14 лютого 2013 року у Києві у рамках Національних консультацій щодо Порядку денного розвитку на період після 2015-го року відбулось обговорення стратегічного бачення шляхів майбутнього розвитку провідними науковцями Національної академії наук України (НАНУ).

14 лютого 2013 року у Києві у рамках Національних консультацій щодо Порядку денного розвитку на період після 2015-го року відбулось обговорення стратегічного бачення шляхів майбутнього розвитку провідними науковцями Національної академії наук України (НАНУ).

 

Понад 60 фахівців із різних наукових установ України взяли участь у обговоренні стратегічних пріоритетів суспільного розвитку. Академік НАНУ, Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім.В.М.Птухи НАНУ Елла Марленівна Лібанова зазначила, що «… бачення майбутнього розвитку України має враховувати як глобальні пріоритети розвитку, так і науково обґрунтоване передбачення напрямів соціально-економічного розвитку країни». Ольга Миколаївна Балакірєва, завідувач відділу Інституту економіки та прогнозування НАНУ, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка окреслила тематичні сфери глобального обговорення Порядку денного розвитку, а саме: Нерівність; Стан здоров’я; Освіта; Демографічна ситуація; Економічне зростання та зайнятість; Енергія; Вода; Екологічна рівновага; Управління; Продовольча безпека; Конфлікти та їх попередження. Тетяна Іванівна Єфименко, Член-кореспондент НАНУ, Президент Академії фінансового управління, підкреслила, що «…уповільнення посткризового відновлення світової економіки обумовлює необхідність зміни моделі економічного розвитку. Недостатність капіталу в банківському секторі для кредитування економіки та зростання навантаження на бюджетну сферу є факторами посилення ризиків збільшення соціальних витрат».

 

Найважливішими завданнями розвитку на середньострокову перспективу учасники обговорення визначили: забезпечення соціальної справедливості, визначення моделі національного розвитку, підвищення конкурентоспроможності, створення нових високотехнологічних робочих місць, впровадження інноваційних технологій та скорочення енерго- та матеріаломісткості. 

 

Результати національних консультацій в Україні, слугуватимуть підґрунтям для розроблення  національної доповіді «Україна: Порядок денний розвитку на період після 2015 року». Доповідь стане внеском України у формування глобального бачення Порядку денного розвитку, який обговорюватиметься світовими лідерами під час 68-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН восени 2013 року. Роботу з визначення напрямів Порядку денного розвитку на період після 2015 року ініційовано агентствами ООН спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та провідними інститутами Національної Академії Наук України.

 

Запрошуємо всіх зацікавлених у процесі підготовки Порядку Денного Розвитку після 2015 року відвідати веб-сайт “MyWorld” (www.myworld2015.org) і www.post2015ukraine.org та висловити свою думку. Цей веб-сайт надає можливість будь-кому вибрати 6 з 16 питань, які становитимуть найбільшу цінність в їх житті. Ваш голос має значення!!!