10 жовтня 2014 - Сучасне бізнес-середовище в Україні є доволі складним для малого і середнього підприємництва (МСП). Показник участі малого бізнесу у ВВП за статистичними даними складає лише близько 10%, в той час як в країнах із розвинутою ринковою економікою малими та середніми підприємствами створюється більше половини (>50%) валового внутрішнього продукту (ВВП).

Сучасне бізнес-середовище в Україні є доволі складним для малого і середнього підприємництва (МСП). Показник участі малого бізнесу у ВВП за статистичними даними складає лише близько 10%, в той час як в країнах із розвинутою ринковою економікою малими та середніми підприємствами створюється більше половини (>50%) валового внутрішнього продукту (ВВП).

Основними чинниками, що стримують розвиток малого бізнесу є: перенасиченість регуляторного середовища складними процедурами, непослідовними і часто суперечливими нормами та вимогами; адміністративний тягар, незрілість структур підтримки бізнесу; низький рівень спеціалізованих послуг для підприємців та поінформованості, незнання законодавства, обмежені можливості для просування та експорту продуктів та послуг; низька ділова культура, небажання впровадження сучасних технологій ведення бізнесу тощо.   

Розвиток конкурентного, високотехнологічного та інноваційного сектора МСП має вирішальне значення як для економічного зростання держави, так і для поліпшення добробуту населення України. Саме малий і середній бізнес забезпечує гнучкість економіки, наближає її до потреб окремих споживачів. Він також відіграє важливу соціальну роль, оскільки створює нові робочі місця і забезпечує джерело доходу для великих груп населення.

Стимулювання розвитку підприємництва є одним із пріоритетів регіонального соціально-економічного розвитку і, зокрема, відродження територій  Українського Полісся, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Враховуючи тісний зв`язок між зростанням добробуту, станом навколишнього середовища та сталим розвитком, очевидно, що результати регіонального розвитку в цілому будуть покращуватися, якщо економічні показники в постраждалих від чорнобильської катастрофи регіонах зростатимуть,  дозволяючи людям одержувати більш стабільні і високі доходи.

Новий спільний проект Програми розвитку ООН в Україні та Польської Агенції Розвитку Підприємництва (ПАРП), що фінансується Урядом Республіки Польща, покликаний сприяти розвитку підприємництва на постраждалих територіях, та спрямований на створення інформаційно-консультаційних пунктів підтримки підприємців. Це допоможе забезпечити підприємців необхідною інформацією, сприятиме розвитку бізнес-навичок та контактів з іноземними колегами. 

«Польський досвід свідчить, що політика підтримки розвитку підприємництва має величезний вплив на зростання національної економіки в цілому. На сьогодні малий і середній бізнес у Польщі формує 47,3% ВВП та забезпечує робочими місцями майже 70% працівників, зайнятих в економіці країни», – зазначає пан Вітольд Кайщак, експерт ПАРП. В Україні ж частка малих підприємств у ВВП та загальній зайнятості країни не перевищувала 12% та 30% у 2012 році відповідно.

Передбачено, що проект «Розвиток місцевого потенціалу для підтримки малого та середнього підприємництва на територіях, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, шляхом розбудови місцевої інфраструктури підтримки бізнесу»,працюватиме у трьох населених пунктах Житомирської області – м. Коростені, м. Овручі та с.м.т. Лугини. Основною територією реалізації проекту буде м. Коростень та Коростенський район, які мають суттєвий потенціал для розвитку малого і середнього підприємництва.

Очікується, що в результаті реалізації проекту, який розрахований на 1 рік, у зазначених містах повноцінно функціонуватимуть інформаційно-консультаційні пункти підтримки підприємців та буде підтримана хоча б одна кластерна ініціатива.

"Наразі Україна переживає історичний період перетворень та намагається покласти край  хронічній економічній уразливості, залежності від зовнішніх ринків та неналежному  державному управлінню. Країна намагається закласти фундамент подальшого сталого розвитку. Роль малого та середнього бізнесу в цьому процесі має вирішальне значення. Малі підприємства є важливим компонентом і основним рушієм регіональної економіки. Саме вони наповнюють місцеві бюджети, створюють нові робочі місця, служать основою для формування потужного бізнесу. Тому стимулювання росту місцевого малого бізнесу є важливим завданням як соціально-економічного розвитку на місцях, так і відновлення економіки України в цілому", – підкреслив пан Ніл Уокер, Постійний Представник ПРООН в Україні, в ході засідання з нагоди запуску проекту.