У випадках, коли права окремої людини порушуються, заяви про такі порушення можуть бути подані безпосередньо до Управління Верховного комісара ООН з прав людини за адресою:   urgent-action@ohchr.org

Права людини є правами, що властиві всім людям, незалежно від громадянства, місця проживання, статі, національного чи етнічного походження, кольору шкіри, релігійної приналежності, мови або будь-який іншого стану. Всім людям мають надаватися однакові права людини, без будь-якої дискримінації. Ці права всі взаємопов`язаними, взаємозалежними та нероздільними.

 

Загальні права людини часто виражені через закон і гарантовані ним, у формі угод, звичайного міжнародного права, загальних принципів та інших джерел міжнародного права. Міжнародне законодавство про права людини закріплює зобов`язання урядів стосовно виконання своєї діяльності певним чином або утримання від певних дій, з метою сприяння та захисту прав і основних свобод окремих осіб або груп.

 

У випадках, коли права окремої людини порушуються, заяви про такі порушення можуть бути подані безпосередньо до Управління Верховного комісара ООН з прав людини за адресою:  urgent-action@ohchr.org. Разом із тим, необхідно відзначити — для того, щоб твердження були розглянуті компетентними органами ООН, повинні бути дотримані певні конкретні вимоги до документації. Тому передавати інформацію, що вважається належною, може бути доцільно через місцеві НУО, які мають досвід документування та подання справ до механізмів ООН з прав людини від імені окремих осіб або груп.

 

Для оцінки тверджень про порушення прав людини до всіх спеціальних процедур повинна бути надана наступна мінімальна інформація:

  • Ідентифікаційні дані про особу (осіб) або організацію (організації), що надають інформацію;
  • Повне ім`я осіб, які вважаються постраждалими, їхній вік, стать і місце проживання або походження;
  •  Якомога детальніші ідентифікаційні дані, (ім`я, вік, стать, місце проживання або походження) у справах, які стосуються групи або громади;
  •  Дата й місце події (приблизно, якщо точна дата невідома);
  •   Детальний опис обставин інциденту, протягом якого відбулося можливе порушення;
  • Ідентифікаційні дані про підозрюваного порушника (порушників), ім`я (імена), якщо вони відомі, та / або посада / функції, та підозрювані мотиви.
  • Де це доречно, необхідно зазначити дії, що були здійснені на національному рівні (наприклад, чи мали місце звернення до органів поліції, чи проводилися розслідування, чи були залучені інші національні органи влади, якою є позиція урядових органів (якщо вона існує);
  • Де це доречно, необхідно  вказати, чи здійснювалися кроки на міжнародному рівні (наприклад, чи були задіяні інші міжнародні механізми).
  • Особисті дані про джерело інформації будуть зберігатися в таємниці. З метою збору інформації для зв`язку деякі відповідальні органи розробили конкретні форми або анкети.

 

Інформацію щодо випадків підозрюваних порушень прав людини можна надавати поштою:

Special Procedures Division

 c/o OHCHR-UNOG

 8-14 Avenue de la Paix

 1211 Geneva 10

 Switzerland

 

факсом: +41 22917 90 08;

 

 або електронною поштою: просимо ознайомитися з інформацією на сайті та надіслати повідомлення за адресою:  urgent-action@ohchr.org .

 

Для отримання додаткової інформації про те, як надавати повідомлення про підозрювані  передбачувані порушення прав людини, просимо ознайомитися з інформацією про Спеціальні Процедури Ради з прав людини. Список експертів з прав людини, до яких можна звертатися, надано за наступним посиланням.