну нерівність і сприяючи здійсненню гендерно чутливих заходів боротьби проти ВІЛ.
 • Програми профілактики передавання ВІЛ від матері до дитини (PMTCT) сприяють посиленню програм сексуального та репродуктивного здоров`я.
 • Забезпечення рівного доступу до програм профілактики ВІЛ, лікування та підтримки для жінок і дівчат, чоловіків і хлопчиків, підвищило доступність медичних послуг загалом.

ЦРТ 4 — зменшення дитячої смертності:

 • Профілактика передавання ВІЛ від матері до дитини дає дітям шанс народитися без ВІЛ.
 • Забезпечення педіатричного лікування дітям, що живуть із ВІЛ, сприяє зменшенню рівня дитячої смертності.

ЦРТ 5 — поліпшення здоров`я матерів:

 • Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини підтримує життя матерів і попереджає інфікування немовлят. Воно також сприяє утворенню зв`язків для поліпшення стану здоров`я під час вагітності та після пологів, а також для підвищення рівня ширшого кола медичних послуг для матерів і дітей.
 • Фінансування програм боротьби проти СНІДу є внеском до зміцнення систем охорони здоров`я і вдосконалення послуг охорони здоров`я матерів.

ЦРТ 6 — обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів:

 • Програми ВІЛ допомагають зміцнити програми протидії ТБ. Для досягнення максимального результату необхідно застосовувати інтегрований підхід до протидії ВІЛ і ТБ.

Учасники зустрічі наголосили на важливості для України глобального заклику ЮНЕЙДС до країн світу зосередитись на поновлених ініціативах – таких, як Лікування 2.0 (радикально спрощена платформа лікування), повному викоріненні передачі ВІЛ від матері до дитини, та посиленні комбінованої профілактики – це може змінити національну відповідь на епідемію в Україні та всьому світі для досягнення ЦРТ до 2015р. та виконання інших зобов’язань.

Для детальнішої інформації, звертайтеся, будь ласка, до пані Оксана Царенко, спеціаліста зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ, ЮНЕЙДС в Україні тел.: (044) 499 11 72 / 70, електронна пошта: Tsarenkoo@unaids.org