Враховуючи велике і все зростаюче число мігрантів у світі, 4 грудня 2000 Генеральна Асамблея проголосила 18 грудня Міжнародним днем мігранта (резолюція 55/93). У цей день в 1990 році Асамблея прийняла Міжнародну конвенцію про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (резолюція 45/158).
Враховуючи велике і все зростаюче число мігрантів у світі, 4 грудня 2000 Генеральна Асамблея проголосила 18 грудня Міжнародним днем мігранта (резолюція 55/93). У цей день в 1990 році Асамблея прийняла Міжнародну конвенцію про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей (резолюція 45/158).

Державам-членам, а також міжурядовим і неурядовим організаціям запропоновано відзначати Міжнародний день мігранта шляхом діяльності з розповсюдження інформації про права людини та основні свободи мігрантів, обміну досвідом та розробці заходів щодо забезпечення їх захисту.
Звертаючись до світової спільноти з нагоди Міжнародного дня мігрантів, Генеральний секретар ООН зазначив:

"Міграція стосується всіх країн – їх також стосуються міфи та уявлення стосовно її впливу.

Існує багато помилкових суджень щодо міграції.

Один із міфів – це погляд на міграцію як на тягар. Фактично мігранти роблять величезний внесок у життя приймаючих країн. Як працівники вони привносять свої навички. Як підприємці – створюють робочі місця. Як інвестори, вони вкладають капітал. У розвинутих країнах та країнах із перехідною економікою вони відіграють значну роль у сільському господарстві, туризму та домогосподарствах. Часто мігранти піклуються про наймолодших та найстарших членів суспільства.

Нелегальну міграцію вважають злочином. Багато хто також думає, що мігранти, які не мають належних документів, є загрозою для суспільства і їх треба затримувати, або що всі жінки, які емігрують щоб виконувати низькокваліфіковану роботу, стали жертвами торгівлі людьми.

Ці та інші безпідставні домисли ведуть до прийняття міграційної політики, яка в кращому разі не відповідає ситуації або навіть є небезпечною.

Держави мають суверенне право здійснювати контроль за своїми кордонами. Але вони також повинні дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань. Згідно із міжнародними нормами у галузі прав людини, всі люди мають право користуватися основними правам людини незалежно від громадянства чи правового статусу. Не можна повертати мігрантів у місця, це їх піддаватимуть катуванням. Всі жінки-мігранти мають право на доступ до медичного обслуговування, включаючи послуги із охорони репродуктивного здоров’я. Кожна дитина-мігрант повинен мати право відвідувати школу.

Права людини – це не благодійність і не винагорода за дотримання імміграційних правил. Права людини – це невід’ємне право кожної людини, в тому числі кожного із 124 мільйонів мігрантів, що проживають зараз у світі, а також членів їх сімей.

Сто сорок п’ять країн ратифікували Міжнародну конвенцію про захист прав всіх трудящих- мігрантів та членів їх сімей. Я закликаю інші країни приєднатися до цього важливого міжнародного договору на знак конкретного підтвердження своєї відданості справі сприяння та захисту прав всіх мігрантів на території своєї країни.

Якщо права мігрантів порушуються, якщо вони ізольовані від суспільства чи стають маргіналами, мігранти не можуть внести свій вклад у економічне чи соціальне життя ні в країні, яку вони покинули, ні в приймаючій країні. Однак, за умов належної політики та захисту прав, міграція може стати позитивним явищем як для окремих людей, так і для регіонів та країн їхнього походження, транзиту та місця призначення.

Давайте зробимо Міжнародний день мігрантів значимим за допомогою конструктивних кроків на шляху перетворення цього глобального явища на рушійну силу прогресу".