WED20113 червня 2011 року, Нью-Йорк – Київ – з нагоди Всесвітнього дня довкілля Генеральний секретар ООН Бан Кі-мун наголосив, що За один день неможливо перевести економіку на шлях сталого розвитку. Але на шляху до Ріо+20 Всесвітній день довкілля, який відзначається в цьому році, може послужити сигналом про те, що ті, хто має вплив в уряді і в приватному секторі, можуть – і повинні – вжити необхідних заходів, які забезпечать виконання обіцянок, даних на зустрічі на вищому рівні «Планета земля».


WED20113 червня 2011 року, Нью-Йорк – Київ – з нагоди Всесвітнього дня довкілля Генеральний секретар ООН Бан Кі-мун наголосив, що За один день неможливо перевести економіку на шлях сталого розвитку. Але на шляху до Ріо+20 Всесвітній день довкілля, який відзначається в цьому році, може послужити сигналом про те, що ті, хто має вплив в уряді і в приватному секторі, можуть – і повинні – вжити необхідних заходів, які забезпечать виконання обіцянок, даних на зустрічі на вищому рівні «Планета земля».

Послання Генерального секретаря:

Майже через 20 років після зустрічі на вищому рівні «Планета земля», яка відбулася у 1992 році, світ знову на шляху до Ріо – місця проведення конференції Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку в червні 2012 року. Багато змін відбулося за два десятиріччя, що минули, – як з геополітичної, так і з екологічної точок зору. Сотні мільйонів людей в Азії, Латинській Америці і у все зростаючих масштабах в Африці подолали бідність. Однак, при цьому також зростають дані, які свідчать про глибокі і потенційно незворотні зміни у здатності планети забезпечувати стійкість нашого прогресу.

Стрімке економічне зростання супроводжується витратами, які традиційно рідко відображаються в національній статистиці. До них відноситься: забруднення повітряного і водного середовища, погіршення стану рибного і лісового господарства, все це впливає на процвітання і благополуччя людини. Тема Всесвітнього дня довкілля в цьому році – «Лісові ресурси: природа у вас на службі» – підкреслює цінність, яка складає багато-трильйону суму доларів США, цих та інших екосистем для суспільства, особливо для бідних верств населення.

Незважаючи на зростання глобальної поінформованості про небезпеку погіршення стану навколишнього середовища, включаючи зміну клімату, втрату біорізноманіття і опустелювання, прогрес, досягнутий після зустрічі на вищому рівні «Планета земля», реалізовується занадто повільними темпами. Ми не зможемо забезпечити мир у всьому світі, якщо не будемо приділяти однакову увагу всім трьом основним складовим сталого розвитку – соціальній, економічній та екологічній. Для сталого скорочення масштабів бідності, гарантування продовольчої безпеки та забезпечення гідної зайнятості для зростаючого населення ми повинні домогтися найбільш раціонального використання нашого природного капіталу.

Індія, країна проведення Всесвітнього дня довкілля 2011 року в глобальному масштабі, є однією із зростаючого числа країн, що роблять зусилля по вирішенню проблем, пов`язаних зі зміною клімату. За підтримки Програми Організації Об`єднаних Націй з навколишнього середовища і Світового банку вона допомагає також в експериментальному порядку удосконалювати оцінку економічної цінності природоохоронних послуг. Прийнятий в Індії закон про зайнятість у сільських районах і заохочення використання в країні поновлюваних джерел енергії є показовими прикладами того, як можна розширити масштаби екологічно безпечного зростання і прискорити перехід до «зеленої» економіки.

За один день неможливо перевести економіку на шлях сталого розвитку. Але на шляху до Ріо+20 Всесвітній день довкілля, який відзначається в цьому році, може послужити сигналом про те, що ті, хто має вплив в уряді і в приватному секторі, можуть – і повинні – вжити необхідних заходів, які забезпечать виконання обіцянок, даних на зустрічі на вищому рівні «Планета земля». Світова громадськість з нетерпінням чекає і сподівається на реалізацію взятих зобов’язань.

Бан Кі-Мун, Генеральний секретар ООН

Детальніше:
Вікторія Андрієвська,
Координатор зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ
Представництва ООН в Україні
Тел. +38 044 254 0035
andrievska@un.org