Для того, щоб закони та політика підтримували сім'ю та задовольняли потреби всіх їх членів, вони повинні розвиватися та адаптуватися. Прогрес жінок у світі оцінює масштаби та масштаби трансформацій у сімейному житті та їх наслідки для гендерної рівності та розширення можливостей жінок. Спираючись на найкращі доступні дані у всьому світі, у звіті пропонується комплексний порядок денний для ключових суб'єктів політики - включаючи адвокатів за гендерну рівність, національні уряди та міжнародні агенції - щоб зробити права людини реальними для всіх жінок та дівчат, незалежно від типу сім'ї, в якій вони проживають.

Download file
В Україні понад 2,6 мільйони осіб мають інвалідність. Приблизна кількість людей з інвалідністю у східних регіонах, постраждалих від конфлікту, становить 372 000 осіб, 178 265 із них живуть у Донецькій області. Їх чисельність зростає внаслідок внутрішнього переміщення. В рамках діяльності щодо усунення цих недоліків, структура ООН Жінки спільно з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України, Донецькою обласною державною адміністрацією та Краматорською міською радою провели у 2017 році Ґендерний аудит доступності. Аудит визначив перешкоди, які обмежують доступ жінок із інвалідністю до державних послуг та призводять до прямої та непрямої дискримінації, соціальної ізоляції та виключення. Результати аудиту надали інформацію для розробки програм та бюджету на 2018 рік міста Краматорськ.Download file
The gender assessment tool for national HIV responses (GAT) is intended to assist countries in assessing the HIV epidemic, context and response from a gender perspective and in making the HIV responses gender transformative, equitable and rights based and, as such, more effective. The GAT is designed to support the development or review of national strategic plans and to inform submissions to country investment cases and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Global Fund). Both the Sustainable Development Goals (3) and the UNAIDS Strategy 2016–2021 (4) emphasize the need for a holistic approach, integrating the full spectrum of people’s needs on health and rights. More specifically, the UNAIDS Strategy commits to implementing HIV-sensitive universal health coverage, stressing the need for access to integrated services, including for HIV, tuberculosis, sexual and reproductive health, maternal and child health, hepatitis, drug dependence, food and nutrition support and noncommunicable diseases, including preventing and controlling cervical cancer, especially at the community level.Download file
Благодійна організація «Позитивні жінки» провела дослідження на тему жінок та ВІЛ, під час якого було зібрано інформацію про дискримінацію, приклади виключення з суспільного життя жінок, які живуть з вірусом імунодефіциту людини та синдромом набутого імунодефіциту (ВІЛ та СНІД) в Україні. Дослідження надає докази з перщоджерела щодо поточного становища жінок, які живуть з ВІЛ, такого дослідження раніше не проводили. У ньому наведені докази дискримінації, з якою стикаються жінки, які живуть з ВІЛ в Україні, та інформаційний ресурс використовуючи який вони можуть заявити про себе. Дослідження зосереджується на чинниках, які призводять до зараження ВІЛ, на визнанні того, що порушення прав людини, у тому числі ґендерна нерівність та ґендерне насильство є основними чинниками зараження ВІЛ.Download file
Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, або CEDAW, є міжнародно-правовим документом, який вимагає від країн ліквідації дискримінації щодо жінок в усіх сферах та заохочує надати жінкам рівних прав з чоловіками. CEDAW часто описують як міжнародний білль про права жінок. Конвенція CEDAW була ратифікована Україною у 1981 році, від цього часу реалізується в політиках та програмах Уряду України про ґендерну рівність та ліквідацію дискримінації щодо жінок. Особливо важливою вона є для молоді! Хоча CEDAW передусім спрямовано на захист «жінок», Конвенція є відображенням підходу до життя загалом, з вимогою до країн гарантувати жінкам і дівчатам рівні права у суспільстві і повсякденному житті.Download file
Програма ООН Жінки здійснюється в рамках міжнародного процесу підвищення ефективності зовнішньої допомоги, який передбачає, що удосконалення системи управління допомогою має пришвидшити процес досягнення ґендерної рівності. Загальна мета програми – збільшити обсяг і підвищити ефективність використання донорської допомоги та національних ресурсів на виконання національних зобов’язань із ґендерної рівностію. та розширення прав і можливостей жінок. Виконання зобов’язань щодо забезпечення ґендерної рівності та прав жінок вимагає об’єднання зусиль національних урядів, донорських організацій, громадянського суспільства та агенцій з міжнародного розвитку. Дослідження було проведено для надання допомоги на підтримку ґендерної рівності в Україні.Download file
Політика ґендерної рівності є важливим чинником глобального розвитку і фундаментальним правом людини. Більшість урядів узяли на себе зобов’язання щодо досягнення цілей ґендерної рівності і впровадження ґендерних аспектів у державну політику. З цією метою були створені численні інструменти і підходи. У цій публікації розглядаються питання використання інструментів ґендерно-орієнтованого бюджетування (ҐОБ) з метою ознайомити широке коло читачів із методиками ҐОБ і розрахунку витрат на цілі ґендерної рівності, набутим в Україні за підтримки ООН Жінки та Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Концепція ҐОБ була задумана як механізм вироблення цільових стратегій для забезпечення справедливого розподілу ресурсів. Цей посібник містить опис теоретичних і практичних підходів до впровадження ґендерно-орієнтованого бюджетування.Download file
Після ухвалення Пекінської декларації та Платформи дій Україна досягла певного прогресу у сфері сприяння ґендерній рівності та розширення прав і можливостей жінок. Зокрема, було сформовано основні складові інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності, законодавчу базу було приведено у відповідність до міжнародних стандартів. Набув розвитку потужний сектор громадських організацій, діяльність яких спрямована на уповноваження та захист прав жінок і забезпечення ґендерної рівності. Протягом 1995–2014 рр. в Україні вдалося створити систему запобігання та протидії ґендерному насильству. Одним із основних досягнень є створення нормативно-правової бази з питань ґендерної рівності, зокрема, ухвалення Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.).Download file
Мета цього посібника – допомогти працівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в проведенні ґендерного бюджетного аналізу. Хоча ґендерно-орієнтоване бюджетування (далі ҐОБ) охоплює повномасштабний процес – від аналізу до інтеграції ґендерних аспектів у всі етапи бюджетного процесу, посібник обмежується висвітленням чільних принципів проведення ґендерного бюджетного аналізу (ҐБА) – основи та відправної точки для подальшої роботи із включення ґендерної складової до програм та бюджетів. Посібник містить рекомендації щодо проведення ґендерного бюджетного аналізу і рекомендується до використання як довідковий матеріал паралельно із проведенням тренінгів або семінарів для спеціалістів із метою роз’яснення процесу аналізу. Посібник розроблений завдяки співробітництву міжнародних  організацій  та  проектів,  об’єднаних спільною метою – надати підтримку у впровадженні ҐОБ в Україні.Download file
Мета цього дослідження – з’ясувати особливості участі жінок у воєнних діях в зоні АТО, виявивши як можливі успіхи, так і проблеми інтеграції жінок як військовослужбовиць. Для початку було проведено кабінетне дослідження ґендерних аспектів збройних сил, що включало аналіз статистичних даних залученості жінок до Збройних сил України, становище із інтеграцією жінок у військові структури,огляд відповідного законодавства тощо. По-друге, представлено результати експертних інтерв’ю про ґендерні аспекти інтеграції жінок в армію в Україні та ситуацію із жінками в зоні бойових дій. По-третє, проаналізовано медіа-репрезентації жінок в АТО. По-четверте, у результаті етнографічно- го дослідження у зоні АТО (спостереження, інтерв’ю із жінками і чоловіками, які беруть участь у бойових діях) з’ясовано юридичні ас- пекти участі жінок в АТО, ґендерний розподіл праці, побутові та медичні проблеми, з якими стикаються жінки тощо.Download file
ОФІЦІЙНИЙ ВІЗИТ, ОРГАНІЗОВАНИЙ СТРУКТУРОЮ ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ, 25-27 ТРАВНЯ 2017 РОКУ. ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ «ЖІНКИ, МИР, БЕЗПЕКА» У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИDownload file
Реформа сектору безпеки має враховувати відмінності в потребах безпеки чоловіків та жінок. Інтеграція ґендерних аспектів є ключовим фактором для забезпечення ефективності і підзвітності сектора безпеки для зміцнення місцевої ініціативи в процесі реформи і для забезпечення її легітимності. Урахування ґендерних аспектів в оборонному секторі сприяє збагаченню процесу підготовки нормативно-правових актів і структур національної оборони досвідом, знаннями як чоловіків, так і жінок. Посібник розглядає можливості врахування ґендерних факторів на основі міжнародних і національних зобов’язань щодо забезпечення ґендерної рівності та прав жінок (включаючи, але не обмежуючись ними Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДЖ), Резолюція 1325 Ради Безпеки ООН щодо жiнок, миру та безпеки і наступних резолюцій і т.д.)Download file
Роль медіа –Роль медіа –ключова для зміни небезпечних уявлень та підвищення обізнаності щодо ґендерно зумовленого насильства, особливо під час конфлікту та у постконфліктному суспільстві.Download file

Україна долучилась до головних міжнародних зобов`язань щодо забезпечення гендерної рівності, включаючи Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW,1980) та її Факультативного протоколу, Пекінську декларацію та Платформу Дій (1995); встановила національні законодавчі та політичну систему для гендерної рівності, включаючи Державну програму щодо забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок (до 2016), а також Національний план дій «Жінки, Мир та Безпека» (2016) у якості додатку до Резолюції Ради Безпеки 1325.

«Поняття інституційної культури стосується «набору цінностей, історії та методів роботи, які«Поняття інституційної культури стосується «набору цінностей, історії та методів роботи, якіформують неписані правила установи». Воно виходить за межі офіційної політики, практикита структур і визначає моральні цінності установи, включаючи норми поведінки, яких повиннідотримуватися чоловіки та жінки.Download file

30 листопада 2017 року, Київ – Координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер та Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписали Рамкову програму партнерства між Урядом України та ООН на 2018-2022 роки. Рамкова програма партнерства між Урядом України та ООН (РПП) – це загальна стратегічна програма партнерства між Урядом України й установами, фондами та програмами системи Організації Об’єднаних Націй на період 2018–2022 років.

Оцінка ґендерного впливу Сектора безпеки та оборони в Україні була проведена експертками ООН Жінки в Україні Оленою Сусловою та Еммікі Руз. в рамках глобального проекту структури «ООН Жінки» «Глобальні можливості для жінок, миру та безпеки: Від резолюцій до відповідальності та лідерства» в 2017 році.

15 вересня 2017 року - Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР).  У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР з уарахуванням специфіки національного розвитку.

Цей Практичний посібник базується на об’ємному наборі інструментів, а обидві частиниЦей Практичний посібник базується на об’ємному наборі інструментів, а обидві частиниразом складають Набір інструментів із ґендерних питань та питань військовоїреформи. Цей Набір включає 12 інструментів з відповідними Практичними посібника-ми та призначений ознайомити практичних фахівців з питань військової реформи таполітиків із ґендерними питаннямиDownload file

Організація Об'єднаних Націй (ООН) має традиції залучатися підтримкою волонтерських служб та відомих людей зі сфер мистецтва, спорту, літератури та розваг, задля висвітлення пріоритетних питань та привертання уваги громадськості до діяльності Організації. Ряд підрозділів Секретаріату та окремо фінансованих і керованих Фондів та Програм ООН (далі - Фонди та Програми) призначили таких осіб, як Посли доброї волі. Генеральний секретар запросив низку високопрофесійних осіб служити Послами миру.

Download file

Представництво ООН в Україні пропонує ознайомитися з Новою  програмою розвитку міст українською мовою.     

У грудні 2014 року на замовлення Організації Об’єднаних Націй компанія GfK Ukraine провела загальнонаціональне дослідження стану волонтерства в Україні. Волонтерська організація «Альтернатива В» та «Український Форум Благодійників» взяли активну участь у підготовці дослідження.

This handbook aims to assist legislators, policymakers, prison managers, staff and non-governmental organizations in implementing international standards and norms related to the gender-specific needs of women prisoners, in particular the United Nations Rules for the Treatment of Women Offenders and Non-Custodial Measures for Women Offenders ('the Bangkok Rules').Download file

У грудні 2014 року на замовлення Організації Об’єднаних Націй компанія GfK Ukraine провела загальнонаціональне дослідження стану волонтерства в Україні. Волонтерська організація «Альтернатива В» та «Український Форум Благодійників» взяли активну участь у підготовці дослідження. Дослідження проводилося по всій Україні, включаючи території, які знаходяться в зоні АТО, але за винятком Криму, 20-26 листопада 2014 року, за допомогою ме- тодології CATI (телефонні інтерв’ю, дзвінки на мобільні номери). Було опитано 1000 респондентів у віці від 16 років і старше. Вибірка репрезентативна населенню України (за винятком Криму) за регіоном, розміром населеного пункту, статтю та віком, згідно даних Державної служби статистики станом на 1 січня 2013 року. Згідно висновків дослідження, українці визнають ве- лику роль волонтерського руху в суспільних процесах: 62% визнають роль волонтерів у політичних змінах останнього року, 85% вважають, що волонтерський рух допомагає зміцненню миру, а 81% схильні вважати волонтерський рух обов’язковою складовою громадян- ського суспільства.

Аналіз Вразливості (АВ) жінок та чоловіків в контексті реформи децентралізації на територіях Донецької та Луганської областей, що постраждали від конфлікту – це якісне дослідження. АВ базується на аналізі великої кількості другорядних джерел та досліджень, які доводять, що нехтування вразливими групами призвело до порушення прав людини стосовно цих груп та їх окремих членів. Мета АВ – виявити проблеми, пов’язані з впровадженням реформи децентралізації на постраждалих від конфлікту територіях Донецької та Луганської областей, показати укорінену відсутність рівноправ’я і наявність дискримінації та надати докази необхідності не обмежуватися середньо-статистичними показниками і знаходити ті категорії жінок і чоловіків, які залишились поза увагою, та розуміти їх проблеми. Download file

У липні – вересні 2016 року в Україні були проведені 10 обласних консультацій з адаптації та локалізації Цілей сталого розвитку, метою яких було визначення пріоритетних Цілей та шляхів їх досягнення. Ця ініціатива об’єднала голоси людей з усіх куточків країни.

Опитування проводилося Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка з 27 вересня по 24 жовтня 2017 року в 24-х областях України та м. Києві. Всього опитано 2002 респонденти. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю «віч-на-віч». Мета гендерного дослідження: оцінити становище жінок та чоловіків ВПО, визначити особливості та особливі потреби щодо захисту їх прав; визначити специфіку проблем ВПО-жінок; визначити, наскільки дотримується принцип рівних можливостей жінок та чоловіків ВПО у сфері реалізації їх прав. Публікацію підготовано за підтримки Програми розвитку 00Н в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. Гендерний аналіз дослідження показав, що існує гендерна специфіка становища жінок-ВПО та чоловіків-ВПО в Україні.Download file

Київ, липень, 2016 - Звіт, підготовлений Міністерством економічного розвитку та торгівлі, за результатами проведення 4-х раундів консультацій щодо локалізації та адаптації 17 Цілей Сталого Розвитку.

Download file

14 лютого 2017 року Комітет з ліквідаціх дискримінації щодо жінок (CEDAW) розглянув восьму періодичну доповідь України на своєму засіданні та надав державні заключні зауваження, серед яких рекомендації посилилити участь жінок у громадському житті, в тому числі завдяки забезпеченню призначення жінок на відповідальні посади на національному та на місцевому рівнях. У світлі цієї рекомендації, у рамках проекту ПРООН ‘‘Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні’’ фахівцями ГО ‘‘Лабораторія відкритих даних України’’ було проаналізовано, хто ж сьогодні очолює громадьскі організації в Україні. Жінок мало серед керівного складу громадських організацій, але ті одиниці, які є, часто стають лідерками всього громадського сектору України.Download file

21 червня 2016 - Якими є найактуальніші проблеми розвитку України та які існують шляхи їх вирішення? Під час  одноденного воркшопу з написання матеріалів для мас-медіа про Цілі сталого розвитку Представництво ООН в Україні надає можливість докладніше дізнатися про сучасні формати подання теми Цілей сталого розвитку у ЗМІ, поспілкуватися з провідними фахівцями про міжнародний та національний розвиток.

Методичний посібник призначений для надання поетапної підтримки всім, особливо тристороннім учасникам МОП, хто задіяний у реалізації заходів протидії ВІЛ на робочих місцях, з метою сприяння впровадженню комплексного ґендерного підходу в усі їхні програми. Ґендерна нерівність та ВІЛ/СНІД нерозривно зв’язані між собою. Жінки складають близько 50 відсотків усіх людей, які живуть з ВІЛ. На них значно більше впливають пов’язані з ВІЛ стигматизація та дискримінація, насильство, економічна нерівність і тягар догляду за людьми, які живуть з ВІЛ. Водночас робоче місце є унікальною відправною точкою для забезпечення як ґендерної рівності, так і широкого доступу до профілактики ВІЛ, лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ.Download file

У публікації Програми Розвитку ООН розкриваються екологічні, економічні та соціальні аспекти концепції сталого розвитку.

Download file

Посібник підготовлено в рамках заходів МОП із реалізації Плану дій щодо ліквідації дискримінації, які здійснюються з метою створення першого глобального звіту із цієї проблематики, котрий має назву «Час для рівності у світі праці». Він є відповіддю на зростаючу кількість запитів про надання технічної допомоги в цій сфері, які надходять від урядів, організацій працівників і тристоронніх органів, що займаються питаннями ґендеру та праці. Мета цієї публікації – більш систематизовано підійти до ґендерних упереджень і запобігти виникненню цих проблем, чому може допомогти поетапний посібник щодо того, як розробляти й застосовувати методику оцінювання робіт, вільну від ґендерного упередження. Посібник розрахований на організації, працівників і роботодавців із забезпечення рівних можливостей.    Download file

Останні документи, звіти, інформаційні бюлетені та публікації щодо надання Організацією Об`єднаних Націй гуманітарної допомоги в Україні.

Публікацію здійснено в рамках Глобальної програми МОП ''Гідна праця для домашніх працівників мігрантів'' за фінансування Європейського Союзу. Малий прикордонний рух є формою полегшення перетину кордону для громадян двох держав, які живуть у прикордонній зоні. У рамках малого прикордонного руху жителі прикордонної зони можуть перетинати спільний кордон регулярно без віз для того щоб перебувати в прикордонній зоні другої держави. Такі поїздки можуть мати соціальні, культурні, сімейні, а також виправдані економічні причини (які не є прибутковою діяльністю). Українці, які перетинають кордон на основі дозволу про малий прикордонний рух може перебувати у зазаначених прикордонних зонах протягом одного виїзду до 60 днів. Роботодавець не має права застосовувати проти Вас фізичну силу, залякувати чи експлуатувати у власних цілях.Download file

Звіт щодо оцінки відновлення та розбудови миру на Східній Україні (ОВРМ) є спільним доробком Європейського Союзу, Організації Об’єднаних Націй та Групи світового банку.

Download file

Звіт підсумовує результати статистичного аналізу, проведеного з метою висвітлити гендерний розподіл керівників юридичних осіб та приватних підприємців в Україні. Він має на меті заповнити прогалини у ґендерно дезагрегованій статистиці шляхом аналізу відкритих урядових даних. Ґендерно-дезагреговані дані є ключовими для вивчення гендерних особливостей в економічній активності, підвищення обізнаності громадськості та розроблення ефективних політик і програм щодо підвищення економічної спроможності жінок, а отже, сприяють досягненню Цілей Сталого Розвитку (ЦСР).  Дослідження проведено в рамках проекту Програми розвитку ООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств», що впроваджується за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань, та у співпраці з ГО «Ліга ділових та професійних жінок України» та Українським центром суспільних даних. Download file

У березні 2014 року Управління Верховного комісара Організації Об`єднаних Націй з прав людини розпочало в Україні моніторингову місію з оцінки та звітування щодо ситуації з правами людини.

Слідом за політичною та військовою кризою, що розгорнулася в Україні в листопаді 2013 року, МОП вжила особливих заходів у відповідь на невідкладні потреби тристоронніх партнерів у контексті нової політичної та соціально-економічної ситуації в Україні та для забезпечення належного місця соціальних питань та гідної праці в програмі відновлення. Зокрема, наслідки кризи породили наростаючу хвилю внутрішньо переміщених осіб, що мали невідкладні потреби у відновленні зайнятості. Цей виклик є багатоаспектним, оскільки ситуація із зайнятістю вже була достатньо крихкою, а економічні показники демонстрували негативну динаміку. Звіт “Оцінка потреб та можливостей зайнятості внутрішньо переміщених осіб в Україні” є ключовим продуктом технічної допомоги, що наданої МОП Державній службі зайнятості. Download file

Публікація містить аналіз результатів дослідження «Молодь України-2015», зокрема аналіз соціального розвитку сучасної молоді, механізмів самореалізації, залучення та участі молоді у суспільних проце-сах та громадському житті, аналіз поточного стану молоді і діяльності молодіжних організацій.

Download file

У світлі тривалого економічного спаду український Уряд здійснив ряд змін до системи соціального забезпечення в 2014 і 2015 рр. Оцінка МОП спрямована на надання допомоги українському Уряду та соціальним партнерам у впровадженні заходів для підтримання системи соціального забезпечення в несприятливих соціально-економічних та політичних умовах. Даний звіт складається з наступних розділів. У Розділі 1 представлено поточну та прогнозовану економічну та фіскальну ситуацію в Україні та її наслідки для системи соціального забезпечення. У Розділі 2 здійснено аналіз змін, внесених протягом 2014–2015 рр. до системи соціального забезпечення. У Розділі 3 проведено огляд даних змін та обговорено політичні наслідки. Отримані з огляду рекомендації призначені для покращення ефективності політики гарантування базового захисту доходу для всіх.Download file

Національна доповідь висвітлює стан досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ) в Україні та базується на широкому колі інформаційних, аналітичних і статистичних матеріалів.

Download file

У цьому звіті представлено основні результати другого раунду дослідження «Перехід від навчання до ринку праці (SWTS)», виконаного Українським центром соціальних реформ (UCSR) спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Національної академії наук України, а також Центром соціального моніторингу. Перший раунд SWTS в Україні було проведено у 2013 році. Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй (ООН) підкреслив, що молодь є одним із п’яти вкрай важливих поколінь, на які має бути спрямовано усі мобілізовані людські, фінансові й політичні ресурси, наявні у розпорядженні цієї організації. Тож із метою зміцнення молодіжних програм у рамках системи ООН розроблено відповідний широкомасштабний план дій, одним із пріоритетів якого є молодіжна зайнятість. Download file

До дня 70-річчя Організації Об`єднаних Націй Представництво ООН в Україні опублікувало інформаційний матеріал, що висвітлює партнерство та співпрацю між ООН та Україною.

Download file

Монографія присвячена висвітленню низки актуальних питань, що стосуються глобального процесу демографічного старіння: еволюції уявлень про феномен старіння, новітніх особливостей перебігу цього процесу, специфіки способу життя та соціально-економічного становища літніх осіб, викликів для соціального й економічного розвитку, що їх зумовлює демографічне старіння. У книзі представлено результати дослідження стану здоров’я, соціально-економічного становища та якості життя літніх осіб в Україні, реалізації їх трудового потенціалу, проблем міжпоколінної взаємодії та соціальної інтеграції літніх тощо. Видання містить результати вивчення й узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду політики, спрямованої на адаптацію суспільства до умов старіння населення. Представлене наукове видання адресовано демографам, економістам, соціологам, фахівцям з державного управління та соціальної політики.Download file

У короткому гіді презентовані швидкі та ефективні поради, як кожному незалежно від віку, статі чи професійної діяльності долучитись до впровадження Глобальних Цілей Сталого Розвитку у своїй спільноті.

Download file

На замовлення Фонду народонаселення ООН компанія GfK Ukraine в серпні-вересні 2014 року провела опитування щодо досвіду насильства серед жінок і дівчат. У фокусі даного дослідження – вимірювання поширення насильства за допомогою статистичних індикаторів, рекомендованих Статистичною комісією ООН. Відсутність актуальної інформації щодо поширеності та характеристик насильства стосовно жінок та дівчат є одним з найбільш значущих факторів, що стримують розробку та впровадження цільових програм попередження насильства. Тому мета дослідження – отримати свідчення і конкретні дані щодо рівня поширеності насильства стосовно дівчат і жінок, щодо контексту насильства та факторів ризику, які стосуються як індивідів, так і домогосподарств. Згідно з даними опитування 19% жінок у віці 15-49 років пережили фізичне насильство з часу, коли їм виповнилося 15 років, а 8% пережили сексуальне насильство.Download file

Загальна Декларація Прав Людини (ЗДПЛ) - декларація, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року представляє першоглобальне вираження прав, на які усі люди мають невід'ємне право. 

Download file

Насильство щодо жінок виступає одним з головних порушень прав людини, причини якого пов’язані з нерівним розподілом ресурсів та повноважень між жінками та чоловіками. В даному дослідженні представлено результати комплексної оцінки економічних наслідків насильства щодо жінок в Україні. Економічні розрахунки здійснено для наступних категорій можливих витрат суспільства: 1) втрачений макроекономічний продукт, обсяги якого визначаються втратами населення (передчасні смерті жінок), непрацездатністю внаслідок ґендерно зумовленого насильства, а також зниженою працездатністю жертв; 2) вартість послуг, пов’язаних із реагуванням на випадки насильства та наданням допомоги потерпілим (сектор охорони здоров’я, правоохоронні органи та система правосуддя, соціальні послуги для жінок, які постраждали від насильства); 3) особисті збитки та грошові витрати потерпілих внаслідок пережитого насильства.Download file

Конвенція ООН про права дитини - це угода між країнами, в якій записано, як уряд кожної країни має дбати про дітей.

Download file

Ця публікація доповнює попередні видання «Азбуки прав працюючих жінок і ґендерної рівності» та враховує важливі документи Міжнародної організації праці (МОП), зокрема Резолюцію про ґендерну рівність, справедливу оплату праці та охорону материнства, ухвалену 92-ю сесією Міжнародної конференції праці 2004 року. Головною метою проекту є сприяння зміцненню потенціалу державних органів влади і соціальних партнерів у сприянні ґендерній рівності та розширенню можливостей жінок у світі праці шляхом розробки, впровадження та моніторингу ґендерно-чутливої політики та програм зайнятості через підвищення обізнаності, поширення інформації та надання підтримки для розроблення і впровадження документів та інструментів з урахуванням місцевих особливостей, сприяння введенню практичних змін та пілотних програм.Download file

Статут ООН— міжнародна угода, що засновуєООН. Документ підписаний 26 червня 1945 року в Сан-Франциско на заключному засіданні Конференції Об'єднаних Націй зі створення Міжнародної Організації п'ятдесятьма державами.

Download file

Автори даного дослідження поставили за мету здійснити поглиблений аналіз сучасних проблем ґендерної нерівності на вітчизняному ринку праці та охарактеризувати її основні складові; дослідити можливості гармонійного поєднання працівниками зайнятості та сімейних обов’язків; проаналізувати особливості формування доходів українських жінок і чоловіків, зокрема оцінити обсяги неврахованої праці та внеску жінок, окреслити ставлення населення до явища дискримінації у сфері зайнятості та дослідити частоту його проявів. Результати дослідження дозволили сформувати ряд політичних рекомендацій та пропозицій щодо просування ґендерної рівності на ринку праці, визначити основні бар’єри, що стримують прогрес на шляху досягнення ґендерного паритету в суспільстві. Дане дослідження – яскравий приклад того, що увага до гендерних питань в Україні зростає. Download file

Серед тих демографічних процесів, що визначатимуть «соціально-демографічне обличчя» людства у поточному сторіччі, чільне місце посідає саме процес старіння населення. В останні десятиліття проблема демографічного старіння знаходиться в центрі уваги міжнародних організацій і відповідних міжнародних наукових центрів, що обумовлено принциповим впливом старіння населення на умови розвитку людства. Проте специфіка демографічного старіння та його соціально-економічні наслідки в країнах, які проходять складний етап трансформацій, досліджена недостатньо. Однак саме грунтовні дослідження з цієї проблематики повинні стати науково-методичним підґрунтям для вдосконалення та розвитку політики адаптації економічної й соціально-демографічної сфер до умов прогресуючого старіння населення.

Ґендерна нерівність виступає одним із головних порушень прав людини, що виявляється в нерівних можливостях жінок і чоловіків у різних сферах суспільного життя, включаючи політичне представництво та участь у прийнятті рішень, економічні можливості та доступ до ресурсів, повноваження на рівні сім’ї та вразливість до дискримінації й насильства. Причини нерівного розподілу повноважень жінок і чоловіків слід шукати в патріархальних нормах, які закріплюють за представниками різних статей певні соціальні ролі та моделі поведінки, прийнятні для суспільства. Одним із шляхів започаткування дискусії щодо ролі чоловіків та обов’язків в просуванні ґендерної рівності є дослідження культури маскулінності, в рамках якої визначаються та закріплюються пануючі ролі, моделі поведінки та ставлення чоловіків. Download file

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ