Київ, 10 жовтня 2013 року – Регіональне предстаництво УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні спільно з Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Українською асоціацією міжнародного права провели семінар «Міжнародний захист біженців та осіб без громадянства в Україні».

У вступній промові Заступник Регіонального представника УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні Ванно Нупеч зазначив, що європейські стандарти у сфері захисту прав людини, і, зокрема, біженців та шукачів притулку, постійно якісно змінюються. Він звернув увагу також на те, що спеціалісти в сфері захисту біженців в Україні ніколи не повинні припиняти вчитися та вдосконалювати свої знання. «Це трудомістка і разом з тим інтелектуально захоплююча сфера дослідження, але вона має високу цінність, адже виконує гуманітарну місію».

Старший регіональний радник з правових питань УВКБ ООН в Білорусі, Молдові та Україні Ноель Калхун відзначила, шо з моменту створення Державної міграційної служби України в 2010 році спостерігається певний прогрес у сфері надання притулку. Якщо 2010 року лише 124 особи отримали статус біженця, то у 2012 році вже 152 особам надали статус біженця чи додатковий захист. Однак, минулого року сусідні Румунія та Угорщина визнали біженцями відповідно 305 та 460 осіб. Дане порівняння свідчить, що існує низка проблем із законодавством України, над якими треба працювати для вдосконалення процедур визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Незалежний експерт Валентина Суботенко підкреслила, що для імплементації, зокрема, Конвенції ООН про статус осіб без громадянства 1954 року необхідно внести відповідні зміни в законодавство України, використосуючи практику інших європейських держав.

Під час дискусії учасниками семінару було запропоновано певні кроки з подальшого співробітництва щодо вдосконалення законодавства України в сфері надання притулку відповідно до європейських стандартів.

http://unhcr.org.ua/uk/novini/novyny/1161-seminar-mizhnarodnij-zakhist-bizhentsiv-ta-osib-bez-gromadyanstva-v-ukrajini