16 листопада 2012 року в світі відзначають Міжнародний день толерантності. Генеральний секретар ООН зазначив: «Толерантність є як передумовою миру, так і однією з рушійних сил творчих процесів та інновацій. У нашому світі, що характеризується все більшим взаємозв`язком, заохочення терпимості є шляхом до досягнення гармонії, яка необхідна нам для розв`язання насущних проблем і розбудови більш безпечного майбутнього».

16 грудня 1995, в день своєї 50-річної річниці, держави - члени ЮНЕСКО приняли Декларацію принципів толерантності. Серед іншого, Декларація підтверджує, що толерантність - це не поступка чи поблажливість. Це повага і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності. Толерантність - це ставлення, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Люди за своєю природою розрізняються, і тільки толерантність може забезпечити виживання змішаних громад в кожному регіоні світу.

Декларація визначає толерантність не лише як моральний обов`язок, а й як політичну і правову потреба окремих людей, груп і держав. Вона встановлює прямий зв`язок толерантності з міжнародно-правовими актами в галузі прав людини, прийнятих за останні п`ятдесят років і закликає держави, якщо це необхідно, розробити нове законодавство з метою забезпечення в суспільстві рівноправного підходу і рівності можливостей для всіх груп і окремих людей.

Поряд з кричущою несправедливістю і жорстокістю, дискримінація та маргіналізація є найбільш частими формами нетерпимості. Виховання толерантності повинно бути спрямоване на протидію впливу, що веде до страху і неприйняття інших. Воно повинно допомагати розвитку у молодих людей почуття незалежності, критичного мислення та етичної оцінки. Релігійне, мовне, культурне та етнічне розмаїття нашого світу є не приводом для виникнення конфліктів, а скарбом, який робить всіх нас багатшими.

Генеральний секретар ООН зазначив у своєму повідомленні до Міжнародного дня толерантності: «Толерантність є як передумовою миру, так і однією з рушійних сил творчих процесів та інновацій. У нашому світі, що характеризується все більшим взаємозв`язком, заохочення терпимості є шляхом до досягнення гармонії, яка необхідна нам для розв`язання насущних проблем і розбудови більш безпечного майбутнього».