Серед тих демографічних процесів, що визначатимуть «соціально-демографічне обличчя» людства у поточному сторіччі, чільне місце посідає саме процес старіння населення. В останні десятиліття проблема демографічного старіння знаходиться в центрі уваги міжнародних організацій і відповідних міжнародних наукових центрів, що обумовлено принциповим впливом старіння населення на умови розвитку людства. Проте специфіка демографічного старіння та його соціально-економічні наслідки в країнах, які проходять складний етап трансформацій, досліджена недостатньо. Однак саме грунтовні дослідження з цієї проблематики повинні стати науково-методичним підґрунтям для вдосконалення та розвитку політики адаптації економічної й соціально-демографічної сфер до умов прогресуючого старіння населення.

Автори: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, Український центр соціальних реформ, Фонд ООН в галузі народонаселення

Кількість сторінок: 288

Дата публікації: 2014

Мовні версії: Українська, Англійська

ISBN: 978-966-02-7280-4

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ