Організація Об‘єднаних Націй, Нью-Йорк, 3 грудня 2012 року – Більш ніж 1 млрд. осіб, або приблизно 15% світового населення, живуть з певними видами особливих потреб. Такі особи, що складають «найбільшу меншість світ», часто зустрічають перешкоди на своєму шляху приймати участь в усіх аспектах суспільного життя.

Організація Об‘єднаних Націй, Нью-Йорк, 3 грудня 2012 року – Більш ніж 1 млрд. осіб, або приблизно 15% світового населення, живуть з певними видами особливих потреб. Такі особи, що складають «найбільшу меншість світ», часто зустрічають перешкоди на своєму шляху приймати участь в усіх аспектах суспільного життя.

Такі перешкоди можуть приймати безліч форм, включаючи фізичні, або стосуватися доступу до інформаційних та комунікаційних технологій, випливаючих з державної політики та законодавства, ставлення суспільства та дискримінації. В результаті, такі особи з особливими потребами не мають рівного доступу до суспільства або послуг, включаючи освіту, працевлаштування, громадський транспорт, медицини та охорони здоров‘я, політичної участі та правосуддя.

Докази та досвід показують, що у випадку, коли бар‘єри для включення таких осіб усуваються, а особи з особливими потребами отримують повну можливість приймати участь у громадському житті, усе суспільство отримує від цього вигоду. Таким чином, ці перешкоди – це важливе питання для усього суспільства, оскільки відкриття рівних можливостей виступає необхідним для прогресу та розвитку.

“Люди з обмеженими можливостями мають значний позитивний вплив на суспільство, і їхній внесок може бути ще більшим, якщо ми усунемо всі бар`єри, які перешкоджають їхньому суспільному залученню. Тепер, як ніколи раніше, це стало важливим, з огляду на те, що в світі сьогодні нараховується більше ніж одного мільярда інвалідів,” – зазначив Генеральний Секретар ООН Бан Кі-мун у своєму посланні на честь цього дня.

Конвенція ООН «Про права інвалідів» визнає, що існування перешкод виступає невід‘ємною складовою інвалідності. Згідно із конвенцією, інвалідність – це еволюційна концепція, яка випливає із взаємодії осіб з фізичними або розумовими вадами із різними перешкодами, що унеможливлюють повноцінну та ефективну участь таких осіб у суспільстві на засадах рівного доступу із іншими».

“Наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити всім людям рівні можливості, які вони потребують і заслуговують. У кінцевому рахунку, ми створимо кращий світ для всіх. Ми повинні об`єднати наші зусилля для досягнення положень Конвенції ООН про права інвалідів: усунення дискримінації та соціального відторгнення, виховання суспільства, яке поціновувало б різноманітність і соціальне залучення,” – додав Генеральний Секретар ООН.

Для того, щоб спонукати до дій задля зменшення розбіжностей між благородними намірами та давно назрілою необхідністю діяти, Генеральна Асамблея Організації Об`єднаних Націй проведе наступного року зустріч на високому рівні з питань інвалідності та розвитку. Ця зустріч відбудеться в той час, як міжнародна спільнота працює над сформуванням програми розвитку після 2015, надаючи можливість до того, щоб права, інтереси і внесок інвалідів у суспільство враховувався у повній мірі.

Цей Міжнародний день людей з обмеженими можливостями відзначає офіційне відкриття підготовки до зустрічі на високому рівні. Він надає можливість звернути увагу на проблему виключення за допомогою зосередження уваги на просуванні рівного доступу та усуваючи будь-які перешкоди у суспільстві у багатьох куточках світу, де низький рівень обізнаності та розуміння проблеми відкритого доступу, як невід‘ємних компонентів розвитку, ускладнюють виконання Цілей Розвитку Тисячоліття, а також породжують низку інших міжнародних проблем.

Більше інформації доступно за посиланнями: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1597