10 липня 2013 - В Україні, кількісні показники підліткової вагітності є порівняними з середніми показниками країн Європейського Союзу. Проте, за останні п‘ять-сім років в Україні спостерігалося явище значного молодшання тих, хто розпочинає статеве життя серед підлітків, що у свою чергу спричинило появу низки соціальних викликів не лише у контексті запобігання небажаним вагітностям, але й зараженню ВІЛ та інфекціями, що передаються статевим шляхом.

10 липня 2013 - В Україні, кількісні показники підліткової вагітності є порівняними з середніми показниками країн Європейського Союзу. Проте, за останні п‘ять-сім років в Україні спостерігалося явище значного молодшання тих, хто розпочинає статеве життя серед підлітків, що у свою чергу спричинило появу низки соціальних викликів не лише у контексті запобігання небажаним вагітностям, але й зараженню ВІЛ та інфекціями, що передаються статевим шляхом.

Попри розповсюдження системи надання послуг з планування сім‘ї, аборт до недавнього часу залишався відносно поширеним інструментом такого планування в Україні. На початку 1990-х років в нашій країні відбувалося до 1 мільйона абортів щороку. На сучасному етапі із поширенням знань та засобів планування сім‘ї, а також загальним зменшенням кількості небажаних вагітностей, відповідно зменшилась і кількість абортів. За даними Міністерства охорони здоров‘я України, у 2011 році в Україні було зроблено близько 180 тисяч абортів, у 2012 році – приблизно 141 тисяча.

Попри те, що ці показники є досить високими у порівнянні з європейськими, вони вказують на суттєве зменшення кількості абортів в нашій країні. Крім цього, показник рівня абортів серед підлітків зазнав значного зниження - майже втричі - з 7,74 (кількість абортів на кожну 1000 дівчат у віці 15-17 років) у 2001 році до 2,51 – у 2012.

Такі позитивні зміни мають декілька пов‘язаних з ними причин. Уряд України поступово приділяє усе більшу увагу необхідності підтримки здорового розвитку молодого покоління шляхом запровадження дружньої для молоді системи охорони здоров‘я. Низка законодавчих і програмних документів, затверджених Урядом, визначають репродуктивне здоров‘я молоді як пріоритет. Головними цілями національної програми «Репродуктивне здоров‘я нації» (2006-2015 рр.) є «збереження репродуктивного здоров‘я населення» і «формування репродуктивного здоров‘я дітей та молоді». Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на період 2009-2015 рр. також визнає здоров‘я молоді, у тому числі й популяризацію здорового способу життя, в якості національного пріоритету. Доступність якісних послуг з планування сім‘ї, зокрема, що стосується консультацій з питань сучасних засобів контрацепції, постійно вдосконалюється завдяки спільним зусиллям держави і донорських організацій.

Водночас, попри згаданий прогрес, наразі становище в царині підліткового статевого і репродуктивного здоров‘я ще не можна назвати благополучною. Статистика свідчить, що попри величезне зниження кількості абортів серед дівчат у віці 15-17 років, рівень абортів серед вікової групи молодше 14 років останніми роками не змінювався. Подібним чином кількість пологів серед дівчат-підлітків (15-17 років) в Україні залишалася незмінною: на рівні 10,02 у 2001 році (число пологів на кожну 1000 дівчат у віці 15-17 років) та 10,03 – у 2012.

Підліткова вагітність – це не лише проблема охорони здоров‘я, це проблема розвитку. Корені цього явища міцно переплетені з бідністю, гендерною нерівністю, насиллям, дитячими та примусовими шлюбами, дисбалансами у статусі дівчат-підлітків та їх ровесників чоловічої статі, неосвіченістю і неспроможністю системи соціальних інституцій захистити права дівчат і молодих жінок.

Фонд народонаселення ООН в Україні спільно з Урядом України, агенціями та громадськими організаціями продовжує здійснювати зусилля, спрямовані на поширення дружніх для молоді послуг хорони статевого і репродуктивного здоров‘я особливо в сільських районах, де проживає близько 35% підліткового населення країни, популяризацію здорового способу життя, відповідального батьківства і материнства через реалізацію освітніх програм.

Більше про діяльність Фонду народонаселення ООН можна дізнатись на веб-сайті www.unfpa.org.ua та в соціальній мережі Facebook www.facebook.com/UNFPA.Ukraine