19 вересня 2013 - Підготовка суспільств Східної Європи та Центральної Азії до старіння населення потребує повномасштабного реагування із залученням державних структур, громадянського суспільства та наукових кіл. Про це заявили представники профільних міністерств та експерти з 12 країн регіону під час зустрічі, організованої Фондом народонаселення ООН в Україні та (ФН ООН) та Департаментом з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН (ДЕСП ООН) 17-19 вересня 2013 року в Києві.

«У сфері соціальної політики Уряд України прийняв ряд важливих кроків, але ми визнаємо необхідність подальших реформ в цьому зв`язку, спрямованих на розширення соціальних послуг для літніх людей, а також розширення доступу до цих послуг для всіх груп населення», - сказала Лідія Дроздова, Заступник міністра України з соціальної політики .

Саодат Камалова, Директор Центрально-азійського геронтологічного центру, наголосила на необхідності поширювати соціальну відповідальність починаючи з дитинства, особливо що стосується здорового способу життя: «Існує гостра потреба у виробленні національної політики і стратегії в цій сфері, а також у послідовних спільних зусиллях урядів, неурядових та міжнародних організацій задля їх успішного втілення».

Про недостатні механізми координації та співпраці між різними міністерствами та іншими відповідальними державними структурами у цій сфері, а також відсутність ефективного залучення громадянського суспільства як основні перешкоди для розробки політики щодо подолання проблем старіння та впровадження на національному рівні Мадридського міжнародного плану дій з питань старіння, ішлося у виступі Нузхат Есан, Представника Фонду народонаселення ООН в Україні.

У результаті низької народжуваності та еміграції молоді у багатьох країнах Східної Європи і Центральної Азії спостерігається швидке старіння населення. В Україні, наприклад, за оцінками уряду, до 2051 року третина населення буде у віці 60 років і старше.

Мадридський план дій 2002 року пропонує порядок денний для вирішення нагальних проблем, пов‘язаних зі старінням населення, де акцент робиться на поліпшенні здоров`я, добробуту і забезпеченні сприятливих умов осіб літнього віку. Але його реалізація на національному рівні ускладнюється низкою факторів, у тому числі, недостатньою координацією і співпрацею між різними секторами цієї сфери.

Учасники зустрічі домовилися про необхідність формування міжсекторальних робочих груп або інших координаційних механізмів, відповідальних за розробку, здійснення та моніторинг національної політики, програм і планів, пов`язаних з різними аспектами старіння населення. Було окремо наголошено, що представники громадянського суспільства повинні бути включені у ці механізми.

«Створення такої багатосторонньої робочої групи може стати першим важливим кроком до розробки комплексних планів дій щодо старіння населення», - зазначила Представник ФН ООН Н.Есан.

http://www.unfpa.org.ua/news/300.html