21 листопада 2013 року - Одноденний семінар-тренінг зібрав співробітників агенцій ООН в Україні, відповідальних за гендерну проблематику, та програмних радників системи ООН, щоб поглибити знання у сфері гендеру, ознайомитися з новими підходами та налагодити тісні зв‘язки з колегами задля зміцнення здатності Організації розробляти та реалізовувати програми з урахуванням вимог гендерного мейнстримінгу (комплексного гендерного підходу) під час співпраці з урядом, партнерами та донорами.

21 листопада 2013 року - Одноденний семінар-тренінг зібрав співробітників агенцій ООН в Україні, відповідальних за гендерну проблематику, та програмних радників системи ООН, щоб поглибити знання у сфері гендеру, ознайомитися з новими підходами та налагодити тісні зв‘язки з колегами задля зміцнення здатності Організації розробляти та реалізовувати програми з урахуванням вимог гендерного мейнстримінгу (комплексного гендерного підходу) під час співпраці з урядом, партнерами та донорами. Метою заходу було також підвищення обізнаності учасників з приводу інструментів гендерного мейнстримінгу, а також формалізація базових вимог до просування та застосування на практиці норм гендерної рівності у програмах та заходах ООН в Україні.

Як процес, покликаний інтегрувати цілі гендерної рівності і права жінок до програм та планів, до політичних заходів і практики урядових інституцій та неурядових організацій в цілому світі, гендерний мейнстримінг – це потужний ресурс, здатний подолати розрив між політикою та її реалізацією у сфері гендерної рівності та розширити можливості жінок в Україні.

Під час семінару, учасники отримали практичний досвід застосування інструментів комплексного гендерного підходу, зокрема, гендерних маркерів та оціночних карток, інших індикативних показників, які застосовуються для визначення ступеню гендерної рівності, а також знання про систему звітування, передбаченого моніторинговими механізмами Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) та Універсального періодичного огляду (Universal Periodic Review – UPR).

Під час семінару також відбулось обговорення питань імплементації стратегій гендерного мейнстримінгу в Україні, яке чітко продемонструвало прагнення та відданість учасників продовженню спільних зусиль та роботи, спрямованої на запровадження комплексного підходу до гендерної рівності у співпраці з українською владою та громадянським суспільством.

Учасники заходу підтвердили існування низки викликів для запровадження гендерного мейнстиримінгу в Україні, а також необхідності в критичному осмисленні та пошуку нових підходів до його застосування на практиці, до його поєднання з глобальним баченням гендерної рівності із прагненнями та зусиллями жінок і чоловіків в державі та з діяльністю системи ООН, виходячи з особливостей національного соціального середовища.