Київ, 10 грудня 2012 - Кожний має право бути почутим та вносити свій вклад у рішення, що стосуються суспільства. Це право закріплено у Загальній декларації прав людини та стало невід’ємною частиною міжнародного права, особливо завдяки статті 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

--

ПОВІДОМЛЕННЯ З НАГОДИ ДНЯ прав людини

10 грудня 2012

Кожний має право бути почутим та вносити свій вклад у рішення, що стосуються суспільства. Це право закріплено у Загальній декларації прав людини та стало невід’ємною частиною міжнародного права, особливо завдяки статті 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

За минуле століття ми зробили беззаперечний крок вперед у справі включення кожного у систему прав людини.

Ще занадто багато груп та індивідуумів стикаються із труднощами. Жінки отримали виборче право майже у всіх країнах світу, однак досі низьким залишається рівень їх представництва у парламентах та миротворчих процесах, на вищих урядових посадах та у радах директорів, та на будь-якій іншій посаді, що пов’язана із вирішенням важливих питань. Аборигенів піддають дискримінації, що закриває для них можливість у повній мірі використовувати свої невід’ємні права та не бере до уваги певні обставини їх життя. Релігійні та етнічні меншини, а також люди з обмеженими можливостями, з нетрадиційною орієнтацією, з власною політичною позицією часто відсторонені від роботи у ключових установах та від участі у найважливіших процесах. В установах та у публічних дискусіях необхідно представляти суспільство у всьому його розмаїтті.

В цілому, у певних частинах світу ми побачили нові загрози для тяжко здобутої перемоги у справі розбудови демократії. У деяких країнах цілі групи суспільства відчувають на собі зростаючий тиск та обмеження. Законодавство цих країн спрямовано на те, щоб зачіпляти організації громадянського суспільства та унеможливлювати їх діяльність. Борці за демократію стикаються із новими ворожими заходами. Ми всі повинні бути стурбовані таким кроком назад.

Навіть у суспільствах із кращим станом захисту прав людини все ще залишається те, що слід змінити на краще. Жодна з країн ще не змогла забезпечити всім своїм жителям можливість у повній мірі брати участь у державних справах, включно із правом бути обраним на державну посаду та рівним доступом до державних послуг. Введення нових прав та скасування несправедливих законів не завжди є достатнім. Занадто часто дискримінація зберігається на практиці, що формує бар’єри та менталітет, який дуже тяжко побороти.

Активне громадянське суспільство – основа благополуччя та здорового функціонування будь-якої нації, і ООН висловлює жаль з приводу тих заходів, вжитих для його придушення. Саме тому в День прав людини ООН підкреслює право кожного брати участь у житті суспільства та ті права, що роблять реалізацію першого можливим – право на свободу переконань і на вільне їх вираження, право збиратись мирно.

Міжнародне право чітко визначає: Твій голос враховується, ким би ти не був і де б ти не жив. У цей День давайте об’єднаємось, щоб захистити твоє право бути почутим.