ОФІЦІЙНИЙ ВІЗИТ, ОРГАНІЗОВАНИЙ СТРУКТУРОЮ ООН ЖІНКИ В УКРАЇНІ, 25-27 ТРАВНЯ 2017 РОКУ. ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ «ЖІНКИ, МИР, БЕЗПЕКА» У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ