Організація Об‘єднаних Націй, Нью-Йорк, 21 березня 2013 року – Загальна декларація прав людини визнає дані з народженням гідності та рівні і невід`ємні права усіх членів людської сім`ї. Тим не менш, дискримінація щодо осіб з синдромом Дауна та їх сімей існує на багатьох рівнях. Це зачіпає не тільки окремих осіб, які безпосередньо постраждали, а й цілі суспільства.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

--

ПОСЛАННЯ З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ СИНДРОМУ ДАУНА

21 березня 2013

  Загальна декларація прав людини визнає дані з народженням гідності та рівні і невід`ємні права усіх членів людської сім`ї. Тим не менш, дискримінація щодо осіб з синдромом Дауна та їх сімей існує на багатьох рівнях. Це зачіпає не тільки окремих осіб, які безпосередньо постраждали, а й цілі суспільства.

Особи із синдромом Дауна часто стикаються зі стигмою та сегрегацією, фізичним та психологічним насиллям, і відсутністю рівних можливостей. Порочне коло суспільного неприйняття може початися в ранньому віці,так як багато дітей з синдромом Дауна позбавлені доступу до загальної освіти - або будь-якої освіти.

В трудовому житті, стереотипи щодо осіб з синдромом Дауна часто означають, що вони позбавлені можливості професійної підготовки та прав на працю. У політичній і громадській сфері, особи з синдромом Дауна та інші особи з обмеженими інтелектуальними можливостями, часто позбавлені права голосу і участі у демократичному процесі повною мірою.

Конвенція Організації Об`єднаних Націй про права інвалідів підтверджує, що такі особи, в тому числі із синдромом Дауна, мають права на рівній основі з іншими. 23 вересня, Генеральна Асамблея проведе нараду високого рівня з питань інвалідності та розвитку для того, щоб переконатися, що перспективи осіб з обмеженими можливостями, в тому числі із синдромом Дауна, включені у всі майбутні плани розвитку.

З наданням відповідної підтримки і можливостей, всі люди, які живуть з синдромом Дауна, можуть реалізувати свій потенціал, реалізувати свої права людини на рівній основі з іншими, і внести важливий внесок у розвиток суспільства. Тому ми повинні активізувати наші зусилля по створенню умов для розширення прав і можливостей, які дозволяють повноцінну участь людей з синдромом Дауна. Працюючи разом, ми можемо допомогти побудувати справедливий, рівноправний і всеосяжний світ, який вітає різноманітність, є вільним від дискримінації та забезпечує рівні можливості для всіх.

                                                                        ----

Синдром Дауна є генетичним відхиленням, викликаним додатковим матеріалом в 21-ій хромосомі, що призводить до розумової відсталості. Поки не відомо, чому це відбувається, але це завжди було частиною умов людського існування. Випадки існують в усіх регіонах по всьому світу і часто призводять до різноспрямованого впливу на стиль навчання, фізичні характеристики або здоров`я. Передбачувана захворюваність синдромом Дауна становить від 1 на 1000 до 1 на 1100 живонароджених по всьому світу. Щороку приблизно від 3000 до 5000 дітей народжуються з цим хромосомним розладом.

Якість життя людей з синдромом Дауна може бути поліпшена шляхом задоволення їх потреб у охороні здоров`я, що включає в себе: регулярні огляди медичними працівниками для контролю психічного і фізичного стану та забезпечення своєчасне втручання, будь то фізіотерапія, трудотерапія, логопедія, консультування або спеціальна освіта. Люди з синдромом Дауна можуть досягти оптимальної якості життя за рахунок батьківської турботи та підтримки, медичного керівництва та громадських систем підтримки, як інклюзивна освіта на всіх рівнях. Це сприяє їх участі в житті суспільства і розвитку особистого потенціалу.

Більше інформації: http://www.un.org/ru/events/downsyndromeday/