14 березня 2013 року — Норвегія, Австралія, США, Нідерланди та Німеччина увішли до п`ятірки держав з найвищим рівнем людського розвитку в світі, за даними нового Звіту з людського розвитку 2013 Програми розвитку ООН. Україна перебуває на 78 позиції, у групі країн з високим рівнем людського розвитку.

14 березня 2013 року — Вперше за 150 років сукупний обсяг виробництва трьох провідних економік світу, що розвивається, - Бразилії, Індії та Китаю - майже дорівнює загальній сумі ВВП Німеччини, Італії, Канади, Сполученого Королівства, США і Франції. Таке піднесення Півдня різко змінює глобальний економічний баланс і супроводжується значним прогресом у сферах освіти та охорони здоров`я, а також в ліквідації бідності.

Про це йдеться в представленому Звіті про людський розвиток Програми розвитку ООН.

У доповіді підкреслюється, що такий стрибок у розвитку Півдня - феномен, безпрецедентний за своїми темпами і масштабами. Ніколи в історії умови життя і перспективи майбутнього настільки багатьох людей не мінялися так різко і так швидко. Трансформація Півдня супроводжується масштабним прогресом у сферах охорони здоров`я, освіти, транспорту, зв`язку та участі громадян в управлінні державою. Результати в області людського розвитку вражають: частка людей, що живуть у крайній убогості, скоротилася з 52,2% у 1981 році до 22,4% у 2008 році. В одному тільки Китаї вдалося вирвати з безодні бідності більше 500 мільйонів чоловік.

До 2030 року, за прогнозами, більше 80% світового середнього класу буде жити на Півдні. На їх частку буде припадати 70% сукупних витрат на споживання.

У доповіді наголошується, що стрімкий прогрес розвитку спостерігався в Бразилії, Індії, Індонезії, Китаї, Мексиці, Південній Африці і Туреччині. У 1950 році Китай, Індія і Бразилія представляли лише 10% світової економіки, в той час як на частку шістки традиційних промислових лідерів Півночі доводилося більше половини. До 2050 року на Китай, Індію та Бразилію разом узятих буде припадати рівно 40% усього світового обсягу виробництва, що значно перевищує прогнозоване сукупний обсяг виробництва «Групи семи».

З тим, щоб використовувати накопичені країнами Півдня знання, досвід і розуміння розвитку, автори доповіді закликають до створення інститутів, здатних полегшити регіональну інтеграцію і співпрацю Південь-Південь. У документі підкреслюється, що ООН готова зіграти свою роль в якості координатора при обміні досвідом.

У доповіді наголошується, що за останнє десятиліття всі країни світу прискорили прогрес за такими показниками як освіта, охорона здоров`я і доходи населення, вимірюваним індексом людського розвитку (ІЛР). Ні в одній з держав, по яких є дані, значення ІЛР не знизилося в порівнянні з 2000 роком. Разом з тим, експерти вважають, що успіхи не завжди супроводжувалися скороченням нерівності в доходах.

Автори доповіді дають рекомендації щодо того, як країнам Півдня зберегти темпи прогресу і як поширити досвід на інші країни. Вони зводяться до чотирьох напрямах - підвищення рівності можливостей; надання громадянам права голосу; протидія екологічним викликам; та управління демографічними процесами.

Норвегія, Австралія, США, Нідерланди та Німеччина увішли до п`ятірки держав з найвищим рівнем людського розвитку в світі, за даними нового Звіту з людського розвитку 2013 Програми розвитку ООН. Україна перебуває на 78 позиції, у групі країн з високим рівнем людського розвитку.

На сайті Радіо ООН можна послухати інтерв`ю з приводу нової доповіді з експертом Регіонального бюро Програми розвитку ООН Оленою Данилової-Крос.

Запрошуємо переглянути звіт за адресою:http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2013/download/ru/