24 лип 2014 Київ - Такі дані містяться у доповіді  Програми розвитку ООН про стан людського розвитку, що була презентована сьогодні у Клубі Кабінету Міністрів України.

24 лип 2014 Київ - Такі дані містяться у доповіді  Програми розвитку ООН про стан людського розвитку, що була презентована сьогодні у Клубі Кабінету Міністрів України.

 Значення Індексу Людського Розвитку (ІЛР) України за 2013 рік дорівнює 0,734 – цей показник належить до високої категорії людського розвитку – що ставить країну на 83 позицію з 187 країн і територій. За період з 1990 до 2013 рр. значення ІЛР України зросло з 0,705 до 0,734, або на 4,1 відсотка, тобто у середньому приблизно на 0,18 відсотка за рік.

За період з 1980 до 2013 рр. очікувана тривалість життя при народженні в Україні зменшилася на 0,8 року, середня тривалість навчання зросла на 3,9 року, очікувана тривалість навчання збільшилася на 3,1 року. ВНД на душу населення в Україні за період з 1990 по 2013 р. зменшився приблизно на 24,2 відсотка.

ІЛР України за 2013 рік (0,734) нижче середнього значення для країн із високим рівнем людського розвитку (0,735) і середнього для країн Європи та Центральної Азії (0,738). У Європі та Центральній Азії країнами, які є розташовані близько до України у рейтингу ІЛР 2013 р. та певною мірою можуть бути співставними за чисельністю населення, є Казахстан і Російська Федерація. Вони мають рейтинг за ІЛР відповідно 70 і 57

Індекс гендерної нерівності (ІГН)України за 2013 рік становить 0,326, що ставить на 61 місце серед 149 країн. В Україні жінки мають 9,4 відсотка місць у парламенті, 91,5 відсотка дорослих жінок мають мінімум середню освіту (порівняно з 96,1 відсотка чоловіків). Для порівняння: Казахстан та Російська Федерація за цим індексом посідають відповідно 59 та 52 позиції.

 «Реальний прогрес у людському розвитку включає не тільки розширення можливостей для людей та їх здатність отримувати гідну освіту, медичні послуги, мати гідний рівень життя і відчувати себе в безпеці. В цьому контексті важливим є також  питання, наскільки вдасться зберегти ці досягнення і, чи умови є достатніми для забезпечення сталого людського розвитку. Дослідження прогресу людського розвитку не є вичерпним без вивчення і оцінки питань вразливості», - зазначив Йенс Тойберг-Франдзенб в.о. Координатора системи ООН та Постійного представника Програми розвитку ООН в Україні.

За даними доповіді, 2,2 млрд. людей планети живуть у бідності. Стійка уразливість загрожує людському розвиткові, і без систематичної боротьби з нею, здійснюваної за допомогою державної політики та соціальних норм, прогрес не буде ані справедливим, ані сталим. Це – головний висновок Доповіді про людський розвиток 2014 року, оприлюдненої сьогодні Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). 

У Доповіді, що цього року має назву «Забезпечення сталого прогресу людства: зменшення уразливості та формування життєстійкості», представлено свіжий погляд на проблему уразливості та запропоновано шляхи зміцнення життєстійкості.

Доповідь про людський розвиток 2014 року виходить у світ у критично важливий момент, коли увага спрямовується на розробку нового порядку денного в сфері розвитку на період після 2015 року – терміну, встановленого для досягнення Цілей розвитку тисячоліття.

 У Доповіді вказано на уповільнення темпів людського розвитку по всіх регіонах, які вимірюються Індексом людського розвитку (ІЛР). Зазначено, що такі загрози, як фінансові кризи, коливання цін на продовольство, стихійні лиха і жорстокі конфлікти, значно гальмують прогрес людства.

«Зменшення як бідності, так і уразливості людей до ризику бідності повинно стати головною метою порядку денного на період після 2015 року», - заявлено у Доповіді. – «Викорінення бідності – це не просто досягнення «нульового рівня», а й надання цьому досягненню незворотного характеру».

У доповіді міститься заклик до забезпечення всезагального доступу до основних соціальних послуг та зміцнення політики соціального захисту й повної зайнятості задля активізації та закріплення прогресу в розвитку

 У Доповіді про людський розвиток 2014 року представлені значення та рейтинги Індексу людського розвитку (ІЛР) для 187 країн та визнаних ООН територій, ІЛР, скоригованого з урахуванням нерівності, для 145 країн, Індексу гендерного розвитку для 148 країн, Індексу гендерної нерівності для 149 країн та Багатовимірного індексу бідності для 91 країни.

***

ПРО ЗВІТ: Звіти з людського розвитку Програми розвитку ООН (ПР ООН) друкуються щорічно, починаючи з 1990 року. Звіт є незалежним виданням, містить альтернативний погляд на критичні питання розвитку людини у сучасному світі. Безкоштовно завантажити Доповідь про людський розвиток 2014 року, а також додаткові довідкові матеріали про індекси та конкретні регіональні особливості можна з веб-сайту  http://hdr.undp.org


Повний прес-пакет доступний за посиланням  http://hdr.undp.org/en/2014-report/press

За додатковою інформацією прохання звертатися до Координатора зв’язків з громадськістю Євгена Зеленко –  Yevgeniy.zelenko@undp.org