«Поняття інституційної культури стосується «набору цінностей, історії та методів роботи, які«Поняття інституційної культури стосується «набору цінностей, історії та методів роботи, якіформують неписані правила установи». Воно виходить за межі офіційної політики, практикита структур і визначає моральні цінності установи, включаючи норми поведінки, яких повиннідотримуватися чоловіки та жінки.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ