24 січня 2012 року - Відновлення економіки, яке почалося в 2009 році, було недовгим і не привело до скорочення безробіття у світі. Сьогодні безробітних на 27 мільйонів більше, ніж їх було на початку кризи. Співвідношення кількості зайнятих та загальної чисельності населення підтверджує, що в економіці не створюються нові робочі місця – найбільше зниження цього показника спостерігалося у 2007 (61,2 %) та 2010 (60,2%) роках.

У найближче десятиліття у світі необхідно буде створити 600 мільйонів нових робочих місць для підтримки економічного зростання і забезпечення соціальної стабільності. Про це йдеться в новій доповіді Міжнародної організації праці (МОП) про тенденції глобальної зайнятості.

«Після трирічної кризи світового ринку праці та перед загрозою подальшого зниження економічної активності, зараз нараховується 200 мільйонів безробітних», - говориться у щорічному звіті МОП «Тенденції світового ринку праці 2012: Запобігання поглибленню кризи зайнятості». Більш того, у звіті йдеться про те, що необхідно створити більш ніж 400 мільйонів нових робочих місць протягом наступного десятиріччя, щоб урівноважити зростання кількості робочої сили, що, за оцінками, становитиме 40 мільйонів щороку.

Звіт «Тенденції світового ринку праці 2012» також попереджає про виклики, пов’язані із створенням достойних робочих місць для близько 900 мільйонів робітників переважно із країн, що розвиваються, які перебувають за межею бідності – тобто разом із своїми сім’ями живуть на менш ніж 2 долари США в день.

«Незважаючи на потужні зусилля урядів, криза зайнятості продовжується: третина осіб працездатного віку а це 1,1 мільярд людей - або безробітні, або живуть у бідності», - заявив Генеральний директор МОП Хуан Сомавія. Він закликав до створення робочих місць в реальній економіці.

Відновлення економіки, яке почалося в 2009 році, було недовгим і не привело до скорочення безробіття у світі. Сьогодні безробітних на 27 мільйонів більше, ніж їх було на початку кризи. Співвідношення кількості зайнятих та загальної чисельності населення підтверджує, що в економіці не створюються нові робочі місця – найбільше зниження цього показника спостерігалося у 2007 (61,2 %) та 2010 (60,2%) роках.

В той же час, ринок робочої сили зараз на 29 мільйонів чоловік менший, ніж це передбачали докризові тенденції. Якщо врахувати це приховане безробіття, то кількість безробітних у світі стає вже не 197, а 225 мільйонів, а рівень безробіття збільшується із 6 до 6,9 %.

У звіті розглянуто 3сценарії розвитку ситуації в майбутньому. Найімовірніший варіант показує збільшення кількості безробітних на 3 мільйони у 2012 році, до показника у 204 мільйони у 2016 році. Якщо світові темпи зростання будуть меншими 2%, безробіття досягне 204 мільйонів у 2012 році. Більш оптимістичний сценарій, за умов швидкого вирішення боргової кризи євро, передбачає зменшення кількості безробітних на 1 млн.

Молодь найбільше постраждала від кризи безробіття. судячи із нинішнього стану речей, ймовірність суттєвого покращення ситуації у найближчому майбутньому є невисокою.

Зараз у світі 197 млн. безробітних. 74, 8 мільйонів з них - молоді люди у віці від 15 до 24 років, при чому із 2007 року ця цифра зросла на 4 млн. До того ж, ймовірність безробіття для молоді у 3 рази вища, ніж для дорослого населення. Світовий рівень безробіття серед молоді – 12, 7%, на один відсоток перевищує до кризовий показник.

Головні висновки звіту також свідчать, що:

Відбулося уповільнення у процесі зменшення кількості працюючих бідняків. Приблизно 30% працюючих у світі – близько 900 млн чоловік, сім`ї яких знаходяться за межею бідності і живуть менш ніж на 2 долари в день станом на 2011 рік, що на 55% перевищує базові до кризові прогнози. З них половина живуть за межею надзвичайної бідності в $ 1,25. Даний показник формується в основному, за рахунок жителів бідних країн, що розвиваються.

Кількість працюючих на умовах так званої «нестабільної зайнятості» в 2011 році оцінюється у 1,52 млн., що на 136 млн. більше ніж у 2000 та на 23м млн. більше ніж у 2009.

«Нестабільна зайнятість» серед жінок – 50, 5 %, що перевищую аналогічний показник для чоловіків – 48,2%.

Сприятливі економічні умови стимулюють створення робочих місць на рівні, вищому за зростання робочої сили, підтримуючи в такий спосіб внутрішній попит, особливо в економіках, що розвиваються у Латинській Америці та Східній Азії.

Розрив у продуктивності праці між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються – важливий індикатор, що показує конвергенцію рівнів доходу різних країн – за останні 20 років зменшився, але залишається значним: у 2011 році в розвинених країнах та ЄС робітник в середньому виробив продукції на 72 900 доларів, а у країнах, що розвиваються – на 13 600 доларів США.

«Останні дані відбивають зростаючу нерівність, з якою зіткнулися мільйони працюючих та їх сім’ї», - говорить Хуан Сомавія. –«Вихід із цієї кризи залежить від ефективності здійснюваної урядами політики, а вона буде ефективною лише якщо позитивно впливає на життя людей.»

У звіті говориться, що одних тільки заходів громадської підтримки не буде достатньо, щоб сприяти відновленню життєздатного світового ринку праці. Вищі чиновники повинні діяти рішуче і скоординовано, щоб зменшити страх і невпевненість приватних інвесторів, які могли б перезапустити основний механізм створення робочих місць.

Також звіт попереджає, що у часи нестабільного попиту необхідно подальше стимулювання, але таке, що не створює ризиків для стабільності державних фінансів. Звіт закликає проводити бюджетну консолідацію соціально відповідальним способом, приймаючи за основу принципи економічного зростання та зайнятості.

За додатковою інформацією просимо звертатися до Інформаційного центру МОП: +4122/799-7912, communication@ilo.org

Більше інформації