20 лютого в усьому світі відзначають Всесвітній день соціальної справедливості, який було проголошено Генеральною Асамблею ООН. ООН підтримує принципи соціальної справедливості, заохочуючи рівність між жінками та чоловіками або права корінних народів та мігрантів та сприяючи забезпеченню соціальної справедливості, усуваючи бар`єри, що виникають перед людьми в силу їх ознаки статі, віку, расової, етнічної або релігійної приналежності, культури або наявності інвалідності.

20 лютого в усьому світі відзначають Всесвітній день соціальної справедливості, який було проголошено Генеральною Асамблею ООН.

ООН підтримує принципи соціальної справедливості, заохочуючи рівність між жінками та чоловіками або права корінних народів та мігрантів та сприяючи забезпеченню соціальної справедливості, усуваючи бар`єри, що виникають перед людьми в силу їх ознаки статі, віку, расової, етнічної або релігійної приналежності, культури або наявності інвалідності.

Для Організації Об`єднаних Націй прагнення соціальної справедливості для всіх лежить в самому центрі глобальної місії щодо заохочення розвитку та поваги людської гідності. Прийняття Міжнародною організацією праці Декларації про соціальну справедливість з метою справедливої ​​глобалізації є лише одним із прикладів, які свідчать про прихильність системи Організації Об`єднаних Націй до забезпечення соціальної справедливості. У Декларації робиться наголос на гарантії досягнення справедливих результатів для всіх завдяки забезпеченню зайнятості, соціального захисту, соціального діалогу та основоположних принципів і прав на робочому місці.

Звертаючись до світового співтовариства Генеральний секретар ООН зазначив:

«Відзначаючи Всесвітній день соціальної справедливості, ми в той же час по всьому світу спостерігаємо розширення можливостей для небагатьох і тільки лише зростаючу нерівність для більшості.

Зростаюча нерівність перешкоджає досягненню міжнародним співтовариством прогресу в справі звільнення мільйонів людей від злиднів і побудови більш справедливого світу.

Причини існуючого положення полягають в зниженні розміру оплати праці жінок і молодих людей та обмеженості доступу до освіти, медичного обслуговування і гідних робочих місць.

Ми повинні зміцнювати і розвивати інститути і розробляти політику, яка би заохочувала всеохоплюючий розвиток.

Затверджуючи Цілі в галузі розвитку, сформульовані в Декларації тисячоліття (ЦРТ), світові лідери зобов`язалися створювати більш рівні і справедливі умови в світі. Досягнуто значного прогресу у справі розширення можливостей для гідної роботи, зміцнення соціального захисту та підвищення ефективності діяльності державних служб.

Незважаючи на ці досягнення, мільярди людей відчайдушно потребують нашої цілеспрямованої і невпинної діяльності. Ми повинні активізувати нашу роботу для досягнення ЦРТ до 2015 року, а також подбати про період після цієї дати, приступивши до визначення нових цілей в галузі сталого розвитку.

У нашому прагненні до побудови кращого світу, давайте активізувати наші зусилля щодо забезпечення більш всеохоплюючого, рівноправного і стійкого шляху розвитку, заснованого на діалозі, відкритості та соціальній справедливості».

 

Більше інформації на: http://www.un.org/en/events/socialjusticeday/