Незважаючи на конфлікт у Східній Україні, для підвищення загальної спроможності України та вирішення соціально-економічних проблем, що стоять перед нею, потрібні невідкладні та широкомасштабні реформи.

Уряд України, сформований у грудні 2014 року, заявив про свою тверду налаштованість на проведення реформ. З цією метою він розробив кілька ключових документів, зокрема Стратегію сталого розвитку «Україна 2020», коаліційну угоду і План дій Уряду. Ці документи визначають, які саме законодавчі та адміністративні реформи слід провести в країні.

ООН здійснює консультативну підтримку для того, щоб процес розробки законодавства був ефективним і ґрунтувався на широких консультаціях з громадянським суспільством і громадськими експертами. План законодавчого забезпечення реформ в Україні був розроблений для посилення законопроектного та організаційного потенціалу Парламенту і Верховної Ради. В рамках своєї допомоги Парламенту і на прохання уряду України ООН вводить посаду Координатора Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні.

Процес реформування включає децентралізацію прийняття рішень місцевими органами влади та громадами. У цьому контексті ООН виступає за зміни, котрі підвищать інституційну спроможність муніципальних органів і залучать громадян до вирішення проблем місцевого розвитку. Підхід, підтримуваний організаціями ООН, орієнтований на зміцнення громад, підняття духу активізму та соціальної інтеграції, а також на забезпечення того, щоб були захищені інтереси найбільш вразливих членів громади. Аби виконати ці завдання, ООН підтримує заходи, які гарантуватимуть, що процеси планування, управління, моніторингу та захисту прав на всіх етапах відбуваються на підставі широких консультацій.

Support to reforms

Організація Об'єднаних Націй також підтримує уряд у його зусиллях із подолання корупції та підвищення прозорості. Працюючи спільно з Міністерством юстиції України, ООН надає допомогу у створенні Національного антикорупційного бюро. В своєму прагненні попередити корупційні ризики на місцях отримує підтримку і громадянське суспільство, особливо на регіональному рівні. ООН також є головою координаційної групи донорів щодо запобігання корупції, підтримує розвиток відкритого законодавчого інформування і працює над підвищенням прозорості місцевих бюджетів та системи надання послуг.

Сільське господарство є однією з ключових галузей української економіки і робить значний внесок до системи соціального захисту країни. Це один із небагатьох секторів, який продовжує показувати хороші результати, незважаючи на проблеми перехідного періоду. Сільськогосподарський сектор України перебуває в процесі перетворення. Організація Об'єднаних Націй надає підтримку і технічну експертизу урядові в розробці комплексної стратегії, яка допоможе прокласти шлях для подальшого розвитку в сільськогосподарському секторі та сільських районах до 2020 року.

Контакти: registry@un.org.ua, тел.: +38 044 253 93 63