129224 березня 2011 року, Київ - представники установ системи ООН та Перший віце-прем`єр-міністру України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв в Україні підписали Рамкову програму партнерства Уряду України – ООН на 2012-2016 роки.

129224 березня 2011 року, Київ - представники установ системи ООН та Перший віце-прем`єр-міністру України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв в Україні підписали Рамкову програму партнерства Уряду України – ООН на 2012-2016 роки.

129224 березня 2011 року, Київ - представники установ системи ООН та Перший віце-прем`єр-міністру України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв в Україні підписали Рамкову програму партнерства Уряду України – ООН на 2012-2016 роки.

Новий п’ятирічний документ визначатиме стратегічні напрямки співробітництва та партнерства між системою ООН та Урядом України та прийде на зміну Рамкової програми допомоги ООН для України на 2006-2010 роки, терміну дії якої закінчується цього року.

Впровадження Рамкової програми партнерства Уряду України – ООН на 2012-2016 роки стане якісно новим кроком співпраці України з ООН, оскільки вперше наголос робиться на принципі партнерства та ведучої ролі української сторони у визначенні пріоритетів та цілей допомоги з боку ООН, а також спільної відповідальності за досягнення результативності співпраці, що завдяки авторитету організацій системи ООН стимулюватиме інших донорів та інвесторів до розвитку взаємовигідного партнерства з Україною».

Рамкова програма є результатом консультацій Групи установ системи ООН в Україні та Урядом України та становить колективну, узгоджену та комплексну відповідь ООН на національні пріоритети розвитку. Програма визначає спільне зобов’язання щодо підтримування процесу реформ, досягнення міжнародних стандартів, європейської інтеграції, Цілей розвитку тисячоліття, виконання Україною умов міжнародних конвенцій, протоколів і норм та документів у галузі прав людини, головною метою чого є покращення умов життя і добробуту народу України, особливо найбільш уразливих його верств.

Рамкова програма визначає основи стратегічного планування та діяльності ООН в Україні на наступні п’ять років відповідно до 4 головних сфер партнерства:

  • стале економічне зростання і подолання бідності;
  • соціальний розвиток;
  • врядування та управління;
  • навколишнє середовище та зміна клімату.

У досягненні визначених цілей братимуть участь 20 установ системи ООН, серед яких Програма Розвитку ООН (UNDP), Фонд народонаселення ООН (UNFPA), Дитячий фонд ООН (UNICEF), Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS), Міжнародна організація праці (ILO), Управління ООН з наркотиків та злочинності у Молдові та Україні, Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO), Міжнародна організація з міграції (IOM), Світовий Банк (WB) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), Міжнародне Агентство з Атомної Енергії (IAEA), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), Європейська економічна комісія ООН (UNECE), Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP), Організація ООН з питань освіти, науки та культури (UNESCO), Організація ООН з промислового розвитку (UNIDO), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ООН – Жінки (UN Women).

Загальний орієнтовний обсяг ресурсів, які організації системи ООН передбачають виділити на реалізацію визначених цілей Рамкової програми, становить 132 млн. дол. США (стале економічне зростання і подолання бідності - 12 450 дол. США; соціальний розвиток - 64 000 дол. США; врядування та управління - 21 585 дол. США; навколишнє середовище та зміна клімату - 34 730 дол. США).

Додаткова інформація:
Представництво ООН в Україні
Тел. +38 044 254 0035 
  www.un.org.ua