3 червня 2013 року відбувся круглий стіл, під час якого було презентовано результати широких національних консультацій щодо пріоритетів розвитку на період після 2015 року. На круглому столі також буде презентовано Доповідь «Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми прагнемо», що надає узагальнене бачення орієнтирів розвитку. Ця Доповідь слугуватиме внеском  України у формування глобального Порядку денного розвитку, який обговорюватиметься під час 68-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН восени 2013 року.

В заході взяли участь Ірина Акімова – Перший заступник Глави Адміністрації Президента України, Костянтин Грищенко – Віце-прем’єр-міністр України, Рікарда Рігер – Директор Програми розвитку ООН в Україні, Елла Лібанова  – Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України та Андрій Єрмолаєв – директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

«Для всіх нас – представників Організації Об`єднаних Націй -   національні консультації є одночасно корисним і цікавими. Ми відчули зростаючу потребу суспільства у чіткому плані дій трансформаційного розвитку. Рівень оптимізму, зацікавленість у участі та готовність до дій, які ми відчули під час консультацій,  надихають нас на нові звершення», - наголосила п. Рігер, Директор Програми розвитку ООН в Україні, під час відкриття заходу.

У 2000 році світовою спільнотою було визначено орієнтири глобального розвитку - Цілі Розвитку Тисячоліття, які слугують об’єднувальною платформою для досягнення соціальної згуртованості суспільств у всьому світі. Україна, приєднавшись до Декларації Тисячоліття ООН разом з іншими 189 країнами світу, також взяла на себе зобов’язання досягти до 2015 року намічених цілей. На шляху досягнення цілей постають нові виклики, що зумовлює необхідність оновлення перспективного бачення майбутнього розвитку націй. Формування глобального «Порядку денного розвитку після 2015 року» є таким завданням, що об’єднало держави-члени ООН для пошуку оптимальних моделей розвитку людства та визначення напрямів подальших спільних дій.

Україна пропонує світовій спільноті новий погляд на пріоритети розвитку після 2015 року, що базується на результатах широких національних консультацій. Національна дискусія щодо розбудови майбутнього, якого прагнуть люди, виявила, як саме бачать широкі верстви українського суспільства пріоритети та завдання на середньострокову перспективу. Погляд українського суспільства вкладається у загальну схему сталого людського розвитку, забезпечення якого визнано світовою спільнотою магістральним напрямом цивілізаційного прогресу у третьому тисячолітті.

У рамках чотирьох складових сталого розвитку – соціального, економічного, екологічного та інституційного – виділені цілі та завдання, досягнення яких є запорукою ефективного розвитку України після 2015 року за наступними пріоритетними напрямами: Рівність можливостей і соціальна справедливість; Ефективна охорона здоров`я і зростання тривалості здорового життя; Доступна та якісна освіта: духовний розвиток і конкурентоспроможність  на ринку праці; Гідна праця: сприяння людському розвитку і реалізації людського потенціалу; Модерна економіка: формування інноваційної моделі розвитку; Розвинена інфраструктура: подолання територіальної нерівності; Здорове довкілля: збереження і розвиток екологічного потенціалу територій; Ефективна і чесна влада: необхідна умова досягнення визначених цілей розвитку на період після 2015 року.