У грудні 2014 року на замовлення Організації Об’єднаних Націй компанія GfK Ukraine провела загальнонаціональне дослідження стану волонтерства в Україні. Волонтерська організація «Альтернатива В» та «Український Форум Благодійників» взяли активну участь у підготовці дослідження.

Дослідження проводилося по всій Україні, включаючи території, які знаходяться в зоні АТО, але за винятком Криму, 20-26 листопада 2014 року, за допомогою ме- тодології CATI (телефонні інтерв’ю, дзвінки на мобільні номери). Було опитано 1000 респондентів у віці від 16 років і старше.

Вибірка репрезентативна населенню України (за винятком Криму) за регіоном, розміром населеного пункту, статтю та віком, згідно даних Державної служби статистики станом на 1 січня 2013 року. Згідно висновків дослідження, українці визнають ве- лику роль волонтерського руху в суспільних процесах: 62% визнають роль волонтерів у політичних змінах останнього року, 85% вважають, що волонтерський рух допомагає зміцненню миру, а 81% схильні вважати волонтерський рух обов’язковою складовою громадян- ського суспільства.

Майже чверть українців (23%) мали досвід волон- терства, із них 9% почали займатись волонтерством протягом останнього року. Основним напрямом діяльності волонтерів у 2014 році стала допомога укра- їнській армії та пораненим - цим займались 70% во- лонтерів. До подій Майдана найбільш актуальними напрямами діяльності були допомога соціально неза- хищеним групам населення та благоустрій громадсько- го простору. Найбільша група волонтерів – ті, які займаються во- лонтерством 1-2 рази на місяць. Більшість волонтерів указали, що займаються волонтерством самостійно, та не зазначили участь у конкретних волонтерських про- ектах. 43% волонтерів належать до середнього класу, серед всієї вибірки таких 35%. Під час дослідження учасники відповіли на запи- тання стосовно благодійності. 74% українців коли-не- будь жертвували кошти на різні цілі, з них 25% поча- ли жертвувати тільки протягом останніх 12 місяців. Суми пожертв українців різняться та складають від кількох гривень до 283 000 гривень на рік.

У 2014 році найбільш охоче українці жертвували на допомогу укра- їнській армії, пораненим, хворим дітям. У 2014 році кількість українців, які жертвують кошти, збільшилась – 63% робили пожертви, тоді як до 2014 року жертву- вали кошти 49% українців. В 2014 році сума пожертв була більшою, аніж в інші роки. 43% тих, хто коли-не- будь жертвував кошти, робили це напряму, третина не пам’ятає назви благодійної організації, через яку вони зробили внесок.

ЗАВАНТАЖИТИ ПУБЛІКАЦІЮ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ В УКРАЇНІ