Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила нову Стратегію партнерства з Україною.

Україна відновлюється після економічно-фінансової кризи 2009 року, однак фундаментальні структурні проблеми залишаються нерозв’язаними. Збереглися значні фіскальні дисбаланси; великі соціальні трансферти, неефективні державні послуги та великі квазіфіскальні субсидії становлять загрозу для стабільності. Бюджетно-податковий сектор слабкий, а оцінки клімату для ведення бізнесу незмінно є одними з найгірших у регіоні.

Попри економічне відновлення, яке спостерігається двома останніми роками і локомотивом якого є експорт, обсяги виробництва все ще не досягли докризового рівня, і економіка надалі є уразливою до нестабільних цін на сировину і залежною від зовнішнього фінансування. Незважаючи на великий державний сектор, якість багатьох надаваних державою послуг погіршується.

Опитування, проведені перед двадцятою річницею незалежності України, і останні соціальні протести свідчать про загальне незадоволення економічною ситуацією і неефективним державним урядуванням . Значна різниця між суспільними очікуваннями і економічною реальністю заважає бачити низку важливих успіхів і досягнень, як-от прогрес у зниженні бідності впродовж останнього десятиліття, відносно непогані перспективи середньострокового розвитку та низькі, порівняно з середніми по регіону, рівні державного боргу.

Детальніше на сайті http://web.worldbank.org/