15 листопада 2013 - Підтримка гендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок в Україні продовжує залишатися в центрі діяльності Фонду народонаселення ООН (ФН ООН).

15 листопада 2013 - Підтримка гендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок в Україні продовжує залишатися в центрі діяльності Фонду народонаселення ООН (ФН ООН). Сьогодні, Представник ФН ООН в Україні Нузхат Есан взяла участь у Форумі «Дорожня карта досягнення гендерної рівності в українському суспільстві: спільні дії влади, міжнародних організацій та громадськості», організований спільно Координатором проектів ОБСЄ в Україні, ООН Жінки та Фондом Фрідріха Еберта під патронатом Міністерства соціальної політики України. В заході взяли участь понад 150 експертів державних органів, неурядових організацій та міжнародних агенцій.

У своєму зверненні до учасників заходу від імені системи агенцій ООН в Україні, Представник ФН ООН високо оцінила останні ініціативи Міністерства соціальної політики України, спрямовані на подолання розриву в оплаті праці, розширення участі жінок у складі робочої сили та на позиціях, пов‘язаних із прийняттям рішень, а також привітала нещодавнє ухвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, розробленого з метою імплементації важелів гендерної рівності до національного законодавства. «Наступним кроком є визначення досяжних та реалістичних цілей і вимірюваних індикаторів, щоб перетворити план на реальність, - зазначила Н.Есан. – Для повномасштабного впровадження Програми потрібне залучення всіх відповідальних сторін, активна співпраця між міністерствами та відомствами і приведення регіональних планів у відповідність до Держаної програми».

У вступному слові Міністр соціальної політики України Наталія Королевська заявила, що гендерна рівність в Україні, особливо у сфері працевлаштування, оплати праці та просування по кар‘єрних сходах має бути встановлена. Міністр наголосила, що Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, затверджена 26 вересня, є потужним інструментом просування гендерної рівності на стратегічному рівні. Проте, повсякденне життя потребує деталізованого плану дій з кожного пріоритету, зокрема, щодо запровадження механізмів встановлення гендерної рівності у державному управлінні, вироблення гендерно-чутливих бюджетів, подолання стереотипів та протидії дискримінації за ознакою статі як на ринку праці України,так і в суспільстві загалом.

Таким чином, метою всеукраїнського Форуму із проблем забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні було зібрати та обговорити усі рекомендації та пропозиції експертів у контексті реалізації гендерної політики в Україні, а також виробити ефективну дорожню карту подальших спільних дій держави, громадянського суспільства та міжнародних організацій.

http://www.unfpa.org.ua/news/343.html