4 березня 2013 року, Київ - Напередодні Міжнародного жіночого дня українські та міжнародні експерти обговорили ключові питання щодо рівності жінок і чоловіків під час круглого столу, спільно організованого Національною академією державного управління при Президентові України та Представництвом Організації Об’єднаних Націй в Україні.

4 березня 2013 року, Київ - Напередодні Міжнародного жіночого дня українські та міжнародні експерти обговорили ключові питання щодо рівності жінок і чоловіків під час круглого столу, спільно організованого Національною академією державного управління при Президентові України та Представництвом Організації Об’єднаних Націй в Україні.

Організація Об’єднаних Націй наголошує, що забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок має важливе значення для досягнення миру і безпеки, захисту прав людини та сталого економічного та соціального розвитку.

«Хоча Україна є учасницею всіх міжнародних конвенцій та ініціатив в галузі забезпечення гендерної рівності та має ряд відповідних законів, забезпечення рівності між жінками та чоловіками є ще далеким від реальності в Україні, - зазначила Голова робочої групи системи ООН в Україні з гендерних питань, Представник Фонду народонаселення ООН в Україні пані Нузхат Ехсан. – Жінки становлять менше 10 відсотків у новообраному парламенті України, що формує політичну культуру, в якій домінують чоловіки та залишає Україну позаду європейських стандартів в цій області».

«Українські жінки складають 54% населення України, вони, як правило, більш кваліфіковані, ніж чоловіки, проте вони заробляють 70% від заробітної плати чоловіків, що працюють на рівних позиціях» - додала пані Ехсан, й зазначила інші проблеми, від яких потерпають жінки в Україні – поширеність гендерних стереотипів щодо ролей чоловіка та жінки в сім’ї, насильство проти жінок та дівчат, та збільшення частки жінок літнього віку.

Звертаючись до учасників круглого столу Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України пані Елла Лібанова відзначила, що незважаючи на те, що за статистикою саме жінки зазнають дискримінації, чоловіки також потерпають, адже середня тривалість життя чоловіків в Україні є меншою на 12 років. «Основна перешкода на шляху до встановлення гендерної рівності – менталітет як чоловіків, так і жінок. Щоби змінити ситуацію, жінки мають відчути бажання досягати високого положення в суспільстві, а не бути «вірним другом чоловіка», - зазначила пані Лібанова.

Відповідаючи на запитання «Чому серед жінок так мало нобелевських лауреатів?» пані Лариса Кобелянська, заступник віце-президента Національної Академії державного управління при Президентові України зробила короткий екскурс в історію жіночого руху України і зазначила, що жінки отримали можливість здобувати вищу освіту лише наприкінці ХІХ століття, і протягом останніх 100 років почали брати активну участь в житті суспільства.

Галина Жуковська, Директор департаменту ґендерної політики Міністерства соціальної політики України висловила сподівання, що затвердження Державної програми щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків на 2013-2016 роки дозволить Україні зробити великий крок у досягненні рівноправності жінок і чоловіків.

Пан Михайло Корюкалов, керівник проекту ЄС «Знову до роботи: Реінтеграція матерів та батьків» зазначив: «Проблему гендерної рівності можна розглядати на багатьох рівнях – загальнодержавному, освітньому, сімейному. В сім’ї простіше за все почати запроваджувати нові стандарти щодо розподілу праці між чоловіками та жінками та відстежувати результати. Так, якщо батько почне проводити з дитиною більше часу, мати отримає можливість працювати й не втратить кваліфікацію, що означатиме більші доходи для сім’ї».

Розглядаючи можливі рішення проблем гендерної рівності, пан Юрій Ковбасюк, президент Національної академії державного управління при Президентові України зазначив що впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності суспільства необхідно здійснювати не лише шляхом заохочення роботодавців до запровадження європейських стандартів рівності співробітників у сфері праці, а й навчання фахівців у галузі державного управління з гендерних питань, впровадження гендерних підходів у систему освіти, підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, проведення комунікативних заходів за участю засобів масової інформації, вищих навчальних закладів, посадовців, громадськості з метою запобігання формуванню стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка.

 

***

 

Організатори заходу: Національна академія державного управління при Президентові України, Програма розвитку ООН в Україні, Представництво ООН в Україні.

 

Для отримання додаткової інформації просимо надіслати відповідний запит за електронною адресою: medianadu@ukr.net