Існує нагальна необхідність у дослідженні рівня волонтерства з метою його включення до числа потужного потенціалу народів, зазначено в останньому звіті Організації Об`єднаних Націй оприлюдненому в Міжнародний день волонтерів.

Існує нагальна необхідність  у дослідженні рівня волонтерства з метою його включення до числа потужного потенціалу народів, зазначено в останньому звіті Організації Об`єднаних Націй оприлюдненому в Міжнародний день волонтерів.

Київ (Україна), 5 грудня 2011 – перший Звіт ООН про стан волонтерства в світі, який опубліковано сьогодні, закликає визнати  волонтерську діяльність невід`ємною елементом нової стратегії розвитку.

В день відзначення Міжнародного дня волонтерів і закриття десятої річниці Міжнародного року волонтерів в Київському Національному Університеті ім. Т.Г. Шевченка, під час Генеральної  Асамблеї Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йоркуі в багатьох країнах світу відбулася урочита презентація звітую

Відповідно до рекомендацій держав-членів Організації Об`єднаних Націй в їх огляді прогресу на шляху досягнення Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ) до 2015 року, звіт демонструє, що волонтерство є ефективним засобом реалізації стратегій громад. Хоча очевидно, що основні зусилля потрібні для досягнення ЦРТ, існує також зростаюче визнання того, що існуюча парадигма розвитку, заснована на економічному розвитку і доступу до послуг, є обмеженою. Натомість визначення добробуту на основі задоволеності людей життям потребує більшої уваги.

Відповідно до попередніх рекомендацій Генеральної Асамблеї ООН, Звіт підтверджує, що "Нехтування волонтерським фактором при  розробці та здійсненні політики може призвести до ризику втрати з поля зору потужного потенціалу, а також підірвати традиції співпраці, що забезпечують згуртованість громад».

Звіт показує, що волонтерство є універсальним і масовим з точки зору кількості, але невірні уявлення, а також відсутність стандартних методик виміру, ускладнює виявлення його наявності і масштабів. Звіт демонструє, що волонтерство пронизує всі сторони життя та кожну культуру. Багато служб державного сектора по всьому світу покладаються на волонтерів. Залучення волонтерів приватного сектора також неухильно зростає починаючи з середини 1990-х років. Крім того, волонтерство не є прерогативою заможних і освічених, волонтерство також є поширеним серед населення з незначним рівнем доходів. Внесок жінок і чоловіків у волонтерську діяльність  - приблизно однаковий. По мірі того, як участь молодих людей у ​​формальних організаціях знижується, спостерігаєтьсяперехід до менш структурованим форм взаємодії, у тому числі за допомогою Інтернету.

Водночас, у Звіті наголошується, що волонтерство не має заміщувати діяльності, яка належить до сфери відповідальності держави. Волонтерська діяльність може становити потужну допоміжну складову частину поряд з іншими заходами. Також важливо, щоб держава не зарегульовувала сферу волонтерства. Це може мати згубний вплив на спонтанність волонтерської діяльності та цінності, які надихають людей долучатися до неї. Автори Звіту підкреслюють «важливість  розуміння і оцінки волонтерства з точки зору уваги, яка приділяється інтересам людей, партнерським стосункам, негрошової мотивації та відкритості щодо обміну ідеями та інформацією”.

В Звіті відзначається оптимізм з приводу того, що питанням волонтерства приділятиметься більше ваги, оскільки питання якості життя якості набувають статусу національних пріоритетів. Звіт підсумовує, що "Ми все більше запитуємо, що ми цінуємо в житті. Переваги добробуту, пов`язані з досвідом волонтерства, разом з ланками довіри та громадської згуртованості, які народжуються з відносин сформованих під час волонтерської діяльності, найімовірніше передують такому мисленню ".

Звіт буде доступний з 5 години вечора на http://ukraine.unv.org

***

 

В 2011 році відзначається десята річниця Міжнародного року волонтерів (МРВ) 2001 року. В 2011 році є нагода продемонструвати розмаїття, поширеність і глибину волонтерства в усьому світі, підвищити значення волонтерства та залучити набагато більше волонтерів.

 

Кожного року, 5 грудня, волонтери в усьому світі відзначають Міжнародний день волонтерів (МДВ), заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об`єднаних Націй в 1985 році. МДВ на сьогодні відзначається в усьому світі з тисячами волонтерів, які беруть участь в широкому колі волонтерських ініціатив. Ці дії покликані підкреслити роль волонтерів у своїх громадах та підвищити обізнаність громадськості про їх істотний внесок у розвиток суспільства. 

*** 

Система ООН в Україні працює з 1992 року та включає 12 агентств, міжнародних організацій та асоційованих установ, а саме Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Програма розвитку ООН (ПРООН), Фонд Народонаселення ООН (ЮНФПА), Об`єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу в Україні (ЮНЕЙДС), Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБООН), Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна організація з міграції (МОМ), Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ), а також асоційовані організації ООН, такі як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий Банк (СБ) та Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК).  www.un.org.ua

Програма Волонтери ООН – це організація ООН, створена Генеральною Асамблеєю в 1970 році, з метою сприяння глобальному розвитку та забезпеченню. Вона мобілізує кваліфікованих волонтерів ООН та заохочує людей до активного волонтерства в своїхкраїнах. Програма Волонтери ООН адмініструється Програмою Розвитку ООН та здійснює свою діяльність через офіси ПРООН у всьому світі. http://ukraine.unv.org/ua.html

Контактна особа для отримання додаткової інформації щодо Звіту про стане волонтерства:

Іван Дехтяр

Адміністративний асистент Програми Волонтери ООН в Україні

Представництво ООН в Україні

Tel.: +38 044 253 93 63 (внутр. 147)
unv@undp.org.ua

http://ukraine.unv.org