3 травня 2012 - Свобода вираження думок є одним з наших найцінніших прав. Вона є фундаментом для всіх інших прав і лежить в основі людської гідності. Вільні, плюралістичні і незалежні засоби інформації є запорукою дотримання поваги до прав людини.

Спільне послання Генерального секретаря ООН та Генерального директора ЮНЕСКО Ірини Бокової з нагоди Всесвітнього дня свободи преси

Цю ідею втілює Всесвітній день свободи преси. Свобода засобів інформації передбачає свободу у дотриманні своїх переконань та свободу у пошуку, одержанні і поширенні інформації та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів, як зазначено у статті 19 Загальної декларації прав людини. Ця свобода є найважливішою умовою для здорових та динамічних суспільств.

Нещодавні перетворення в арабському світі продемонстрували силу бажання отримати певні права у поєднанні з новими та традиційними засобами інформації.

Новознайдена свобода засобів інформації обіцяє стати рушійною силою перетворення суспільств за допомогою більшої транспарентності і підзвітності. Вона відкриває нові можливості для комунікації і спільного використання інформації і знань. Чуються нові могутні голоси - особливо молоді - там, де раніше панувало мовчання. Ось чому в цьому році Всесвітній день свободи преси присвячений темі «Нові голоси: свобода засобів інформації, що сприяє перетворенню суспільств».

Водночас свобода засобів масової інформації піддається серйозному тиску у всьому світі. Торік ЮНЕСКО засудила вбивство 62 журналістів, які загинули в результаті професійної діяльності. Ці журналісти не повинні бути забуті, а ці злочини не можуть залишитися безкарними. В той час, коли медіа поступово переходять в онлайн, все більше онлайн-журналістів, зокрема блогерів, піддаються переслідуванням, нападам, їх вбивають за професійну діяльність. .Вони повинні мати такий самий захист, як і працівники традиційних засобів інформації.

Вперше Межорганізаційна нарада ООН з питань безпеки журналістів та безкарності злочинів відбулася в ЮНЕСКО 13-14 вересня 2011. Було розроблено План дій для системи ООН з метою створення більш вільного і безпечного середовища для журналістів і працівників засобів інформації будь-де. У той же час ми будемо продовжувати зміцнювати правові основи для вільних, плюралістичних і незалежних засобів інформації, особливо в країнах, що переживають період перетворень або відновлення після конфліктів. В епоху надлишку інформації ми повинні допомогти, зокрема молоді, розвивати навички критичного мислення та підвищувати медійну грамотність.

Всесвітній день свободи преси надає нам можливість підняти прапор боротьби за свободу засобів інформації. Ми закликаємо держави, професійні засоби інформації та неурядові організації в усьому світі об`єднати зусилля з Організацією Об`єднаних Націй з метою заохочення свободи вираження думок в онлайн-та офлайн-режимі у відповідності до визнаних на міжнародному рівні принципів. Це є оплотом індивідуальних прав, основою для здорових супспільств і вектором соціальних перетворень.