У Києві відбувся круглий стіл, під час якого було презентовано результати широких національних консультацій щодо пріоритетів розвитку на період після 2015 року. На круглому столі також буде презентовано Доповідь «Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми прагнемо», що надає узагальнене бачення орієнтирів розвитку. Ця Доповідь слугуватиме внеском  України у формування глобального Порядку денного розвитку, який обговорюватиметься під час 68-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН восени 2013 року.

У Києві відбувся круглий стіл, під час якого було презентовано результати широких національних консультацій щодо пріоритетів розвитку на період після 2015 року. На круглому столі також буде презентовано Доповідь «Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми прагнемо», що надає узагальнене бачення орієнтирів розвитку. Ця Доповідь слугуватиме внеском  України у формування глобального Порядку денного розвитку, який обговорюватиметься під час 68-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН восени 2013 року.

 

У заході взяли участь Ірина Акімова Перший заступник Глави Адміністрації Президента України, Костянтин Грищенко Віце-прем’єр-міністр України, Рікарда Рігер Директор Програми розвитку ООН в Україні, Елла Лібанова  – Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України та Андрій Єрмолаєв директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.

 

«Для всіх нас – представників Організації Об`єднаних Націй -   національні консультації є одночасно корисними і цікавими. Ми відчули зростаючу потребу суспільства у чіткому плані дій трансформаційного розвитку. Рівень оптимізму, зацікавленість у участі та готовність до дій, які ми відчули під час консультацій, надихають нас на нові звершення», - наголосила п. Рігер, Директор Програми розвитку ООН в Україні, під час відкриття заходу.

 

Ірина Акімова, Перший заступник Глави Адміністрації Президента України, наголосила, що завдання та індикатори Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) використовувались у процесі визначення напрямів курсу реформ, що було проголошено Президентом України. Також вона запевнила, що орієнтири розвитку на період після 2015 року, наведені у доповіді, знайдуть своє відображення у стратегічних документах з питань національного розвитку.

Ірина Акімова зазначила, що наразі необхідним є вироблення «нової економічної політики, пов’язаної з розвитком інфраструктури та інноваційними процесами». Костянтин Грищенко, Віце-прем’єр-міністр України, під час виступу підкреслив необхідність врахування суспільної думки у процесах прогнозування майбутнього розвитку та виокремлення його основних складових. Костянтин Грищенко зазначив: «…Ми всі разом відповідальні за майбутнє, якого ми прагнемо».

 

Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України під час презентації Доповіді «Україна після 2015 року: Майбутнє, якого ми прагнемо», відмітила, що у рамках чотирьох складових сталого розвитку – соціального, економічного, екологічного та інституційного – було виділено цілі та завдання, досягнення яких є запорукою ефективного розвитку України після 2015 року за наступними пріоритетними напрямами:

  • Рівність можливостей і соціальна справедливість;
  • Ефективна охорона здоров`я і зростання тривалості здорового життя;
  • Доступна та якісна освіта: духовний розвиток і конкурентоспроможність на ринку праці;
  • Гідна праця: сприяння людському розвитку і реалізації людського потенціалу;
  • Модерна економіка: формування інноваційної моделі розвитку;
  • Розвинена інфраструктура: подолання територіальної нерівності;
  • Здорове довкілля: збереження і розвиток екологічного потенціалу територій;
  • Ефективна і чесна влада: необхідна умова досягнення визначених цілей розвитку на період після 2015 року.

Також академік НАНУ Елла Лібанова окремо підкреслила той факт, що виокремлені завдання розвитку ґрунтуються на результатах національних консультацій, до яких було залучено 4,5 тис. осіб, а загальна кількість опитаних в рамках консультацій склала понад 20 тис. осіб. Вона зазначила, що вперше в Україні до процесу консультацій з метою виокремлення пріоритетів розвитку було залучено уразливі групи населення: люди з обмеженими можливостями, безробітні, діти-сироти, люди, що живуть з ВІЛ/СНІДом, представників етнічних меншин тощо.

Андрій Єрмолаєв, директор Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, в ході презентації доповіді підкреслив необхідність залучення інтелектуальної еліти з метою врахування думки експертного середовища у процесах визначення шляхів виконання завдань, спрямованих на прискорення розвитку за напрямами, визначеними суспільством. У роботі круглого столу взяли участь державні службовці, науковці, представники великого та малого бізнесу, роботодавців та профспілок, представники уразливих груп, представники агенцій ООН та міжнародних організацій тощо.

Так, під час виступу Хосе Роман Леон Лора, представник Делегації ЄС в Україні, відмітив відповідність стратегічних пріоритетів розвитку, виокремлених у Доповіді, напрямам, визначеним у Угоді про асоціацію між ЄС та Україною, насамперед щодо подолання нерівності та регіональних диспропорцій розвитку та ефективного управління.

Заступник голови Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко підкреслив значення результатів національних консультацій для формування програмних орієнтирів розвитку, у тому числі у сфері освіти та зайнятості. Під час роботи круглого столу неодноразово лунали висловлювання учасників національних консультацій, наведені у Доповіді, серед яких найбільшої уваги залужили такі як: «… на першому місці має бути забезпечення прав людини», «…необхідно забезпечити доступність медичної допомоги, важливо, щоб кожна людина мала гарантовану пенсію, щоб було захищене житло», «… має бути сформована така модель розвитку, що поєднає подолання бідності, нерівності і забезпечення сталого розвитку».

 

Учасники круглого столу дійшли висновку, що забезпечення прав людини і соціальної справедливості мають стати наріжним стрижнем порядку денного розвитку країни.

 

Довідково. У 2000 році світовою спільнотою було визначено орієнтири глобального розвитку - Цілі Розвитку Тисячоліття, які слугують об’єднувальною платформою для досягнення соціальної згуртованості суспільств у всьому світі. Україна, приєднавшись до Декларації Тисячоліття ООН разом з іншими 189 країнами світу, також взяла на себе зобов’язання досягти до 2015 року намічених цілей. На шляху досягнення цілей постають нові виклики, що зумовлює необхідність оновлення перспективного бачення майбутнього розвитку націй. Формування глобального «Порядку денного розвитку після 2015 року» є таким завданням, що об’єднало держави-члени ООН для пошуку оптимальних моделей розвитку людства та визначення напрямів подальших спільних дій.

До процесу національних консультацій долучились 83 країни, у тому числі і Україна. За результатах широких національних консультацій Україна пропонує світовій спільноті новий погляд на пріоритети розвитку після 2015 року. Національна дискусія щодо розбудови майбутнього, якого прагнуть люди, виявила, як саме бачать широкі верстви українського суспільства пріоритети та завдання розвитку на середньострокову перспективу.  

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 254-0035 або електронною поштою  Yevgeniy.Zelenko@undp.org

http://www.undp.org.ua/ua/media/1-undp-news/1611-post-2015-ukraine-the-future-we-want