Global_HDR_presentation_in_Ukraine5 листопада 2010 року, Київ – 4 листопада Генеральний Секретар ООН Бан Кі-Мун та Адміністратор ПРООН Хелен Кларк представили Звіт з людського розвитку за 2010 рік: “Справжнє багатство народів: шляхи до людського розвитку”, у якому досліджуються досягнення у галузі охорони здоров`я, освіти та доходів починаючи з 1970 року, у 135 країнах, для яких існують порівняльні дані, таким чином охоплюючи 95% населення світу. Також, у Звіті опубліковано новий рейтинг Індексу людського розвитку для 169-ти країн.
 Global_HDR_presentation_in_Ukraine5 листопада 2010 року, Київ – 4 листопада Генеральний Секретар ООН Бан Кі-Мун та Адміністратор ПРООН Хелен Кларк представили Звіт з людського розвитку за 2010 рік: “Справжнє багатство народів: шляхи до людського розвитку”, у якому досліджуються досягнення у галузі охорони здоров`я, освіти та доходів починаючи з 1970 року, у 135 країнах, для яких існують порівняльні дані, таким чином охоплюючи 95% населення світу. Також, у Звіті опубліковано новий рейтинг Індексу людського розвитку для 169-ти країн.

 Global_HDR_presentation_in_Ukraine5 листопада 2010 року, Київ – 4 листопада Генеральний Секретар ООН Бан Кі-Мун та Адміністратор ПРООН Хелен Кларк представили Звіт з людського розвитку за 2010 рік: “Справжнє багатство народів: шляхи до людського розвитку”, у якому досліджуються досягнення у галузі охорони здоров`я, освіти та доходів починаючи з 1970 року, у 135 країнах, для яких існують порівняльні дані, таким чином охоплюючи 95% населення світу. Також, у Звіті опубліковано новий рейтинг Індексу людського розвитку для 169-ти країн.

Перший Звіт з людського розвитку вийшов у 1990 році. Він аналізував суто економічні показники національних досягнень і допоміг закласти концептуальну основу для Цілей розвитку тисячоліття ООН, закликаючи до універсального, єдиного для всіх країн, цілісного показника рівня прогресу в області охорони здоров`я, освіти і загальних життєвих стандартів. «Звіти з людського розвитку змінили наше бачення світу», прокоментував, Генеральний секретар ООН Бан Кі-Мун. «Ми дізналися, що окрім економічного зростання, дуже важливим є розподіл  національного доходу, щоб надати всім людям шанс на більш довге, здорове і  продуктивне життя».

Новий 2010 Індекс людського розвитку (ІЛР) для 169 країн

Першими 10-ма країнами в рейтингу є Норвегія, Австралія, Нова Зеландія, Сполучені Штати Америки, Ірландія, Ліхтенштейн, Нідерланди, Канада, Швеція та Німеччина. Цьогорічний рейтинг країн з ІЛР сформований з огляду на останні п’ять років, а не лише за поточний рік, як це було прийнято раніше, для кращого відображення довготермінових тенденцій розвитку. З огляду на методологічні уточнення в обрахуванні формули ІЛР, рейтинг країн 2010 року несумісний з рейтингами у попередніх Звітах.

Індекс людського розвитку для України у 2010 році становить 0,71 - категорія високо розвинутих країн, і відносить країну на 69 місце з 169 держав і територій.

Нові показники введені до Звіту з людського розвитку у 2010 році:

Звіт з людського розвитку за 2010 рік продовжує традицію вимірювання ІЛР, впроваджуючи нові показники, які відображають найважливіші фактори розвитку, що не входили до визначення ІЛР раніше:

  • ІЛР, скоригований на нерівність: вперше цьогорічний Звіт розглядає ІЛР через призму нерівності у людському розвитку з урахуванням відмінностей у рівні прибутку, сфері охорони здоров’я та освіті.

  • Індекс гендерної рівності: Звіт 2010 року включає новий показник вимірювання гендерної нерівності, який бере до уваги рівень материнської смертності та присутність жінок у парламенті.

  • Багатовимірний індекс бідності (БІБ): у Звіті введений багатовимірний показник бідності, який оцінює бідність, не лише з огляду на рівень прибутків, а й  а  враховуює численні фактори на рівні домашніх господарств – від основних життєвих стандартів до доступу до шкільної освіти, чистої води і медичної допомоги. Більше 1.7 млрд. людей – третина населення у 104 країнах, для яких обрахований БІБ – живуть у багатовимірній бідності, це більше ніж 1,3 млрд., що живуть на менше ніж $ 1. 25 долар на день.

 

Основні висновки Звіту 2010 року:

Більшість країн, що розвиваються досягнули значного, проте, дуже часто недостатнього прогресу у сфері охорони здоров’я, освіти, основних життєвих стандартів за останні десятиліття, притому найбідніші країни нерідко показують найкращі результати. Однак не всі тенденції позитивні, деякі країни втрачають позиції порівняно з 1970 роком.

Введення трьох нових індексів у 20-те ювілейне видання Звіту засвідчує глибоку нерівність розвитку як в середині країн так і між ними, нерівність прав та можливостей жінок і чоловіків, а також розповсюдженість крайньої багатовимірної бідності в країнах Південної Азії і регіону на південь від Сахари.

Адміністратор ПРООН Хелен Кларк зауважила: «Звіт показує, що люди сьогодні здоровіші, заможніші, освічені ніж будь коли раніше. Навіть у час несприятливих тенденцій та суперечливих умов країни можуть зробити чимало для покращення життя людей. Для цього необхідна політична воля сміливого керівництва і послідовна підтримка міжнародного товариства.»

Базуючись на нових показниках і методах аналізу, дані Звіту підтверджують, що людський розвиток відрізняється від економічного зростання, і суттєві зміни в пришвидшенні першого можливі без швидкого зростання другого», сказав Джені Клюгман, головний автор. – «Ми також маємо новий погляд  на країни, що домоглися найкращих результатів, і на змінні моделі прогресу.»

З поміж 135 країн, представлених в Звіті за 2010, виокремлено «Топ-10» , які найпомітніше змінили ІЛР за останні 40 років, очолив «десятку» Оман, який десятиліттями прибутки від енергоносіїв інвестував в освітню галузь та систему охорони здоров’я.

Інші дев’ять країн: Китай, Непал, Індонезія, Саудівська Аравія, Лаос, Туніс, Південна Корея, Алжир і Марокко. Варто відмітити, що Китай, єдина країна зі списку, яка потрапила до рейтингу виключно через зміну у рівні прибутку; ІЛР інших країн відмічений у сфері охорони здоров’я та освіті.

Хоча загалом у світі спостерігається прогрес з людського розвитку, різниця між країнами вражаюча: за останні 40 років, для 25% країн з найнижчим рівнем розвитку характерне покращення ІЛР менш ніж на 20%, в той час як для лідерів рейтингу – 54%. Однак, як група, четверта частина країн, що у 1970 році займали останні позиції з рейтингу ІЛР, за цей період часу показали кращі результати ніж країни, які очолювали список, покращивши свій показник ІЛР на 61%. Величезна різноманітність шляхів досягнення результатів у галузі людського розвитку засвідчує, що не існує єдиної моделі та єдиного рецепту успіху для всіх, наголошують автори.

З 1970 року регіон Східної Азії на чолі з Китаєм та Індонезією продемонстрував найшвидший прогрес зі зростання ІЛР. Арабські країни також досягнули хороших результатів, займаючи 8 з 20 місць серед світових лідерів, що найсуттєвіше збільшили свій ІЛР за останні 40 років. Багато країн на південь від Сахари та з країн колишнього Радянського Союзу відстають через вплив епідемії ВІЛ/СНІД, конфлікти, економічну нестабільність та ін. За останні 40 років очікувана тривалість життя зменшилась у трьох країнах колишнього Радянського Союзу – Білорусії, Україні і Російській Федерації.

Східна Європа і Центральна Азія

У Звіті йдеться про те, що попри важливі регіональні зміни у Східній Європі, найбільші країни колишнього Радянського Союзу зазнали серйозного погіршення в сфері здоров’я.

За останні 40 років країни Східної Європи та Центральної Азії зазнали глибоких політичних та економічних змін - перехід від централізованого управління радянської епохи до незалежності колишніх радянських республік, а також повернення до державного суверенітету та демократизації багатьох інших країн у регіоні. Все це супроводжувалося швидкою та часто важкою інтеграцією до світової ринкової економіки, що інколи негативно впливало на сферу охорони здоров`я та стандарти життя.

Аналіз тенденцій показує, що країни Східної Європи та Центральної Азії мають найвищу ступінь “недовиконання” — досягнення цих країн щодо ІЛР є набагато нижчими за ті, які можна було б передбачити з огляду на початковий етап у їхньому розвитку. Найвпливовішим окремим фактором став спад рівня охорони здоров`я: за даними Звіту, середня тривалість життя в Україні знизилася з 71 року у 1970 р. до 69 у 2010; у сусідній Російській Федерації - з 69 років до 67; у Білорусі – з 71 року до 70.

Позитивним є те, що рівень освіти залишається незмінно високим і постійно зростає по всіх країнах Східної Європи та Центральної Азії.

Східна Європа та Центральна Азія мають відносно високий рівень доходів на душу населення, що досягає 11 462 дол. США, але цей показник варіює від 20 000 дол. США у країнах, що є членами Європейського Союзу, таких, як Словаччина та Чеська Республіка, до менше ніж 3 000 дол. США у Таджикистані та Киргизстані. В Україні цей показник складає 6 535 дол. США.

Вісім країн регіону, які очолюють групу з ‘дуже високим’ рівнем людського розвитку за новим ІЛР – це всі держави, що нещодавно приєдналися до Європейського Союзу: Чеська Республіка (28), Словенія (29), Словаччина (31), Мальта (33), Естонія (34), Кіпр (35), Угорщина (36) і Польща (41). Більшість інших країн входять до другого квартиля ІЛР - ‘високий рівень людського розвитку’: Україна (69), а ще п`ять – до ‘середньої’ категорії: Туркменістан (87) і Молдова (99), а також Узбекистан (102), Киргизстан (109) і Таджикистан (112).

«Хоча розпад соціалістичної і комуністичної систем у Центрально-Східній Європі і Радянському Союзі відкрив нові політичні та економічні можливості, період переходу до ринкової економіки по іншому вплинув на країни регіону», - сказав Джені Клюгман, основний автор Звіту. «Впровадження демократії – надзвичайне досягнення, але воно не завжди трансформується у досягнення в інших галузях стійкого людського розвитку».

Україна

Виступаючи під час презентації Звіту, п. Олів`є Адам, Координатор системи ООН і Постійний представник ПРООН в Україні, сказав: «Україна має значний потенціал, який необхідно розвивати далі через реалізацію амбіційної національної програми реформ і досягнення Цілей розвитку тисячоліття».

Значення ІЛР України за 2010 рік дорівнює 0,710 – що відносить країну на 69 позицію з 169 держав і територій.

За період з 1990 до 2010 рр. очікувана тривалість життя при народженні в Україні зменшилася приблизно на 1 рік, середня тривалість навчання зросла більш ніж на 2 роки, очікувана тривалість навчання збільшилася більш ніж на 2 роки. ВНД на душу населення в Україні за цей період зменшився на 27 відсотків.

Довготривалий прогрес можна оцінити шляхом порівняння з показниками сусідніх країн – як за географічним положенням, так і за значенням ІЛР. Наприклад, у 1990 році Україна, Румунія та Російська Федерація мали значення ІЛР, близькі до країн Європи та Центральної Азії. Проте, за період 1990-2010 рр. ці три країни продемонстрували різні ступені прогресу в підвищенні їхнього ІЛР.

ІЛР України за 2010 рік (0,710) нижче середнього (0,717) по країнах Європи та Центральної Азії. Він також нижчий за середній показник країн із високим рівнем людського розвитку (0,717). В Європі та Центральній Азії «сусідами» України за показниками ІЛР (країни зі схожим індексом і та чисельністю населення) є Казахстан і Російська Федерація, які посідають відповідно 66 та 65 місця в рейтингу ІЛР.

Індекс людського розвитку, скорегований на нерівність: ІЛР України за 2010 рік дорівнює 0,710, проте, якщо це значення скоригувати на нерівність, то воно впаде до 0,652, тобто через нерівність у розподілі показників вимірів знизиться на 8%. У «сусідів» України за ІЛР, Казахстану та Російської Федерації, втрата через нерівність становить відповідно 14 і 12 відсотків.

Індекс гендерної нерівності: в Україні жінки мають 8 відсотків місць у парламенті, 92 відсотки дорослих жінок мають середню або вищу освіту (порівняно з 96 відсотками чоловіків). На кожні 100 тис. народжених живими 18[1] жінок умирають від причин, пов’язаних із вагітністю; рівень народжуваності серед дорослих становить 28 народжених на 1000 народжених живими. Частка участі жінок у ринку праці становить 62 відсотки, тоді як аналогічний показник у чоловіків – 73 відсотки. У результаті значення ІҐН для України становить 0,463, що ставить її за даними за 2008 рік на 44 місце серед 138 країн.

Багатовимірний індекс бідності (БІБ): в Україні від багатовимірних депривіацій потерпає 2 відсотки населення, а ще 1 відсоток є вразливим до таких депривіацій. Розмах (інтенсивність) депривіації в Україні, що є середнім відсотком депривіацій, яких зазнають люди у стані багатовимірної бідності, становить 36 відсотків. БІБ, що є часткою населення, котре є багатовимірно бідним, скоригований на інтенсивність депривіацій, становить 0,008. «Сусіди» України за ІЛР, Казахстан і Російська Федерація, мають БІБ відповідно 0,002 і 0,005

Інтернет - сторінка Звіту з людського розвитку

З нагоди видання 20-го ювілейного Звіту з людського розвитку, Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй якісно оновила глобальний сайт Звіту (http://hdr.undp.org), розмістивши там нові ресурси, інтерактивні довідники, оновлені статистичні дані для всіх країн-членів ООН. Інтернет - сторінка присвячений Звіту з людського розвитку за 2010 рік: «Справжнє багатство народів: шляхи до людського розвитку», який вийшов в усьому світі на дев’яти різних мовах у друкованій та електронній версіях.

 * * *

Більш детальна інформація про 20-тий ювілейний Звіт з людського розвитку 2010 року доступна на сайті Звіту:   http://hdr.undp.org

ПРО ЗВІТ: Звіти з людського розвитку Програми розвитку ООН (ПР ООН) друкуються щорічно, починаючи з 1990 року. Звіт є незалежним виданням, містить альтернативний погляд на критичні питання розвитку людини у сучасному світі. Джені Клюгман є головним автором Звіту за 2010 рік, офіційна презентація якого відбудеться у більш як у 100 країнах світу. Звіт з людського розвитку, який щорічно видається Програмою розвитку ООН (ПРООН), є абсолютно незалежним у своєму наповненні від ПРООН. Видавництво Палграв Макміллан (Palgrave Macmillan) надрукувало англійські примірники Звіту.  Повна версія цьогорічного звіту, а також Звітів  за попередні роки доступна на більшості офіційних мовах ООН на:  http://hdr.undp.org

* * *

ПРООН: Програма розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН) – це глобальна мережа ООН в галузі розвитку, організація, яка активно виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям в усьому світі будувати краще життя. Ми співпрацюємо з 166 країнами світу, допомагаючи їм знаходити власні шляхи розв`язання глобальних та національних проблем в галузі людського розвитку. Відвідайте нашу інтернет-сторінку: www.undp.org


Оцінки материнської смертності наведені станом на момент підготовки звіту. Оновлені оцінки, опубліковані у вересні 2010 року, наведені у публікації UNICEF (2010) “Trends in Maternal Mortality, 1990-2008”. New York (див. http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf)