20 листопада 2013 - Розширення перспектив для реалізації молоді, забезпечення доступу молодих людей до економічних можливостей і подолання соціальних викликів, з якими стикається молодь в Україні, стали головними темами обговорення під час парламентських слухань у Верховній Раді України 20 листопада 2013 року.

Слухання на тему «Участь молоді в суспільному житті: економічна активність» зібрали в сесійній залі представників Кабінету Міністрів України, депутатів та членів парламентського Комітету з питань сім‘ї, молодіжної політики, спорту і туризму, а також активістів молодіжних організацій та представників громадянського суспільства.

Виступи і дебати учасників заходу торкалися низки важливих проблем у сфері молодіжної політики уряду України та заходів, запланованих на найближчі роки з метою подолання таких викликів, як безробіття серед молоді і особливо серед молодих жінок, демографічне скорочення кількості молодих людей в країні, питання покращення системи надання послуг з охорони здоров‘я для молоді та ін.

Представник Фонду народонаселення (ФН) ООН в Україні пані Нузхат Есан у своєму виступі висловила підтримку зусиллям українського уряду щодо надання проблемі розвитку молоді пріоритетного статусу в країні, а також високо оцінила затвердження Президентом України Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року – документа, який визначає принципи і завдання, спрямовані на подальше забезпечення належних політичних, соціально-економічних та правових умов становлення і розвитку молоді.

Від імені агенцій систем ООН в Україні, Представник ФН ООН наголосила на важливості побудови молодіжної політики на основі фактологічного матеріалу задля пошуку найкращих відповідей на потреби молоді у контексті охорони здоров‘я, вирішення житлових проблем та працевлаштування. «Молодіжна політика має бути багато-секторальною та міждисциплінарною. Вона повинна бути позбавлена декларативності, але бути дієвою, передбачати конкретні, досяжні та вимірювані результати і річні цілі і, що найбільш важливо, отримувати відповідне фінансування. Ефективні механізми горизонтальної співпраці є критично важливими і система ООН може надати підтримку в налагодженні їх функціонування». – зазначила Н.Есан.

Учасники слухань ухвалили резолюцію, покликану закласти підвалини розробки майбутньої ефективної економічної та соціальної політики, спрямованої на подолання уже існуючих проблем, а також на запобігання виникненню можливих ризиків як для молодших поколінь, так і в ширшому контексті – для державної стабільності, національної безпеки та економічного розвитку.

http://www.unfpa.org.ua/news/346.html