Останній випуск Світової доповіді з питань молоді вивчає період переходу молодих людей від освіти і тренінгів до процесу працевлаштування, тобто критичну фазу життєвого циклу. Сучасна ситуація з трудовою зайнятістю молоді, що погіршилася в результаті глобальної економічної кризи, стає терміновим викликом з довгостроковими наслідками як для молодих людей, так і для суспільства в цілому.

ЗРОСТАЮЧІ РОЗРИВИ В ГІДНИХ РОБОЧИХ МІСЦЯХ ДЛЯ МОЛОДІ

Останній випуск Світової доповіді з питань молоді вивчає період переходу молодих людей від освіти і тренінгів до процесу працевлаштування, тобто критичну фазу життєвого циклу. Сучасна ситуація з трудовою зайнятістю молоді, що погіршилася в результаті глобальної економічної кризи, стає терміновим викликом з довгостроковими наслідками як для молодих людей, так і для суспільства в цілому. Сама по собі молодь є однією із найбільш зацікавлених сторін у пошуку гідної і продуктивної роботи. Однак, занадто часто їхній голос залишається непочутим, їх позитивний або негативний досвід і погляди нерозподіленими, особливо з тими особами, які приймають рішення. Тому Світова доповідь з питань молоді в першу чергу має на меті вивчити проблеми зайнятості серед молоді в основному через коментарі самих молодих людей у всьому світі.

Маючи менше досвіду і менше навичок, ніж багато дорослих людей, молодь часто зіштовхується із особливими труднощами при пошуку роботи. Глобальний рівень безробіття серед молоді, який довгий час перевищував ті ж самі показники в інших вікових групах, зазнав свого апогею у 2009 році, коли 75,8 млн молодих людей в усьому світі залишилися безробітними. У періоди економічних спадів молоді люди часто є останніми, кого хочуть наймати, і першими, кого звільняють. У 2010 році глобальний рівень безробіття серед молоді становив 12,6%, в той час як цей показник серед дорослих людей становив 4,8%. Навіть після того, як молодим людям вдається знайти роботу, вони все одно продовжують відчувати нестабільність, нестачу можливостей для професійного розвитку і безробіття. У молодих людей більше шансів опинитися на вразливому робочому місці, що потім може несприятливо відобразитися на їхньому майбутньому і перспективах доходів. До речі, серед молодих людей нараховується диспропорційна кількість в класі так званих «працюючих бідних». До того ж існує брак статистичних даних щодо класу «працюючих бідних», адже багато з них працює у секторі неформальної економіки. Однак, з тих даних, які доступні, випливає, що молодь складає 23,5% загальної кількості працюючих бідних порівняно з 18,6% небідних працюючих.

Безсумнівно, одним із сприятливих факторів для явища Арабської весни став високий рівень безробіття серед молоді на Близькому Сході і в регіоні Північної Африки. Загальний рівень безробіття серед молоді склав 25,5% на Близькому Сході і 23,8% у Північній Африці. Особливо вражаючим був рівень безробіття серед жінок: 39,4% на Близькому Сході і 34,1% у Північній Африці.

Незважаючи на великий прорив в галузі освіти для молодих жінок, рівень їх доходів продовжує відставати від доходів молодих чоловіків. На глобальному рівні у 2010 році зайнятими були 56,3% молодих чоловіків і 40,8% молодих жінок. Та якщо навіть жінки і намагаються знайти роботу, то зробити це їм важче, і як результат рівень безробіття серед них вищий, ніж серед чоловіків. Навіть якщо жінка працює, вона частіше замає традиційно жіночі посади, є частково зайнятою або займається низькооплачуваною роботою.

ТЕНДЕНЦІЇ І ПОГЛЯДИ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ

Підчас електронної дискусії на тему молодіжної зайнятості багато хто з молодих учасників виразили стурбованість одними і тими самими ключовими проблемами. Молоді люди виражають сумніви стосовно якості сучасної освіти, а саме наскільки вона є релевантною до вільних робочих місць, як довго вони зможуть використовувати отримані знання і навички, наскільки ті, хто приймає рішення, готові інвестувати у потенціал молоді. Молодь значно стурбована високим рівнем безробіття.

Особливо молоді жінки зіштовхуються з бар’єрами на шляху до своєї зайнятості, зокрема з професійною сегрегацією і дискримінацією в питаннях заробітної платні. Коли ж все-таки молоді люди отримують роботу, вона часто низько оплачується, а умови праці є поганими через велике часове навантаження, брак соціальних гарантій, зокрема в області здоров’я. Такі умови не дозволяють молоді бути незалежною і забезпечувати свою сім’ю. Більше того, хоча деякі молоді люди поділяють позитивні погляди в тому що стосується отримання роботи за допомогою міграції, багато хто з них занепокоєний тим, що навіть для отримання низькокваліфікованої роботи, йому доведеться залишити свою родину.

“Моє академічне навчання не підготувало мене до працевлаштування"

Молоді люди вважають, що системи вищої освіти не враховують реальні потреби ринку праці. Вони зауважили, що їх формальна навчальна програма часто є надмірно теоретичною, що залишає студентів без практичних навичок, потрібних для робочої сили. Деякі студенти постійно відкладають свій вихід на ринок праці, продовжуючи своє навчання, або шукають роботу низького рівня. Таким чином, між навчальними закладами і роботодавцями має бути налагоджений кращий зв`язок. Молоді люди також виділяють проблему розриву в якості освіти, яку отримують в приватних і державних навчальних закладах, адже випускники приватних шкіл мають перевагу перед випускниками державних закладів на ринку праці. Більш позитивний погляд існує на можливості, які пропонує неформальна освіта, яка може доповнити формальну важливими певними навичками, а також є виходом для молоді, яка не має доступу до отримання формальної освіти. Учасники онлайн-дискусії зазначили цінність професійно-технічної освіти, яка надає практичних навичок для роботи, однак вони виразили сумніви стосовно того, наскільки така освіта може допомогти отримати гідну роботу. В цілому молоді люди вважають, що стажування і участь у волонтерських проектах також надає можливостей для розвитку навичок і покращення перспектив працевлаштування, і навіть для відкриття свого бізнесу.

«Існує одержимість отриманням кваліфікацій і сертифікатів».

Молодь вишукує і використовує велику кількість інструментів, де тільки можливо, для свого працевлаштування. При цьому спілкування в соціальних мережах є найбільш цінним ресурсом у пошуку інформації. З електронної дискусії випливає, що молодь намагається бути активною, ніж сидіти і чекати.

Учасники дискусії визначили можливості, які виникають для трудової зайнятості молоді у нових типах робіт в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), соціальних мереж і сталої екології («зелені робочі місця»). Існує широке розуміння того, що ключовими елементами для успішного пошуку роботи є самомотивація, захопленість, терпіння і позитивні погляди.

“Моя робота є в чомусь вразливою"

Учасники онлайн-дискусії також виразили свою стурбованість стосовно нестабільності своєї роботи, де превалюють короткострокові контракти; низької заробітної платні, в той час коли зростає вартість проживання; труднощів у отриманні адекватного практичного досвіду роботи, водночас як освітні інституції ставлять студентам такі вимоги; браку можливостей для кар’єрного росту; боргів, зокрема студентських кредитів. Вони вважають, що створення малих і середніх підприємств є одним з важливих і ефективних механізмів для подолання високого рівня безробіття і поганих умов праці, однак, зазначається, що практичну інформацію і керівництво щодо створення підприємницьких ініціатив, а також фінансові можливості знайти важко.

«Ми хочемо отримати шанс працювати, ми хочемо мати можливість показати, чого ми варті»

Гідні робочі місця не тільки сприяють успішному професійному досвіду молоді протягом життя – вони також мають мультиплікаційний ефект на благополуччя всієї родини, здоров’я національних економік і суспільств в цілому. Через глобальну економічну кризу все більша кількість урядів вдаються до заходів жорсткої економії, зокрема у соціальних секторах, таких як освіта і трудова зайнятість. Водночас, заходи жорсткої економії у свою чергу призводять до зростання безробіття. Молоді люди потребують фінансових і соціальних інвестицій для реалізації свого потенціалу, для переходу у доросле життя з метою стати активними і зайнятими громадянами. І хоча багатьом молодим людям не вистачає впевненості у своєму майбутньому, все одно залишається надія на краще.

Світова доповідь з питань молоді доступна на сайті UNWorldYouthReport.org.