UNICEF_Recomendation10 лютого 2011 року, Женева/Київ - Комітет ООН з прав дитини 4 лютого 2011 року видав свої заключні спостереження щодо реалізації Урядом України Конвенції ООН про права дитини та Факультативного протоколу щодо участі дітей у збройних конфліктах. Спостереження були підготовлені у відповідь на звіт уряду України до Комітету ООН 28 січня 2011 року. Вітаючи прогрес, досягнутий у реалізації Конвенції ООН про права дитини в України, Комітет визначив питання, які ще необхідно вирішити для подальшого поліпшення становища дітей в Україні.
UNICEF_Recomendation10 лютого 2011 року, Женева/Київ - Комітет ООН з прав дитини 4 лютого 2011 року видав свої заключні спостереження щодо реалізації Урядом України Конвенції ООН про права дитини та Факультативного протоколу щодо участі дітей у збройних конфліктах. Спостереження були підготовлені у відповідь на звіт уряду України до Комітету ООН 28 січня 2011 року. Вітаючи прогрес, досягнутий у реалізації Конвенції ООН про права дитини в України, Комітет визначив питання, які ще необхідно вирішити для подальшого поліпшення становища дітей в Україні.

 

UNICEF_Recomendation10 лютого 2011 року, Женева/Київ - Комітет ООН з прав дитини 4 лютого 2011 року видав свої заключні спостереження щодо реалізації Урядом України Конвенції ООН про права дитини та Факультативного протоколу щодо участі дітей у збройних конфліктах. Спостереження були підготовлені у відповідь на звіт уряду України до Комітету ООН 28 січня 2011 року. Вітаючи прогрес, досягнутий у реалізації Конвенції ООН про права дитини в України, Комітет визначив питання, які ще необхідно вирішити для подальшого поліпшення становища дітей в Україні.

ЮНІСЕФ схвально оцінив рекомендації викладені в заключних спостереженнях, вважаючи, що вони стосуються найсерйозніших порушень прав дітей в Україні. Рекомендації містять чіткий заклик до Уряду України приділити серйозну увагу процесу реформування соціальної сфери, особливо щодо питань захисту прав дітей.

Комітет висловив стурбованість тим, що нинішня адміністративна реформа може негативно вплинути на безперервність державної політики щодо дітей, підірвати ефективну координацію та реалізацію політики в інтересах дітей та призвести до погіршення підтримки, захисту та розвитку превентивних послуг для дітей груп ризику. Комітет наполегливо рекомендував Україні провести повний функціональний огляд центральних та місцевих державних установ відповідальних за реалізацію прав дітей, з метою забезпечення чіткого визначення обов’язків в рамках нової структури влади. Комітет зазначив, що за підтримкою реалізації вищезазначених рекомендацій Україна може звернутися до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Комітет також висловив стурбованість з приводу повільного прогресу в реалізації реформи системи опіки та піклування. Занадто багато дітей, як і раніше, розміщені в інтернатних закладах, а проблемні родини не отримують соціальних послуг, які могли б знизити ризик інституціоналізації дітей, особливо, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, ВІЛ-позитивних дітей та дітей у конфлікті з законом. Хоча Україна домоглася збільшення родинного виховання і зниження відмов від дітей, система державної опіки над дітьми як і раніше не спроможна забезпечити належним чином право дитини зростати і виховуватися в сімейному оточенні, а також не здатна знизити ризики соціальної вразливості.

Комітет також розглянув питання щодо стигми та дискримінації соціально вразливих дітей, особливо дітей-інвалідів, дітей з ВІЛ та дітей з етнічних меншин та тих у кого не має громадянства. Крім того, Комітет висловив глибоку стурбованість проблемою великої кількості дітей на вулицях, яку Україна визнала “гострою”. Порушення прав дітей є серйозними також в сфері вживання наркотиків, передачі ВІЛ-інфекції, сексуальної експлуатації, примусової праці та насильства з боку міліції. Комітет також висловив стурбованість з приводу значного числа заяв про жорстоке фізичне поводження із затриманими, включаючи дітей, особливо під час першого допиту в районних відділеннях міліції.

З метою зміцнення системи захисту дітей в країні і пом`якшення наслідків підвищення соціальних ризиків і соціальної нерівності щодо дітей, Комітет рекомендував Україні виділити достатньо коштів на щорічну державну програму з реалізації Національного плану дій до 2016 року і забезпечити фінансування окремою статтею у державному бюджеті на кожен рік. Програма з реалізації Національного плану дій в інтересах дітей на 2011 рік ще й досі не була затверджена Урядом.

Комітет рекомендував Україні включити до національного законодавства принцип недискримінації дітей та заборону дискримінації по відношенню до дитини незалежно від її родинного статусу, раси, релігії, національного, етнічного та соціального походження або інвалідності. Він також рекомендував Україні зміцнити законодавчу та нормативно-правову базу для сприяння родинної реінтеграції. Україні було рекомендовано вжити необхідних заходів для створення незалежного механізму забезпечення всеосяжного і систематичного контролю за дотриманням прав дітей і розглянути питання про прийняття закону про створення посади Омбудсмана з прав дітей в Україні.

ЮНІСЕФ підтримує рекомендації Комітету і готовий і надалі надавати підтримку Уряду України у реалізації його рекомендацій. “Дитячий фонд ООН вже активно залучений та надає підтримку Уряду для вирішення більшості цих важливих питань. Ми хотіли б побачити, що у відповідь на рекомендації Комітету ООН, Уряд бере на себе подальші зобов’язання щодо реформування системи захисту дітей в Україні” - зазначила Юкіе Мокуо, Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Уряд України має надати наступний звіт про реалізацію Конвенції ООН про права дитини, та Факультативних протоколів в вересні 2018 року.

Ви можете ознайомитись з повною версією Рекомендацій Комітету ООН з прав дитини 2011 тут:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs56.htm

* * *

Про ЮНІСЕФ: Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером з захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 150 країнах заради захисту та підтримки дітей починаючи з раннього віку та до юності. Програми Фонду фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів. Представництво Фонду в Україні відкрито у 1997 році. Більше інформації: www.unicef.org.ua

За додатковою інформацією звертайтесь до:

Наталія Астапова, Керівник проектів з соціальної політики та моніторингу, ЮНІСЕФ Україна Тел: + 38.044.254.2450, Email: nastapova@unicef.org

Сергій Прохоров, Асистент інформаційного відділу, ЮНІСЕФ Україна

Тел: + 38.044.254.2450, Email: sprokhorov@unicef.org