Організація Об`єднаних Націй, Нью-Йорк, 22 березня 2013 року - Сьогодні відзначається Всесвітній день води, щоб зосередити увагу на важливості прісної води і сталого управління ресурсами прісної води.

Організація Об`єднаних Націй, Нью-Йорк, 22 березня 2013 року - Задоволення основних потреб людини, нашого навколишнього середовища, соціально-економічний розвиток та скорочення масштабів бідності, все це безпосередньо залежить від води. Тим не менш, правильне управління водними ресурсами ускладнюється деякими унікальними характеристиками: вода нерівномірно розподілена у часі і просторі, гідрологічний цикл є досить складним, порушення якого мають значні наслідки.

Швидка урбанізація, забруднення навколишнього середовища та зміна клімату загрожують водним ресурсам, в той час, коли існує тенденція на підвищений попит на воду для задоволення потреб зростаючого населення світу, яке на у даний складає більше, ніж сім мільярдів людей, для виробництва продуктів харчування, енергетики, промислового та побутового використання. Вода є загальним ресурсом і її менеджмент має враховувати широкий спектр суперечливих інтересів. Це відкриває можливості для співпраці між користувачами.

"Вода посідає ключове місце у забезпеченні сталого розвитку. Вона нам необхідна для підтримки здоров‘я, продовольчої безпеки та економічного зростання. Не дивлячись на це, щороку виникають нові проблеми. Одна людина з трьох вже наразі проживає у країнах із середнім або високим ризиком браку воду. До 2030 року приблизно половина світового населення зіткнеться із цією проблемою, коли попит перевищуватиме пропозицію на 40%. Конкуренція зростає поміж фермерами та скотарями, промисловістю та сільським господарством, містами та селами, населеними пунктами, що знаходяться зверху течії, та населеними пунктами знизу. Окрім цього конкуренція зростає поміж країнами. Кліматичні зміни та потреби населення збільшуватися та накопичувати більше благ означають, що ми маємо працювати разом заради захисту та управління цим вразливим ресурсом, що закінчується.

Всесвітній день води 2013 року та Міжнародний рік водної співпраці присвячені висвітленню необхідності спільних зусиль заради забезпечення справедливого розподілення води поміж людьми та країнами. Система ООН ¾ за допомогою Вода ООН, 30 членів організації та 25 міжнародних партнерів ¾ сприяє співпраці як на глобальному рівні, так і на рівні громад. Наприклад, проект «Спільне водне партнерство» Програми розвитку ООН займається підтримкою урядових ініціатив зі спільного управління водоймами, такими як басейн річки Ніл. ЮНЕСКО підтримує справедливе управління транскордонними водними ресурсами заради уникнення конфліктів. Водночас із цим країнам-членам ООН скоро буде представлена Економічна комісія ООН з розробки Європейської Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. Я закликаю країни за межами регіону ЄЕК ООН долучитися до Конвенції та сприяти її розвитку.

Тим часом сільське господарство – найбільший споживач прісної води, а отже зростає актуальність у примиренні потреб галузи з урахування побутового та промислового застосування. Особливо це стосується виробництва енергії. Моя програма «Нульовий Виклик Голод» сприяє сталому веденню сільського господарства, що спирається на обмін передовим досвідом та освоєння найбільш придатних технологій. Це допомагає як дрібним фермерам, так і промисловим гігантам отримати більше врожаю на кожну витрачену краплю води.

Жодне повідомлення з приводу води не має оминути проблему водопостачання та каналізації. В той час як Цілі Розвитку Тисячоліття, направлені на забезпечення доступу до покращених джерел води, були досягнуті, нам не вдалося досягти значних успіхів у забезпеченні санітарних норм. Біля 2,5 мільярдам осіб бракує доступу до гідності та здоров‘я через відсутності доступу до туалетів та захисту від неочищених стічних відходів. Ми розраховуємо вартість в житті - 4500 дітей в день - і економічній продуктивності. Таким чином ми знаємо, що кожен долар, витрачений на покращення санітарних умов, повернеться у п‘ятикратному вимірі. Ось чому заступник Генерального секретаря має на цьому тижні запустити глобальний заклик до дій для прискорення роботи по ЦРТ в області санітарії. Інвестиції в каналізації ¾ це авансовий платіж заради досягнення сталого майбутнього.

Залишилося трохи більше 1000 днів до строку досягнення ЦРТ, але з новими зусиллями ми можемо закінчити роботу, яка розпочалася на початку тисячоліття. Проте 2015 рік не є фінішною лінією, а лише віхою довгого і складного шляху. Розробляючи порядок денний розвитку у період після 2015 року, нашою метою є викорінення крайньої бідності і голоду, а також створення справедливого світу із можливостями для всіх. Щоб зробити це, ми повинні приділяти рівну увагу до екологічних аспектів сталого розвитку. Ми не може процвітати без чистої, рясної прісної води. У цей Всесвітній день води я закликаю до більш тісної співпраці. Вода є загальним ресурсом. Давайте використовувати її більш розумно і витрачати менше, так щоб всі мали можливість отримати справедливу частку", - зазначив Генеральний секретар ООН, Бан Кі-мун, у своєму зверненні, присвяченому Дню.

Всесвітній день води проводиться щорічно 22 березня заради підвищення рівня поінформованості суспільства про можливості для розширення співпраці, а також з проблем, що стоять перед водними ресурсами у зв`язку зі збільшенням попиту на доступ до води, її розподілу. Окрім цього Всесвітній день покликаний звернути увагу на важливість прісної води і сталого управління ресурсами прісної води.

Більше інформації:  http://www.un.org/ru/events/waterday/