5 липня 2016 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за підтримки системи ООН в Україні розпочало проведення національних консультацій з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого Розвитку. Метою консультацій є стимулювання досягнення спільного розуміння Цілей Сталого Розвитку, їх актуальності в контексті національного розвитку України.

Багатосторонні консультації об`єднали близько 300 представників Уряду, профільних Міністерств, Організації Об`єднаних Націй в Україні, громадськості, експертного середовища, наукових кіл. Подальша робота передбачає проведення 10 консультацій на локальному рівні, консультацій з молоддю у вищих навчальних закладах у різних регіонах України та експертні обговорення у 17-ти робочих групах, створених за кожною із Цілей Сталого Розвитку.

«Хоча Цілі Сталого Розвитку не носять юридично зобов’язуючого характеру, Уряди країн всього світу беруть на себе відповідальність за досягнення 17 Глобальних Цілей. Хочу висловити подяку Уряду України та відповідним інституціям за відданість та За відданість та лідуючу роль у реалізації заходів, спрямованих на адаптацію цілей сталого розвитку до національного контексту України, побудованому на підході за участю усіх зацікавлених сторін» , - зауважив Яцек Тишко, виконуючий обов`язки Координатора системи ООН в Україні у своєму вітальному слові учасникам консультацій.

«Цілі сталого розвитку мають стати платформою, на базі якої розроблятимуться національні стратегії протягом наступних 15-ти років», - повідомила під час відкриття першого раунду консультацій Юлія Ковалів, заступниця Міністра економічного розвитку та торгівлі України.

Перші 4-ти раунди багатосторонніх консультацій, що відбулись 5-го та 6-го липня 2016-го року, присвячені 4-м напрямкам, зокрема: Стале економічне зростання та зайнятість; Справедливий соціальний розвиток; Ефективне, підзвітне та всеохоплююче управління і справедливість для всіх, а також Екологічна рівновага та розбудова стійкості. В рамках окреслених тем учасники працювали у робочих групах та в результаті розробили національні завдання відповідно до специфіки національного контексту.

«Вкрай важливо, щоб адаптація Цілей Сталого Розвитку та їх подальше досягнення до 2030-го року відбувалась з урахуванням думок місцевих громад та орієнтувалась, у тому числі, на потреби українських малих міст та селищ з метою забезпечення справедливого соціального розвитку», - зауважила Владислава Рутицька, заступниця Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

Результати обговорення будуть враховані у процесі розроблення національної доповіді щодо Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), яка об`єднає рекомендації учасників консультацій та експертів стосовно напрямів реалізації ЦСР в Україні та їх інтеграції у національні плани, стратегії та програми. Результати консультацій на національному та місцевому рівнях щодо 17 Цілей Сталого Розвитку стануть основою для розробки нової Рамкової програми партнерства між Україною та ООН на 2018-2022 роки.

Матеріали, програми консультацій і презентації спікерів доступні на веб платформі, присвяченій Цілям Сталого Розвитку в Україні

Контакти для отримання додаткової інформації: Вікторія Андрієвська, Спеціаліст зі зв’язків з громадськістю Представництва ООН в Україні andrievska@un.org, тел. +380 44 2539363